Mis on SKALE (SKL)?
Avaleht
Artiklid
Mis on SKALE (SKL)?

Mis on SKALE (SKL)?

Keskmine
Avaldatud Jul 7, 2022Värskendatud Jun 15, 2023
6m


TL;DR

SKALE koosneb potentsiaalselt piiramatust arvust plokiahelatest, mida nimetatakse SKALE‑i kettideks. See töötab integreeritult Ethereumi plokiahelaga. Arendajad saavad Ethereumi turvalisust ära kasutada, migreerides oma DApp‑id enda SKALE‑i ahelatesse, et saavutada kõrge läbilaskevõime ja nullilähedased gaasitasud.

Sissejuhatus

Üha kasvav kasutajate ja arendajate aktiivsus nihutab sageli populaarsete plokiahelate kiiruse ja mahu piire. Samal ajal on plokiahelate kogukonna jaoks Web3 tuleviku loomiseks väga vajalik ladus kasutajakogemus. SKALE on üks projektidest, mis on loodud toetama detsentraliseeritud rakenduste (DApps) eksponentsiaalset kasvu Ethereumi võrgus. 

Mis on SKALE?

SKALE on modulaarne 1. ja 2. kihi hübriidvõrk, mis koosneb skaleeritavatest omavahel ühendatud plokiahelatest. See võimaldab arendajatel migreerida oma projekte Ethereumi võrgust SKALE‑i hallatavasse plokiahelasse, et saavutada kõrge läbilaskevõime minimaalsete gaasitasudega

2018. aastal Jack O'Hollerani ja Stan Kladko poolt asutatud SKALE loodi üldise kasutajakogemuse parandamiseks plokiahela ruumis. Selle eesmärk on muuta plokiahela rakendused kiireks, lihtsaks ja tasuta kõigile kasutajatele.

EVM-iga (Ethereum Virtual Machine) ühilduvate plokiahelate kaudu loob SKALE kiire gaasivaba ökosüsteemi, mis toetab NFT‑de, mängude, DApp‑ide ja muu arendamist.

Kuidas SKALE toimib?

SKALE töötab integreeritud viisil Ethereumiga, käitades samal ajal oma konsensusmehhanismi. See disain kasutab ära ETH panuse tõenduse (PoS) võrku ja ühendab selle SKALE‑iga, et pakkuda kiireid, turvalisi ja madala, kuni nullilähedase gaasitasuga tehinguid. See toob kasu ka Web3- ja DeFi-rakendustele kulude ja jõudluse osas, aidates kaasa Ethereumi suutlikkusele laieneda massiliseks kasutuselevõtuks.

Mitme ahela funktsionaalsus

SKALE on mitmikahela võrk. SKALE‑i ahelaid, mis võivad töötada iseseisvate plokiahelatena, võib olla potentsiaalselt piiramatu arv, need on koostalitlusvõimelised ja ühilduvad EVM‑iga. See tähendab, et kasutajad saavad oma olemasolevaid Ethereumi-põhiseid nutilepinguid juurutada otse SKALE‑i ahelatesse ning nautida suurt läbilaskevõimet ja madalat latentsust. Arendajad saavad SKALE‑i ahelaid kasutada ka nutilepingute käitamiseks, detsentraliseeritud salvestusruumi jaoks, koondlepingute täitmiseks ja paljuks muuks.

SKALE on muutnud ka olemasolevat EVM‑i funktsionaalsust, et võimaldada rohkem nutilepingute kasutamist. Näiteks saavad kasutajad juurutada SKALE‑i ahelaid FileStorage’i nutilepinguga, et salvestada võrgusõlmedesse suuremaid faile, sealhulgas veebisaite. Ahelatevaheline sõnumiside võimaldab ka tokeneid ja NFT‑sid üle kanda erinevate SKALE‑i ahelate vahel. 

SKALE‑is on iga plokiahel hästi konfigureeritav. Kasutajad saavad vastavalt vajadustele valida oma SKALE‑i keti, konsensusprotokolli, virtuaalmasina ja täiendavad turvameetmed. Nad võivad liituda ka kogukonnaketiga, selle asemel et omada personaalset SKALE‑i ketti. Eeldatakse, et võrk hakkab tulevikus toetama peale Ethereumi ka muid plokiahelaid.

SKALE‑i ahela kasutamiseks peavad arendajad maksma võrgu liitumistasu, mis tarnitakse Ethereumi nutilepingu kaudu. Tasud jagatakse valideerijate ja SKALE‑i kogukonnaga; selline ülesehitus võimaldab SKALE‑il pakkuda lõppkasutajatele nullilähedasi gaasitasusid.

SKALE-i võrk

SKALE kasutab ühendatud turvasüsteemi loomiseks detsentraliseeritud sõlmede võrku. Iga sõlm pakub ressursse mitmele SKALE‑i ahelale, sealhulgas salvestusruumile, jälgib tööaega ja latentsust ning pakub sõlme omanikele liidest, mille abil saab välja võtta, hoiustada, panustada või taotleda natiivset kasutustokenit, SKL‑i. Iga võrku lisatud SKALE‑i ahel saab lisada võimsust, ühendades samal ajal turvaressursse teiste külgahelatega.

SKALE võrgustik koosneb SKALE Managerist ja SKALE‑i sõlmedest. SKALE Manager on Ethereumi põhivõrgus ja toimib kõigi teiste SKALE‑i ökosüsteemi nutilepingute sisenemispunktina, toetades SKALE‑i kettide loomist ja hävitamist. 

SKALE‑i sõlmede käitajateks on valideerijad, kes panustavad ettemääratud koguse SKL‑tokeneid Ethereumis ja täidavad võrgu riistvaranõudeid. Pärast seda, kui nad on võrku lubatud, saavad nad toetada ühte või mitut SKALE‑i ahelat. SKALE Manager määrab detsentraliseeritud süsteemi tagamiseks igale sõlmele juhuslikult valitud 16 valideerijast koosneva grupi. Seejärel kontrollivad partnerid sõlme tööaega ja latentsust. Vastavalt nende jõudlusele iga võrguperioodi lõpus premeeritakse neid SKL‑tokenitega. 

SKALE sõlmed kasutavad virtualiseeritud alamsõlme arhitektuuri, et võimaldada igal sõlmel korraga käitada mitut SKALE‑ahelat. Virtualiseeritud alamsõlmed on loodud dünaamilise suurusega, et hõlbustada võrgu elastsust ja need vastutavad ka SKALE EVM‑i, SKALE‑i konsensuse ja ahelatevahelise suhtlemise eest.

Mis on SKL?

SKL on SKALE‑i natiivne krüptoraha ja kasutustoken. Selle kogupakkumine on 4,27 miljardit tokenit. SKL on ERC‑777 token, mis on tagasiühilduv ERC‑20 standardiga. See toetab tokeni tasemel delegeerimist, mis on turvaline viis mittehallatavaks panustamiseks. Selle asemel, et raha nutilepingusse lukustada, saavad kasutajad oma rahakotis oleva delegeerimisvõtmega panustada SKL‑i.

SKL‑i kasutatakse võrgus maksmiseks, sealhulgas SKALE‑i ahela tellimuste eest tasumiseks. Tokeni omanikud saavad SKL‑i panustada valideerijate või delegeerijatena ja teenida preemiaid. Valideerijatena saavad nad käitada sõlmi tehingute kinnitamiseks, nutilepingute täitmiseks ja SKALE‑i võrgu turvamiseks. Selle eest teenivad nad SKL‑i preemiaid, mis saadakse SKALE‑i ahela tellimustest. Kui SKL‑i omanikud otsustavad panustada delegeerijatena, teenivad nad ainult osa valideerija preemiatest.

Lisaks annab SKL tokeniomanikele õiguse osaleda SKALE‑i võrgu juhtimises. Ahelasisese hääletuse kaudu saavad nad määrata SKALE‑i majandusnäitajaid ja selle edasist arengusuunda.

Kuidas SKL‑i panustamine võrgule kasu toob 

SKL‑i tokenitega panustamine on SKALE‑võrgu funktsionaalsuse keskne aspekt. 

Uue SKALE‑keti juurutamiseks ja DApp‑i toimimiseks peavad arendajad panustama SKL‑i Ethereumi põhivõrku. Põhivõrku panustatud DApp‑i SKL‑i eest premeeritakse valideerijaid selles ahelas tehingute kinnitamise eest ja valideerijatele makstakse igakuiselt. 

Kuna valideerijatele makstakse plokkide tootmise eest ette, ei pea lõppkasutajad neid hüvitama, võimaldades seega lõppkasutajatel nautida nullilähedasi gaasitasusid. 

Lisaks saavad SKL‑i tokenite omanikud panustada ja delegeerida SKL‑i valideerijatele, kes käitavad sõlme, mis aitavad SKALE‑võrgul toimida, valideerides plokke, täites nutilepinguid ja turvates võrku.

Kuidas osta Binance'is SKL-i?

SKALE-i tokenit (SKL) saab osta krüptorahabörsidel nagu Binance

1. Logi oma Binance'i kontole sisse ja klõpsa [Kauple] – [Spot].

2. Otsi „SKL“, et näha saadaolevaid kauplemispaare. Näitena kasutame paari SKL/BUSD.

3. Keri alla kasti [Spot] ja sisesta SKL‑i kogus, mida soovid osta. Selles näites kasutame turuhinnaga orderit. Kinnitamiseks klõpsa nuppu [Osta SKL] ja ostetud tokenid krediteeritakse sinu spot-rahakotti.

Lõppmärkused

Kuna DApp‑ide kasutamine levib, on SKALE‑il potentsiaal tänu oma dünaamilisele mitmikahelalisele võrgule plahvatuslikult kasvada. Pakkudes suurt läbilaskevõimet, madalaid kulusid ja tehingute madalat latentsust, võib SKALE olla Ethereumi plokiahela jaoks elujõuline skaleerimislahendus.