Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?
Hvordan fungerer DApps?
Fordeler med DApps
Begrensninger for DApps
Populære bruksområder for DApps
Hvordan kobler du deg til DApps?
Avsluttende tanker
Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?
Hjem
Artikler
Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?

Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?

Viderekommen
Publisert Jun 17, 2022Oppdatert Sep 29, 2022
11m

TL;DR

Desentraliserte applikasjoner (DApps) er applikasjoner som kjører på blokkjedenettverk. Det finnes mange forskjellige DApps med ulike bruksområder, for eksempel spill, finans, sosiale medier og mer. 

Selv om DApps kan se ut som vanlige mobilapper, er det bakenforliggende systemet annerledes. DApps benytter smarte kontrakter på et distribuert nettverk for å fungere istedenfor et sentralisert system. Det gjør dem mer transparente, desentraliserte og motstandsdyktige mot angrep, men det fører også med seg noen nye utfordringer.


Innledning

Siden starten av Bitcoin (BTC) for mer enn ti år siden har blokkjeder utviklet seg til å tilby mange nye funksjoner og bruksområder i tillegg til valuta. En av disse nye grenene er desentraliserte applikasjoner (DApps) som bruker blokkjedeteknologi for å forbedre mange tradisjonelle sektorer og tjenester. 


Hva er desentraliserte applikasjoner (DApps)?

Desentraliserte applikasjoner (DApps) er digitale applikasjoner eller programmer som drives av smarte kontrakter og kjører på blokkjeder istedenfor sentraliserte servere. De ser ut og føles som vanlige mobilapper og tilbyr mange forskjellige tjenester og funksjoner – fra spill til finans, sosiale medier og mye mer. 

Som navnet antyder, kjører DApps på desentraliserte peer-to-peer-nettverk. En tidlig rapport sa at DApps har følgende egenskaper:

  • Åpen kildekode: Kildekoden til DApps er offentlig tilgjengelig, noe som betyr at alle kan verifisere, bruke, kopiere og endre. Det er ikke én enkelt enhet som kontrollerer flertallet av myntene eller tokenene. Brukerne kan også foreslå og stemme på endringer i en DApp. 

  • Desentralisert og kryptografisk sikker: For datasikkerheten blir all informasjon om en DApp kryptografisk sikret og lagret på en offentlig, desentralisert blokkjede som vedlikeholdes av flere brukere (eller noder).

  • Et tokenisert system: Man får tilgang til DApps med et kryptografisk token. De kan ta i bruk kryptovalutaer som ETH eller generere et integrert token ved å bruke en konsensusalgoritme, for eksempel Proof of Work (PoW) eller Proof of Stake (PoS). Tokenet kan også brukes til å belønne bidragsytere som minere og stakere.

Under denne brede definisjonen kan Bitcoin-blokkjeden defineres som en DApp – og uten tvil den første DApp noensinne. Den har åpen kildekode – alle data ligger på en desentralisert blokkjede – den benytter et kryptotoken, og den bruker PoW-konsensusalgoritmen. Det samme gjelder andre blokkjeder som har disse egenskapene. 

Men i dag refererer begrepet "DApps" generelt til alle applikasjoner som har funksjonalitet for smarte kontrakter og kjører på blokkjedenettverk. Bitcoin-blokkjeden støtter ikke smarte kontrakter, så de fleste ser ikke på den som en DApp. 

Per juni 2022 lå de fleste DApps på Ethereum-nettverket. Det har en robust infrastruktur for DApp-utviklere, slik at de kan utvide eksisterende bruksområder. Men etter hvert som DApps har modnet, har utviklere begynt å bygge dem på andre blokkjeder, deriblant BNB Smart Chain (BSC)Solana (SOL)Polygon (MATIC)Avalanche (AVAX), EOS osv.


Hvordan fungerer DApps?

DApps er applikasjoner som drives av smarte kontrakter. Den bakenforliggende koden kjører på distribuerte peer-to-peer-nettverk. En smart kontrakt fungerer som et sett med forhåndsdefinerte regler som håndheves av datakode. Når og hvis bestemte betingelser er oppfylt, utfører alle nettverksnodene oppgavene som kontrakten spesifiserer.

Når en smart kontrakt først er distribuert på blokkjeden, er det vanskelig å endre koden eller ødelegge den. Derfor er det slik at selv om teamet bak en DApp blir oppløst, kan brukerne fortsatt benytte DAppen. 


Fordeler med DApps

Grensesnittene til DApps og tradisjonelle applikasjoner kan riktignok se like ut, men DApps har flere fordeler som de sentraliserte appene ikke har. Nettapper lagrer data på sentrale servere. Bare én sviktende server, kan få hele nettverket til appen til å svikte, noe som gjør den midlertidig eller permanent ubrukelig. Sentrale systemer kan også bli utsatt for datalekkasjer eller tyveri, noe som setter selskapene og enkeltbrukerne i fare.

DApps, derimot, er bygget på distribuerte nettverk uten en sentral instans. Ettersom det ikke finnes ett enkelt feilpunkt, blir DApps mindre sårbare for angrep, noe som gjør det veldig vanskelig for ondsinnede aktører å kapre nettverket. P2P-nettverket kan også sikre at en DApp fortsetter å fungere med minimal nedetid, selv om individuelle datamaskiner eller deler av nettverket ikke fungerer. 

Den desentraliserte oppbygningen til DApps betyr også at brukerne kan ha mer kontroll over informasjonen de deler. Ettersom det ikke finnes et selskap som har kontroll over brukernes personopplysninger, trenger de ikke å oppgi sin ekte identitet for å samhandle med en DApp. De kan isteden bruke en kryptolommebok for å koble til DApps og ha full kontroll over informasjonen de deler.  

En annen fordel med DApps er at utviklerne enkelt kan integrere kryptovalutaer i de grunnleggende funksjonene ved å benytte smarte kontrakter. For eksempel kan DApps på Ethereum ta i bruk ETH som betaling uten å måtte integrere tredjeparts betalingsleverandører.  


Begrensninger for DApps

DApps har potensialet til å bli en viktig del av en sensurfri fremtid, men en mynt har alltid to sider. Desentraliserte applikasjoner er fortsatt tidlig i utviklingsstadiet, og bransjen har ennå ikke løst begrensninger som skalerbarhet, kodemodifikasjoner og liten brukerbase. 

Det kreves mye datakraft for å drive DApps, noe som kan overbelaste nettverkene de kjører på. For eksempel: For å oppnå sikkerheten, integriteten, åpenheten og påliteligheten som Ethereum streber etter, kreves det at hver validator kjører og lagrer hver transaksjon som utføres på nettverket. Dette kan skade systemets transaksjoner per sekund (TPS)-rate og føre til overbelastning av nettverket og høye gas-gebyrer

Det er også vanskelig å gjøre endringer i en DApp. For å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten trenger en DApp sannsynligvis endringer kontinuerlig for å rette feil, oppdatere brukergrensesnittet og legge til nye funksjoner. Men når en DApp først er distribuert på blokkjeden, er det vanskelig å endre den bakenforliggende koden. Det å godkjenne eventuelle endringer eller forbedringer krever en flertallskonsensus fra nettverkets noder, noe som kan gjøre at implementeringen tar lang tid.

Overfloden av DApps på markedet gjør det vanskelig for en av dem å skille seg ut og tiltrekke seg mange brukere. For at en DApp skal fungere effektivt, må den oppnå en nettverkseffekt – jo flere brukere en DApp har, jo mer effektivt kan den tilby tjenester. Et større antall brukere kan også gjøre en DApp sikrere og beskytte den mot hackere som tukler med den åpne kildekoden.


Populære bruksområder for DApps

DApps tilbyr en ny tilnærming for at bedrifter i mange bransjer skal nå flere brukere. Noen populære DApp-bruksområder er GameFi, desentralisert finans (DeFi), underholdning og styring.


GameFi

GameFi DApps har blitt mer og mer populært, noe som vises ved fremveksten av Axie Infinity, et spill med inntektsmuligheter på Ethereum-blokkjeden. Ifølge DappRadar opplevde spillaktiviteten på blokkjeder i 1. kvartal 2022 en økning på 2000 % sammenlignet med 2021. Den tiltrakk seg også 1,22 millioner unike aktive lommebøker (UAW) i mars 2022, der over 50 % av aktiviteten kom fra spill-DApps. 

I motsetning til tradisjonelle videospill gir de fleste spill-DApps spillerne full kontroll over spillaktiva. De tilbyr også spillerne muligheten til å tjene penger på disse elementene utenfor spillet. Axie Infinity, for eksempel, har spillkarakterer, virtuelt land og spillgjenstander i form av NFT-er. Spillerne kan oppbevare dem i kryptolommebøker, overføre dem til andre Ethereum-adresser eller handle med andre spillere på NFT-markedsplasser. Innenfor økosystemet kan spillerne konkurrere med hverandre om å skaffe seg ERC-20-tokener som kan handles med på børser. Vanligvis er det slik at jo lenger de spiller, jo flere spillbelønninger kan de tjene. 


DeFi og DEX

Tradisjonell finans er avhengig av finansinstitusjoner som fungerer som mellommenn. Gjennom DApps kan alle bruke finansielle tjenester uten en sentral instans og samtidig ha full kontroll over egne aktiva. DeFi kan også være en fordel for folk med lav inntekt fordi de får tilgang til mange ulike finansielle tjenester til mye lavere kostnader. 

Lån og utlån er de mest populære typene finansielle tjenester som tilbys av desentraliserte applikasjoner. DeFi DApps tilbyr umiddelbart transaksjonsoppgjør med minimal til ingen kredittsjekk og muligheten til å bruke digitale aktiva som sikkerhet. Brukerne kan få mer fleksibilitet i DApps-lånemarkeder. For eksempel har långiverne mer kontroll over lånene sine ved å velge hvilket token de skal låne ut og på hvilken plattform. Brukerne kan også potensielt få 100 % av rentene som genereres fra lånet, ettersom de ikke trenger å betale formidlingsgebyrer. 

Desentraliserte børser (DEX) er et annet viktig eksempel på finansielle DApps. Slike plattformer muliggjør peer-to-peer-handel ved å eliminere mellomledd som sentraliserte kryptobørser. Brukerne trenger ikke å overlate forvaringen av pengene sine til andre. Istedenfor å overføre aktivaene til en børs handler de direkte med en annen bruker ved hjelp av smarte kontrakter. Ordrene utføres på kjeden og direkte mellom brukernes lommebøker. Ettersom DEX-er krever mindre vedlikehold, har de vanligvis lavere handelsgebyrer sammenlignet med sentraliserte børser. Noen populære DEX-er er UniswapSushiSwap og PancakeSwap


Underholdning

Underholdning er en viktig del av livet. Med DApps blir daglige aktiviteter som folk liker, forvandlet til digitale opplevelser som også kan generere økonomiske insentiver. Audius, for eksempel, er en blokkjedebasert desentralisert plattform for musikkstrømming som fjerner mellomleddene som finnes i den tradisjonelle musikkbransjen, slik at artister og fans kobles direkte sammen. Den lar musikerne tjene mer penger på innholdet sitt og produsere uforanderlige oppføringer av arbeidet sitt på blokkjeden.

DApps håndterer også problemer som brukere av sosiale medier står overfor. Sentraliserte store selskaper som leverer sosiale medier, som Twitter og Facebook, blir ofte kritisert fordi de sensurerer innlegg og misbruker brukerdata. Med desentraliserte sosiale DApps som Steemit kan fellesskapet samhandle fritt og uttrykke meningene sine med færre restriksjoner og mindre sensur samtidig som de har større kontroll over personopplysningene sine. 


Styring

DApps kan gi brukerne mulighet til å spille en større rolle i styringen av nettbaserte organisasjoner ved å benytte en mer fellesskapsorientert beslutningsmekanisme. Ved hjelp av smarte kontrakter kan brukere som har styringstokener for et bestemt blokkjedeprosjekt, lage forslag som fellesskapet kan stemme på, og stemme anonymt på andres forslag. 

En av de desentraliserte styringsmodellene er desentraliserte autonome organisasjoner (DAO). DAO-er ses på som fullstendig autonome DApps som bruker smarte kontrakter for å ta beslutninger uten en sentral myndighet. De har ikke noe hierarki. Isteden finnes det økonomiske mekanismer som samkjører interessene til organisasjonen med interessene til de enkelte DAO-medlemmene.


Hvordan kobler du deg til DApps?

For å samhandle med en DApp trenger du først en kompatibel lommebok i form av en nettleserutvidelse som MetaMaskTrust Wallet eller Binance Chain Wallet. Det tar bare noen få minutter å konfigurere dem. Noen tilbyr til og med mobilversjoner for enkel tilgang.

La oss bruke Trust Wallet som eksempel for å se hvordan du kobler den til PancakeSwap på BNB Smart Chain (BSC). Hvis du ikke bruker Trust Wallet ennå, sjekk ut denne Academy-artikkelen om hvordan du installerer den på telefonen din. 

Avsluttende tanker

DApps utvider internetts funksjonalitet ved å forbedre konvensjonelle applikasjoner med blokkjedeteknologi. Desentraliserte applikasjoner kan gi markedet enda flere innovative bruksområder i fremtiden. Som rapportert av DappRadar hadde DApps nesten 2,4 millioner daglige aktive brukere i 1. kvartal av 2022, og brukerinteressen forventes å fortsette å vokse. Men DApp-utviklere og blokkjedenettverkene de bygger på, har ennå ikke tatt tak i de nåværende begrensningene som må løses for å lykkes med masseadopsjon.