Τι είναι το NEAR Protocol (NEAR);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το NEAR Protocol (NEAR);

Τι είναι το NEAR Protocol (NEAR);

Έχει δημοσιευτεί Mar 9, 2022Έχει ενημερωθεί May 9, 2024
6m

TL;DR

Το NEAR Protocol είναι ένα blockchain επιπέδου 1 που χρησιμοποιεί το Nightshade, μια μοναδική τεχνολογία sharding, για την επίτευξη της επεκτασιμότητας. Κυκλοφόρησε το 2020 ως αποκεντρωμένη υποδομή cloud για τη φιλοξενία αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp). 

Το NEAR προσφέρει cross-chain διαλειτουργικότητα μέσω της Rainbow Bridge και μιας λύσης επιπέδου 2 που ονομάζεται Aurora. Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν token και περιουσιακά στοιχεία ERC-20 από το blockchain του Ethereum στο δίκτυο του NEAR Protocol, το οποίο τους δίνει πρόσβαση σε υψηλότερη διεκπεραιωτική ικανότητα και χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών.

Το NEAR είναι το εγγενές token του NEAR Protocol. Χρησιμοποιείται για την πληρωμή των προμηθειών συναλλαγών και αποθήκευσης δεδομένων. Οι κάτοχοι token NEAR μπορούν επίσης να κάνουν staking τα token τους στο πορτοφόλι NEAR για να λάβουν ανταμοιβές ή να τα χρησιμοποιήσουν για να ψηφίσουν για προτάσεις διακυβέρνησης.


Εισαγωγή

Καθώς τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία blockchain έγιναν πιο δημοφιλή, το Bitcoin, το Ethereum και άλλα δίκτυα άρχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις επεκτασιμότητας λόγω της αυξημένης ζήτησης. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αποκεντρωμένες εφαρμογές και τα non-fungible token (NFT) καθιστούν αυτές τις προκλήσεις ιδιαίτερα αισθητές στο blockchain του Ethereum. Το δίκτυο συχνά αντιμετωπίζει αυξημένες τιμές Gas και κόστος συναλλαγών λόγω της μεγάλης κίνησης, κάτι που μπορεί να είναι αποθαρρυντικό για πολλούς χρήστες και προγραμματιστές. 

Ενώ υπάρχουν πολλές ομάδες που εξερευνούν διαφορετικές λύσεις κλιμάκωσης για δίκτυα blockchain, η ομάδα NEAR Protocol (NEAR) επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των περιορισμών μέσω του sharding.


Τι είναι το NEAR Protocol;

Το NEAR Protocol είναι ένα blockchain επιπέδου 1 που χρησιμοποιεί το sharding για την επίτευξη της επεκτασιμότητας. Το NEAR χρησιμοποιεί έξυπνες συμβάσεις και υιοθετεί τον μηχανισμό συναίνεσης Proof of Stake (PoS) για την ασφάλεια του δικτύου του. Το NEAR Protocol κατασκευάστηκε από τη NEAR Collective το 2020 με συνιδρυτές τους Alex Skidanov και Illia Polosukhin. Κυκλοφόρησε το 2020 ως αποκεντρωμένη υποδομή cloud για τη φιλοξενία αποκεντρωμένων εφαρμογών (decentralized applications, ή dApp).

Η πλατφόρμα NEAR περιέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και γλωσσών προγραμματισμού, καθώς και έξυπνες συμβάσεις με cross-chain λειτουργικότητα για να βοηθήσει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν dApp. Η πλατφόρμα μετράει με μια απλοποιημένη διαδικασία ενσωμάτωσης και διαθέτει ονόματα λογαριασμών που είναι ευανάγνωστα από ανθρώπους αντί για διευθύνσεις πορτοφολιών κρύπτο. Ως blockchain PoS, το NEAR έλαβε την πιστοποίηση Climate Neutral Product Label το 2021 ως ουδέτερο σε εκπομπές άνθρακα. 


Πώς λειτουργεί το NEAR Protocol;

Για να ανταγωνιστεί άλλα blockchain με δυνατότητα έξυπνων συμβάσεων, όπως το Ethereum, το EOS και το Polkadot, το NEAR εφαρμόζει αρκετά χαρακτηριστικά στο οικοσύστημά του για να βελτιώσει την απόδοσή του.


Sharding μέσω του Nightshade

Το Nightshade είναι η βασική τεχνολογία του blockchain NEAR. Είναι μια τεχνολογία sharding για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία δεδομένων. Το sharding αναφέρεται στον διαχωρισμό του έργου της επεξεργασίας συναλλαγών σε πολλούς κόμβους επικύρωσης. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κόμβος θα χειρίζεται μόνο ένα κλάσμα των συναλλαγών του δικτύου, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο (TPS).

Στο NEAR, το Nightshade χρησιμοποιεί παραγωγούς block και επικυρωτές για να επεξεργάζεται δεδομένα συναλλαγών παράλληλα σε πολλά shard. Κάθε shard θα παράγει ένα κλάσμα του επόμενου block. Κάθε κλάσμα ονομάζεται chunk. Αυτά τα chunk στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στο blockchain του NEAR Protocol για να οριστικοποιηθούν οι συναλλαγές που περιέχουν.

Θεωρητικά, το Nightshade μπορεί να επιτρέψει στο NEAR να διεκπεραιώνει εκατομμύρια συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο χωρίς να επηρεάζεται η απόδοσή του. Ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου, θα χωρίσει και θα συγχωνεύσει δυναμικά shard με βάση την κίνηση του δικτύου και τη χρήση πόρων. Όταν το δίκτυο έχει υψηλή κίνηση, ο αριθμός των κόμβων θα αυξάνεται. Η συνολική αποτελεσματικότητα μπορεί να διατηρηθεί και οι προμήθειες συναλλαγών μπορούν να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Σε αντίθεση με άλλα δίκτυα PoS, οι επικυρωτές δεν ανταγωνίζονται για το επόμενο block με βάση το μέγεθος του stake τους. Το NEAR χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό εκλογής που ονομάζεται Thresholded Proof of Stake (TPoS) για να επιλέγει επικυρωτές. Το TPoS είναι παρόμοιο με μια δημοπρασία, όπου ένα μεγάλο pool πιθανών επικυρωτών υποδεικνύει σε πόσα token NEAR είναι διατεθειμένοι να κάνουν ενέργεια Staking μέσω μιας υπογεγραμμένης συναλλαγής. Το TPoS θα καθορίσει, στη συνέχεια, το ελάχιστο όριο για να γίνει κάποιος επικυρωτής σε κάθε epoch (συνήθως ένα διάστημα 12 ωρών). Όσοι έχουν κάνει ενέργεια Staking πάνω από αυτό το όριο θα έχουν την ευκαιρία να επιλεγούν ως επικυρωτές, ανάλογα με το ποσό στο οποίο έχουν κάνει ενέργεια Staking. 


Rainbow Bridge

Η Rainbow Bridge είναι μια εφαρμογή στο NEAR που επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν token ERC-20, stablecoin, wrapped token, ακόμη και NFT μεταξύ των blockchain του Ethereum και του NEAR. Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές και τους χρήστες να επωφελούνται από την υψηλότερη διεκπεραιωτική ικανότητα και τις χαμηλότερες προμήθειες στο NEAR Protocol. 

Η Rainbow Bridge είναι πλήρως άνευ άδειας και αποκεντρωμένη. Για να συνδέσουν token, οι χρήστες μπορούν να στείλουν περιουσιακά στοιχεία ERC-20 απευθείας από το MetaMask ή άλλα πορτοφόλια Web3 στο πορτοφόλι NEAR και αντίστροφα. Αρχικά, πρέπει να καταθέσουν το token σε μια έξυπνη σύμβαση στο Ethereum. Εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας μεταφορά token μεταξύ των δικτύων, τα token θα δεσμευτούν και θα βγουν εκτός κυκλοφορίας στο Ethereum. Θα δημιουργηθούν νέα token στο NEAR για να αντιπροσωπεύουν τα αρχικά token. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική προσφορά του token σε κυκλοφορία παραμένει σταθερή και στα δύο blockchain. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συναλλαγές στο NEAR επιβεβαιώνονται σε 1-2 δευτερόλεπτα και κοστίζουν λιγότερο από 1 $. Ωστόσο, εάν ο χρήστης επιθυμεί να μετακινήσει το token πίσω στο Ethereum, η διαδικασία μπορεί να κοστίσει περισσότερο και να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία της μετακίνησης. Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από την τρέχουσα κίνηση και τις τιμές Gas στο Ethereum. 


Aurora

Το Aurora είναι μια λύση επιπέδου 2 στο blockchain του NEAR Protocol. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους προγραμματιστές να επεκτείνουν τις εφαρμογές τους σε μια πλατφόρμα συμβατή με το Ethereum που να προσφέρει χαμηλό κόστος συναλλαγών για τους χρήστες τους. Σύμφωνα με το NEAR, το Aurora μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, με μόνο περίπου 2 δευτερόλεπτα χρόνο επιβεβαίωσης block.

Το Aurora αποτελείται από το Aurora Engine και το Aurora Bridge. Το Aurora Engine είναι μια εικονική μηχανή Ethereum (EVM) στο NEAR Protocol, που σημαίνει ότι είναι συμβατή με το Ethereum και υποστηρίζει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στο οικοσύστημα του Ethereum. Αυτό διευκολύνει τους προγραμματιστές να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το NEAR χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψουν τα dApp τους ή να μάθουν πώς να εργάζονται με νέα εργαλεία ανάπτυξης. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν το Aurora Bridge (την ίδια τεχνολογία με το Rainbow Bridge) για να συνδέουν απρόσκοπτα τις έξυπνες συμβάσεις και τα token ERC-20 τους μεταξύ των blockchain του Ethereum και του NEAR Protocol. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να πληρώσουν προμήθειες συναλλαγής με ETH στο Aurora.


Τι είναι το token NEAR;

Το NEAR Protocol (NEAR) είναι το εγγενές token του οικοσυστήματος NEAR. Είναι ένα token ERC-20, με συνολικό όγκο 1 δισεκατομμύριο. Το NEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή προμηθειών συναλλαγής και αποθήκευσης στο δίκτυο. Επίσης, οι προγραμματιστές έξυπνων συμβάσεων μπορούν να λάβουν μερίδιο των προμηθειών συναλλαγής που δημιουργεί η σύμβασή τους. Για να διατηρηθεί το NEAR σπάνιο, οι υπόλοιπες προμήθειες συναλλαγής θα αναλωθούν.

Οι κάτοχοι token μπορούν να κάνουν ενέργεια Staking στο πορτοφόλι NEAR να κερδίσουν ανταμοιβές. Κάνουν ενέργεια Staking σε NEAR για να εκτελέσουν κόμβους επικύρωσης για ανταμοιβές που ανέρχονται στο 4,5% της συνολικής προσφοράς NEAR. Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του δικτύου NEAR ψηφίζοντας αποφάσεις και υποβάλλοντας προτάσεις που σχετίζονται με την πλατφόρμα και τα προϊόντα.


Πώς γίνεται η αγορά NEAR στην Binance;

Μπορείτε να αγοράσετε το NEAR Protocol (NEAR) σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως η  Binance

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή]. Επιλέξτε είτε την κλασική είτε την προηγμένη διεπαφή συναλλαγών.

2. Κάντε κλικ στο [BTC/USDT] για να ανοίξετε τη γραμμή αναζήτησης. Αναζητήστε "NEAR" και θα δείτε τα διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών. Στο παράδειγμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε NEAR/BUSD.

3. Μεταβείτε στο πλαίσιο [Spot] στην δεξιά πλευρά και εισαγάγετε το ποσό NEAR που θέλετε να αγοράσετε. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικούς τύπους εντολών για να υποβάλετε την εντολή. Επιλέξτε έναν τύπο εντολής, όπως εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς, και κάντε κλικ στο [Αγορά NEAR]. Τα token NEAR θα πιστωθούν στο πορτοφόλι Spot σας.


Συμπεράσματα

Καθώς ο χώρος του blockchain μεγαλώνει, οι πλατφόρμες που μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και αυξημένη διεκπεραιωτική ικανότητα θα διαδραματίσουν πιθανότατα σημαντικό ρόλο στη γενική υιοθέτηση. Οι λύσεις κλιμάκωσης του NEAR μπορούν να προσελκύσουν προγραμματιστές που θέλουν να δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικά προϊόντα DeFi και αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApp). Ο οδικός χάρτης του NEAR περιλαμβάνει περαιτέρω εξελίξεις sharding και cross-chain λύσεις επιπέδου 2 για την περαιτέρω κλιμάκωση του blockchain του και, εν τέλει, προς όφελος των προγραμματιστών και των τελικών χρηστών.