Hjem
Gloseliste
Gevinstrate

Gevinstrate

Begynder

På de finansielle markeder er gevinstrate en måleenhed, der angiver, hvor rentabel en handlende kan være. Gevinstrate, der typisk bruges i dagshandel, er blevet en vigtig måde for handlende at evaluere deres handelsstrategi på. Det er i bund og grund et udtryk for antallet af vindende handler i forhold til alle de handler, som en person foretager i en bestemt periode. 

Hvis en person f.eks. handler i alt 10 gange og har vundet 7 af disse handler, er vedkommendes gevinstrate 70 % (7/10). Formlen for gevinstraten er altid antallet af vindende handler divideret med det samlede antal handler. Ved at beregne deres gevinstrate kan de handlende afgøre, om deres strategi fungerer eller ej. 

Gevinstrate vs. gevinst-tab-forhold

Ud over gevinstraten bruger handlende også gevinst-tab-forholdet til at følge deres præstationer. I modsætning til gevinstraten tager gevinst-tab-forholdet hensyn til antallet af gevinster i forhold til antallet af tab. 

F.eks. ud af 20 handler vinder du 12 og taber 8. Din gevinst-tab-forhold er 1,5 (12/8). Din gevinstrate vil dog være 60 % (12/20 x 100). Men ligesom i vores tidligere eksempel er det ikke en garanti for succes at have en gevinst-tab-forhold på over 1,0.

Begrænsninger ved gevinstraten

Det er værd at bemærke, at en høj gevinstrate ikke altid er ensbetydende med profitabel succes. At være rentabel afhænger af andre faktorer, hvoraf én af dem kan være forholdet mellem risiko og gevinst. Selv hvis du har en høj procentvis gevinstrate, kan du stadig være urentabel, hvis dine stop losses er for store. Dette ophæver i realiteten de mange mindre gevinster. Det modsatte tilfælde er også muligt.

Brug af gevinstraten

Handlende kan ofte se deres gevinstrate ud fra tidligere aktiviteter, hvilket betyder, at det kan være nemt at finde ud af et passende risiko/afkast-forhold for deres fremtidige handel.

For handlende, der har en høj gevinstrate, kan deres risiko/gevinst-forhold være lavere for at nå break even. For handlende med en lav gevinstrate skal deres risiko/gevinst-forhold være højere for at nå break-even.

Hvis du kan lide at have en høj gevinstrate, kan din risiko/belønning være lavere. Det betyder, at du måske ønsker at engagere dig i aktiviteter med lavere risiko, som f.eks. at investere i statsobligationer.

Du kan finde flere oplysninger i artiklen om forholdet mellem risiko og afkast.