Sākums
Vārdnīca
Ienesīguma rādītājs

Ienesīguma rādītājs

Iesācējiem

Finanšu tirgos ienesīguma rādītājs (jeb ienesīguma koeficients) norāda uz to, cik ienesīgs varētu būt tirgotājs. Ienesīguma rādītājs parasti tiek izmantots dienas tirdzniecībā, un tas ir kļuvis par svarīgu rīku, kas palīdz investoriem novērtēt savu tirdzniecības stratēģiju. Būtībā tas parāda ienesīgo tirdzniecības darījumu skaita attiecību pret visiem investora veiktajiem tirdzniecības darījumiem noteiktā laika periodā. 

Piemēram, ja kopā tiek veikti 10 tirdzniecības darījumi, no kuriem 7 darījumos tiek gūta peļņa, ienesīguma rādītājs ir 70 % (7/10). Ienesīguma rādītāja formula vienmēr ir šāda: ienesīgo tirdzniecības darījumu skaits dalīts ar kopējo tirdzniecības darījumu skaitu. Aprēķinot ienesīguma rādītāju, tirgotāji var noteikt, vai to izvēlētā stratēģija ir efektīva. 

Ienesīguma rādītājs un ieguvumu-zaudējumu attiecība

Papildus ienesīguma rādītājam tirgotāji mēdz izmantot arī ieguvumu-zaudējumu attiecību, kas palīdz sekot līdzi tirdzniecības rezultātiem. Atšķirībā no ienesīguma rādītāja ieguvumu-zaudējumu attiecības aprēķinos tiek ņemts vērā ienesīgo darījumu skaits attiecībā pret to darījumu skaitu, kas radījuši zaudējumus. 

Piemēram, pieņemsim, ka no 20 tirdzniecības darījumiem tu nopelni 12 darījumos, bet zaudē 8 darījumos. Tava ieguvumu-zaudējumu attiecība būs 1,5 (12/8). Taču tavs ienesīguma rādītājs būs 60 % (12/20 x 100). Tomēr, līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, tas vien, ka ieguvumu-zaudējumu attiecība ir lielāka par 1,0, negarantē panākumus.

Ienesīguma rādītāja izmantošanas ierobežojumi

Jāņem vērā, ka augsts ienesīguma rādītājs ne vienmēr nozīmē augstu ienesīgumu. Ienesīgums ir atkarīgs arī no citiem faktoriem, tostarp arī no riska un atlīdzības attiecības. Pat ar augstu ienesīguma rādītāju tu, iespējams, negūsi peļņu, ja zaudējumu apturēšanas orderu rezultātā tavi zaudējumi būs pārāk lieli. Tie atsvērs vairākus darījumus ar mazāku peļņu. Iespējams ir arī pretējs scenārijs.

Ienesīguma rādītāja izmantošana

Tirgotāji bieži var noteikt savu ienesīguma rādītāju, analizējot iepriekšējās aktivitātes, kas nozīmē, ka var vienkārši noteikt piemērotu riska un atlīdzības attiecību saviem turpmākajiem tirdzniecības darījumiem.

Lai sasniegtu peļņas/zaudējumu slieksni, tirgotājiem ar augstu ienesīguma rādītāju riska un atlīdzības attiecība var būt mazāka. Ja ienesīguma rādītājs ir zemāks, riska un atlīdzības attiecībai ir jābūt augstākai, lai neciestu zaudējumus.

Ja tu priekšroku dod augstam ienesīguma rādītājam, tava riska un atlīdzības attiecība var būt zemāka. Tas nozīmē, ka tu varētu iesaistīties aktivitātēs ar zemāku risku, piemēram, ieguldīt valsts obligācijās.