Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Ποσοστό κέρδους

Ποσοστό κέρδους


Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το ποσοστό κέρδους (ή αναλογία κέρδους) είναι μια μέτρηση που δείχνει πόσο κερδοφόρος μπορεί να είναι ένας επενδυτής. Το ποσοστό κέρδους χρησιμοποιείται συνήθως στις ημερήσιες συναλλαγές και έχει γίνει ένας σημαντικός τρόπος για να αξιολογούν οι επενδυτές τη στρατηγική συναλλαγών τους. Ουσιαστικά αναγνωρίζει τον αριθμό των κερδοφόρων συναλλαγών σε σχέση με όλες τις συναλλαγές που διενεργήσει ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη περίοδο. 

Για παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει συναλλαγές συνολικά 10 φορές και έχει κερδίσει 7 από αυτές τις συναλλαγές, το ποσοστό κέρδους του είναι 70% (7/10). Ο τύπος για το ποσοστό κέρδους είναι πάντα ο αριθμός των κερδοφόρων συναλλαγών διαιρεμένος με τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών. Υπολογίζοντας το ποσοστό κέρδους τους, οι επενδυτές είναι σε θέση να προσδιορίσουν εάν η στρατηγική τους λειτουργεί ή όχι. 

Ποσοστό κέρδους ή αναλογία κέρδους-ζημίας

Για να παρακολουθούν την απόδοσή τους, οι επενδυτές, εκτός από το ποσοστό κέρδους, χρησιμοποιούν, επίσης, την αναλογία κέρδους-ζημίας. Σε αντίθεση με το ποσοστό κέρδους, η αναλογία κέρδους-ζημίας λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των κερδών σε σχέση με τον αριθμό των ζημιών. 

Για παράδειγμα, σε συνολικά 20 συναλλαγές, κερδίζετε 12 και χάνετε 8. Η αναλογία κέρδους-ζημίας είναι 1,5 (12/8). Το ποσοστό κέρδους, ωστόσο, είναι 60% (12/20 x 100). Παρόλα αυτά, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμά μας, μια αναλογία κέρδους-ζημίας μεγαλύτερη από 1,0 δεν είναι εγγύηση επιτυχίας.

Περιορισμοί ποσοστού κέρδους

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα υψηλό ποσοστό κέρδους δεν συνεπάγεται πάντα κερδοφόρες επιτυχίες. Το να είναι κάποιος κερδοφόρος εξαρτάται από άλλους παράγοντες, ένας από τους οποίους μπορεί να είναι η αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής. Ακόμα κι αν έχετε υψηλό ποσοστό κέρδους, μπορεί και πάλι να σημειώνετε ζημίες, εάν τα stop-loss σας είναι πολύ μεγάλα. Αυτό, ουσιαστικά, αναιρεί τις πολλές μικρότερες νίκες. Είναι δυνατό, επίσης, να συμβαίνει και το αντίθετο.

Χρήση του ποσοστού κέρδους

Οι επενδυτές συχνά μπορούν να γνωρίζουν το ποσοστό κέρδους τους από τις προηγούμενες δραστηριότητές τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι εύκολο να καταλήξουν σε μια κατάλληλη αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής για τις μελλοντικές τους συναλλαγές.

Για τους επενδυτές που έχουν υψηλή αναλογία κέρδους, η αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής τους μπορεί να είναι χαμηλότερη για να ισοσκελίσουν. Για τους επενδυτές με χαμηλή αναλογία κέρδους, η αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής τους πρέπει να είναι υψηλότερη για να ισοσκελίσουν.

Εάν σας αρέσει να έχετε υψηλό ποσοστό κέρδους, η αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής σας μπορεί να είναι χαμηλότερη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θέλετε να ασχοληθείτε με δραστηριότητες χαμηλότερου κινδύνου, όπως επενδύσεις σε ομόλογα δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με την αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής.