Domů
Glosář
Míra úspěšnosti

Míra úspěšnosti

Začátečníci

Míra úspěšnosti je na finančních trzích ukazatelem, který udává, jak ziskový může obchodník být. Míra úspěšnosti, která se obvykle používá v oblasti intradenního obchodování, se pro obchodníky stala důležitým hodnotitelem jejich obchodní strategie. V podstatě rozlišuje počet úspěšných obchodů v poměru ke všem obchodům, které obchodník za určité období uskuteční. 

Například když obchodník realizuje celkem 10 obchodů a 7 z těchto obchodů bylo úspěšných, jeho míra úspěšnosti je 70 % (7/10). Vzorec pro míru úspěšnosti je vždy počet úspěšných obchodů dělený celkovým počtem obchodů. Výpočtem míry úspěšnosti si mohou obchodníci ověřit, jestli jejich strategie funguje, nebo ne. 

Míra úspěšnosti vs. poměr zisků a ztrát

Kromě míry úspěšnosti používají obchodníci ke sledování své výkonnosti také poměr zisků a ztrát. Poměr zisků a ztrát bere na rozdíl od míry úspěšnosti v úvahu počet ziskových obchodů v poměru k počtu ztrátových obchodů. 

Řekněme, že realizujete 20 obchodů, 12 z nich je ziskových a 8 je ztrátových. Váš poměr zisků a ztrát by byl 1,5 (12/8). Vaše míra úspěšnosti by ale byla 60 % (12/20). Stejně jako v našem předchozím příkladu ale platí, že poměr zisků a ztrát vyšší než 1 nezaručuje úspěch.

Limitace míry úspěšnosti

Musíme vás upozornit, že vysoká míra úspěšnosti nemusí vždy znamenat ziskovost. Ziskovost závisí na dalších faktorech, jako je poměr rizika a výnosu. Ani s vysokou mírou úspěšnosti nemusíte být ziskoví, pokud nastavujete příliš vzdálené příkazy stop loss. Můžete tím v podstatě znegovat mnoho malých zisků. Může to ale fungovat i naopak.

Použití míry úspěšnosti

Obchodníci mohou míru úspěšnosti vypočítat z předchozí činnosti a výpočet vhodného poměru rizika a výnosu pro budoucí obchodování je pak už snadný.

Obchodníkům s vysokou mírou úspěšnosti stačí nižší poměr rizika a výnosu, aby dosáhli nulového zisku. Obchodníci s nízkou mírou úspěšnosti potřebují vyšší poměr rizika a výnosu, aby dosáhli bodu zvratu.

Pokud patříte k těm, kteří mají rádi vysokou míru úspěšnosti, váš poměr rizika a výnosu může být nižší. To znamená, že byste se mohli věnovat méně rizikovým aktivitám, jako je například investování do státních dluhopisů.

Další informace se dozvíte v článku věnovaném poměru rizika a výnosu.