Průvodce kopírováním obchodů na Binance
Domů
Články
Průvodce kopírováním obchodů na Binance

Průvodce kopírováním obchodů na Binance

Začátečníci
Zveřejněno Jun 4, 2024Aktualizováno Jul 11, 2024
7m

Hlavní body

  • Kopírování obchodů na Binance umožňuje uživatelům automaticky kopírovat obchody zkušených obchodníků, což začátečníkům přináší snadný způsob, jak se účastnit trhu s kryptoměnami.

  • Zajišťuje také flexibilitu a kontrolu, takže uživatelé mohou upravovat nastavení kopírovaných obchodů a řídit rizika nástroji, jako jsou maximální limity ztrát.

  • Kopírování obchodů na Binance je k dispozici pro spotové a futures trhy a může být užitečné pro začínající obchodníky, kteří se chtějí učit od zkušených obchodníků, nebo pro ty, kteří upřednostňují pasivnější přístup k obchodování.

Úvod

Obchodování s kryptoměnami může být složité i časově náročné a vyžaduje znalosti a neustálé sledování trhu. Kopírování obchodů je vhodným řešením pro ty, kteří nemají čas nebo znalosti potřebné k aktivnímu obchodování, ale přesto chtějí na trhy vstupovat. V tomto článku si vysvětlíme, co kopírování obchodů na Binance je, jak funguje, a ukážeme si krok za krokem, jak začít.

Co je kopírování obchodů na Binance?

Kopírování obchodů na Binance umožňuje uživatelům automaticky kopírovat obchody zkušenějších obchodníků, což začátečníkům usnadňuje využívání trhu. Uživatelé mohou díky této funkci automaticky realizovat stejné obchody jako vybraný přední obchodník, aniž by museli neustále sledovat trh. 

Od května 2024 mohou vybrané lokality využívat kopírování obchodů na spotových a futures trzích Binance. Tyto produkty jsou užitečné zejména pro začínající obchodníky, kteří se chtějí učit od zkušených obchodníků, nebo pro ty, kteří upřednostňují pasivnější přístup k obchodování.

Jak kopírování obchodů na Binance funguje?

1. Výběr obchodníků

Prvním krokem u kopírování obchodů na Binance je výběr předního obchodníka, kterého chcete kopírovat. Binance nabízí seznam potenciálních obchodníků s podrobným profilem, ve kterém najdete obchodní výkonnost, strategie, úrovně rizika a historická data. Tyto informace pomáhají uživatelům se při výběru předního obchodníka informovaně rozhodovat.

2. Automatická realizace

Jakmile si uživatel vybere předního obchodníka, kterého bude kopírovat, všechny budoucí obchody se mu budou na účtu automaticky zrcadlit. Sem patří otevírání a zavírání pozic a také úpravy hladin příkazů stop-loss a take-profit. Díky této automatizaci mohou uživatelé využívat odborné znalosti obchodníka, aniž by museli každý obchod realizovat sami ručně.

3. Kontrola a flexibilita

Kopírování obchodů na Binance sice automatizuje obchodování, ale uživatelé mají dál kontrolu nad vlastními účty. Mohou si u kopírování obchodů přizpůsobit nastavení, například výši kapitálu, který chtějí alokovat, nebo kdykoli obchodníka přestat kopírovat. Tato flexibilita umožňuje uživatelům řídit riziko a investice podle vlastních preferencí.

Řízení rizik

Binance poskytuje uživatelům různé nástroje pro řízení rizik, kterými mohou své investice ochránit. Mezi tyto nástroje patří možnost nastavit maximální limity ztrát a vyčlenit na kopírování obchodování pouze část celkového kapitálu. Používáním těchto nástrojů můžete minimalizovat riziko a ochránit finanční prostředky před značnými ztrátami.

Nezapomínejte ale, že se všemi typy obchodování souvisí rizika. Pokud je strategie, kterou kopírujete, neúspěšná, může vést ke ztrátám. Udělejte si důkladný průzkum a obchodujte pouze s prostředky, o které si můžete dovolit přijít.

Výhody kopírování obchodů na Binance

1. Přístup ke zkušeným obchodníkům

Kopírováním zkušených obchodníků získávají uživatelé přístup ke znalostem a strategiím zkušených profesionálů. Mohou se tak naučit různé obchodní techniky a tržní analýzy, a časem si tak zlepšit vlastní obchodní dovednosti.

2. Úspora času

Kopírováním obchodů se eliminuje potřeba neustálého sledování trhu a ruční realizace obchodů. To může být výhodné zejména pro uživatele, kteří mají jiné závazky a nemohou obchodování věnovat dostatečné množství času.

3. Diverzifikace

Uživatelé mohou diverzifikovat své investice kopírováním více obchodníků s různými strategiemi a rizikovými profily. Mohou tím rozložit riziko a zvýšit pravděpodobnost, že v dlouhodobém horizontu dosáhnou stabilních výnosů.

Začínáme s kopírováním obchodů na Binance

1. krok: založení účtu Binance

Pokud ještě účet Binance nemáte, budete si ho muset vytvořit. Přejděte na web Binance a klikněte na Zaregistrovat se. Podle pokynů se zaregistrujte a ověřte svou e-mailovou adresu a totožnost.

2. krok: vložení prostředků

Po založení účtu bude potřeba vložit na účet Binance prostředky. Přejděte do peněženky a vyberte Vložit. Zvolte kryptoměnu, kterou chcete vložit, a podle pokynů převeďte prostředky z externí peněženky na účet Binance.

3. krok: otevření platformy pro kopírování obchodů na Binance

Po vložení prostředků najeďte v horní nabídce na [Obchodovat] a kliknutím na [Kopírování obchodů] přejděte na platformu.

4. krok: výběr předního obchodníka

Na platformě pro kopírování obchodů najdete seznam dostupných obchodníků, které můžete kopírovat. Profil každého obchodníka obsahuje důležité informace – obchodní výkonnost, strategie, úrovně rizika a historická data. Tyto informace si důkladně prostudujte a vyberte si obchodníka, který odpovídá vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

5. krok: vyčlenění prostředků na kopírování obchodů

Jakmile budete mít vybraného obchodníka, budete muset na kopírování jeho obchodů vyčlenit finanční prostředky. Upozorňujeme, že zůstatek na vašem účtu pro kopírování obchodů na Binance je od vašeho běžného účtu Binance oddělený.

Klikněte na tlačítko [Kopírovat] a zvolte metodu spolu s výší kapitálu, kterou chcete vyčlenit.

Obchody na Binance můžete kopírovat dvěma metodami: pevná částka a pevný poměr

Pevná částka nastaví pro každý příkaz pevnou cenu, dokud se nevyčerpá celková částka. Dává vám tak kontrolu nad investovanou částkou. Umožňuje vám také definovat celkový příkaz stop loss, který v případě ztráty ochrání určité procento prostředků.

Fixní poměr otevře příkazy v poměru k velikosti pozice předního obchodníka a vašemu dostupnému zůstatku. 

Pokud má například váš přední obchodník portfolio v hodnotě 10 000 USD a zadá příkaz v hodnotě 1 000 USD (10 %), váš příkaz se otevře se stejným 10% poměrem. Pokud jste si vyčlenili 1 000 USD, bude mít váš příkaz hodnotu 100 USD (10 %).

V části [Rozšířená nastavení] můžete nastavit další parametry, jako je režim marže, páka a riziko pozice.

6. krok: monitorování a úpravy

I když kopírování obchodů automatizuje obchodování, je důležité účet pravidelně monitorovat. Sledujte výkonnost kopírovaných obchodů a celkové tržní podmínky. Podle potřeby upravujte nastavení pro kopírování obchodů nebo obchodníka přestaňte kopírovat, pokud jeho výkon nesplňuje vaše očekávání.

Závěrem

Kopírování obchodů na Binance je cenný nástroj pro všechny, kdo chtějí využívat kryptoměnový trh, aniž by museli mít rozsáhlé znalosti a neustále ho sledovat. Uživatelům umožňuje kopírovat obchody zkušených obchodníků, a dává jim tak příležitost těžit z odborných znalostí a zároveň jim šetří čas a práci.

Jestli chcete využít kopírování obchodů na maximum, musíte si udělat důkladný průzkum, používat nástroje pro řízení rizik a sledovat tržní podmínky.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.