Trang chủ
Bảng thuật ngữ
ID giao dịch (TXID)

ID giao dịch (TXID)

Trung cấp

ID giao dịch là gì? 

ID giao dịch (TXID), hoặc chuỗi băm giao dịch, có thể được xem là một số nhận dạng gắn nhãn cho mỗi giao dịch trên blockchain. Đây là một chuỗi ký tự riêng biệt có thể được xác minh và thêm vào blockchain.

Khi một giao dịch được thêm vào blockchain, nó sẽ được gán cho một ID giao dịch riêng biệt. ID giao dịch được tạo bằng cách áp dụng một hàm băm vào thông tin chi tiết giao dịch, bao gồm địa chỉ của người gửi, địa chỉ của người nhận và số lượng tiền mã hóa được gửi.

Tùy thuộc vào blockchain được sử dụng, bạn có thể tìm thấy giao dịch trên trình khám phá khối bằng cách tìm kiếm ID giao dịch. ID giao dịch rất hữu ích cho việc xác minh giao dịch, lưu trữ hồ sơ và khắc phục sự cố. 

Ví dụ về ID giao dịch

TXID của giao dịch Bitcoin đầu tiên

Đây là TXID của giao dịch Bitcoin đầu tiên được Satoshi Nakamoto gửi cho Hal Finney:

F4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16

TXID của giao dịch Bitcoin Pizza

Đây là TXID của giao dịch Bitcoin Pizza nổi tiếng:

Cca7507897abc89628f450e8b1e0c6fca4ec3f7b34cccf55f3f531c659ff4d79

Bitcoin sử dụng hàm băm mật mã SHA-256 (Thuật toán băm bảo mật 256-bit) để tạo các ID giao dịch. Hàm này nhận dữ liệu giao dịch làm đầu vào và xuất ra hàm băm 256 bit, được biểu thị dưới dạng số thập lục phân dài 64 ký tự.

Bạn có thể tự tra cứu các giao dịch này bằng cách sao chép TXID vào một trình khám phá block Bitcoin, chẳng hạn như blockchain.com hoặc blockchair.com. 

Tìm ID giao dịch của bạn ở đâu? 

ID giao dịch có thể truy cập được thông qua trình khám phá blockchain, hiển thị công khai tất cả các chi tiết giao dịch được liên kết. Tính minh bạch này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra tất cả thông tin gắn liền với một giao dịch hoặc địa chỉ cụ thể. Mặc dù các ID này không tiết lộ rõ ràng danh tính trong thế giới thực của người gửi và người nhận, nhưng có những phương pháp có khả năng thiết lập các kết nối này.

Tìm ID giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung 

Khi bạn rút tiền mã hóa từ một sàn giao dịch tập trung (CEX) như Binance, nền tảng sẽ hiển thị TXID của giao dịch bạn rút tiền. Trên Binance, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang Lịch sử giao dịch của mình. Nếu bạn nhấp vào TXID cho một khoản rút tiền nhất định, nó sẽ đưa bạn đến giao dịch có liên quan trong trình khám phá khối của blockchain đó.

Nếu bạn gửi tiền đến sai địa chỉ (hoặc blockchain), TXID trong lịch sử rút tiền của bạn là điều cần thiết để bắt đầu xem xét liệu bạn có thể lấy lại tiền của mình hay không. Mặc dù vậy, chúng tôi không đảm bảo bạn sẽ lấy lại được tiền và tốt nhất bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ trên nền tảng mà bạn đang gửi tiền đến.

Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.