Ordinals

Trung cấp
Giao thức Ordinals, ra mắt vào tháng 1 năm 2023, cho phép người dùng ghi dữ liệu trên satoshi – đơn vị nhỏ nhất của bitcoin – với mỗi dòng ghi như vậy được gọi là một Ordinal. Dữ liệu được ghi có thể bao gồm các hợp đồng thông minh, cho phép các satoshi mang các chức năng giống như NFT. Thuật ngữ Ordinals thường dùng nhất để chỉ các thực thể giống như NFT này có thể được đúc trực tiếp trên blockchain Bitcoin .
Các Ordinal là một sơ đồ đánh số cho bitcoin cho phép theo dõi và chuyển các satoshi riêng lẻ. Số lượng bản ghi sử dụng các Ordinal đã bùng nổ vào tháng 2 năm 2023, ngay sau khi ra mắt giao thức, khi người dùng tràn ngập mạng đã ghi nhiều nội dung khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh, trò chơi điện tử và các mặt hàng kỹ thuật số khác. Bản ghi trên các satoshi có thể thực hiện được nhờ một bản nâng cấp có tên Taproot của mạng Bitcoin vào tháng 11 năm 2021, cùng với một số chức năng đã được thêm trước đó thông qua bản cập nhật Segwit vào năm 2017.
Mặc dù chúng có nhiều điểm chung, nhưng các Ordinal không hoàn toàn giống với NFT truyền thống - thứ thường được đúc trên các mạng hỗ trợ hợp đồng thông minh như Ethereum hoặc BNB Chain. Mặc dù cả các Ordinal và NFT truyền thống đều tồn tại trên blockchain, nhưng NFT truyền thống thường bao gồm siêu dữ liệu động được kết nối với các nguồn ngoài chuỗi – theo một số ý kiến, điều này mâu thuẫn với quan điểm cho rằng chúng là bất biến. Ngược lại, tất cả dữ liệu của các Ordinal được ghi trực tiếp trên chuỗi.