Hem
Ordlista
Ordinals

Ordinals

Avancerad
Ordinals-protokollet, som lanserades i januari 2023 gör att användarna kan skriva in data om satoshi – de minsta enheterna av bitcoin – och varje sådan inskription kallas för en Ordinal. De inskrivna uppgifterna kan innehålla smarta kontrakt, vilket gör det möjligt för satoshi att ha NFT-liknande funktioner. Termen Ordinals hänvisar oftast till dessa NFT-liknande enheter, som kan myntas direkt på Bitcoins blockkedja.
Ordinals är ett numreringsschema för bitcoin som möjliggör spårning och överföring av enskilda satoshi. Antalet inskriptioner som använder Ordinals exploderade i februari 2023 strax efter protokollets lansering, då användarna översvämmade nätverket och skrev in olika innehåll, till exempel bilder, spel och andra digitala objekt. Inskriptionen på satoshi blev möjlig genom en uppgradering av Bitcoin-nätverket som kallades Taproot och skedde i november 2021, tillsammans med vissa funktioner som lades till tidigare via Segwit-uppdateringen under 2017.
Även om de har mycket gemensamt är Ordinals inte exakt samma sak som traditionella NFT:er, som vanligtvis myntas på smarta kontraktsaktiverade nätverk såsom Ethereum eller BNB Chain. Även om både Ordinals och traditionella NFT:er är på blockkedjan, innehåller den senare ofta dynamiska metadata kopplade till källor utanför kedjan – vilket enligt vissa motsäger uppfattningen att de är oföränderliga. Som kontrast till detta är alla data från Ordinals inskrivna direkt på kedjan.