Domů
Glosář
Ordinály

Ordinály

Pokročilí
Protokol Ordinals (ordinální čísla), který byl spuštěn v lednu 2023, umožňuje uživatelům označovat jednotlivé satoshi (nejmenší jednotky bitcoinu) daty. Každé takové označení se nazývá ordinál. Mezi tato označená data mohou patřit i chytré kontrakty, takže satoshi mohou mít obdobné funkce jako NFT. Termínem Ordinals se nejčastěji označují právě tyto prvky podobné NFT, které je možné razit přímo na bitcoinovém blockchainu.
Ordinály je číslovací schéma bitcoinů, které umožňuje sledovat a převádět jednotlivé satoshi. Množství označení pomocí ordinálů v únoru 2023, krátce po spuštění protokolu, kdy uživatelé zaplavili síť zápisem různého obsahu, jako jsou obrázky, videohry a další digitální předměty, prudce vzrostlo. Nadepisování satoshi umožnil Taproot (upgrade bitcoinové sítě z listopadu 2021) spolu s některými funkcemi, které v roce 2017 přinesl SegWit.
I když mají ordinály s tradičními NFT mnoho společného, nejsou úplně stejné. NFT se obvykle razí na sítích s podporou chytrých kontraktů, jako je Ethereum nebo BNB Chain. Ordinály i tradiční NFT sice existují na blockchainu, ale NFT často obsahují dynamická metadata napojená na offchainové zdroje, což je podle některých názorů v rozporu s jejich údajnou neměnností. Naproti tomu veškerá data ordinálů jsou zapsána přímo na blockchainu.