Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Mùa Đông Tiền Mã Hóa

Mùa Đông Tiền Mã Hóa

Người mới
Thuật ngữ mùa đông tiền mã hóa đề cập đến một khoảng thời gian giá giảm hoặc trì trệ và tâm lý tiêu cực kéo dài trong thị trường tiền mã hóa. Tương tự như khi thị trường gấu trong chứng khoán, mùa đông tiền mã hóa thường là lúc các dự án bị thổi phồng giá trị phá sản, các công ty sa thải nhân viên, đầu tư mạo hiểm giảm và hoạt động chung trong toàn ngành đi xuống. 

Không có định nghĩa đồng thuận về những gì tạo nên mùa đông tiền mã hóa, nhưng giá tiền mã hóa được xem là một chỉ số thiết yếu. Lấy giá bitcoin làm chuẩn, đã có năm mùa đông tiền mã hóa từ năm 2017 đến tháng 8/2022.

Nhiều yếu tố có thể góp phần vào sự khởi đầu của mùa đông tiền mã hóa. Cả các yếu tố bên ngoài và yếu tố cụ thể từ tiền mã hóa đều có thể đóng một vai trò nào đó, bao gồm việc thắt chặt các quy định, tăng lãi suất, điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi và sự lây lan của thị trường tài chính, tất cả đều có liên quan đến mùa đông tiền mã hóa trước đây. Trong mỗi trường hợp, có thể có một bộ chất xúc tác cụ thể. Chẳng hạn, mùa đông tiền mã hóa vào giữa năm 2022 được cho là đã xảy ra sau sự sụp đổ của một số dự án cho vay tiền mã hóa và stablecoin nổi bật cũng như sự gián đoạn trong lĩnh vực DeFi.    

Thông thường, mùa đông tiền mã hóa diễn ra sau một thị trường tăng giá khi giá tài sản kỹ thuật số tăng đáng kể và tâm lý trở nên quá khích. Theo nghĩa này, mùa đông tiền mã hóa là một phần bình thường của chu kỳ thị trường và có thể được xem là giúp điều chỉnh sự thái quá cản trở sự phát triển lâu dài của ngành. Hơi trái ngược với những gì cảm nhận được, mùa đông tiền mã hóa cũng có thể là thời điểm tuyệt vời để những người tham gia trong ngành tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm hữu ích thay vì cố gắng tận dụng sự phấn khích ngắn hạn thường liên quan đến các giai đoạn thị trường tăng giá.