Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Κρυπτοχειμώνας

Κρυπτοχειμώνας

Ο όρος κρυπτοχειμώνας αναφέρεται σε μια παρατεταμένη περίοδο πτώσης ή στασιμότητας των τιμών και αρνητικού κλίματος στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Ομοίως με μια υποτιμητική αγορά, συχνά στον κρυπτοχειμώνα, έργα με διογκωμένη αξία καταρρέουν, εταιρείες απολύουν προσωπικό, μειώνονται οι επενδύσεις επιχειρηματικών επενδύσεων και μειώνεται η συνολική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κλάδο. 

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για το τι είναι κρυπτοχειμώνας, αλλά οι τιμές των κρύπτο θεωρούνται ένας βασικός δείκτης. Με την τιμή του Bitcoin ως σημείο αναφοράς, υπήρξαν πέντε κρυπτοχειμώνες από το 2017 έως τον Αύγουστο του 2022.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην έναρξη ενός κρυπτοχειμώνα. Τόσο εξωτερικοί παράγοντες όσο και παράγοντες που αφορούν τα κρύπτο μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους, όπως, μεταξύ άλλων, οι αυστηρότεροι κανονισμοί, οι αυξήσεις των επιτοκίων, η επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών και η μετάδοση των κρίσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί με προηγούμενους κρυπτοχειμώνες. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνολο καταλυτών. Ο κρυπτοχειμώνας στα μέσα του 2022, για παράδειγμα, πιστεύεται ότι ακολούθησε την κατάρρευση πολλών σημαντικών έργων δανεισμού stablecoin και κρύπτο και τις αναταράξεις στον χώρο του DeFi.    

Συνήθως, ένας κρυπτοχειμώνας ακολουθεί μια ανατιμητική αγορά όταν οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται σημαντικά και το αίσθημα γίνεται υπερβολικά πληθωρικό. Υπό αυτήν την έννοια, οι κρυπτοχειμώνες αποτελούν φυσιολογικό μέρος του κύκλου της αγοράς και μπορεί να θεωρηθεί ότι βοηθούν στη διόρθωση των υπερβολών που εμποδίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου. Από την άλλη, βέβαια, ένας κρυπτοχειμώνας μπορεί, επίσης, να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο να επικεντρωθούν στην κατασκευή χρήσιμων προϊόντων αντί να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον βραχυπρόθεσμο ενθουσιασμό που συνήθως συνδέεται με περιόδους ανατιμητικής αγοράς.