Sākums
Vārdnīca
Kriptovalūtu ziema

Kriptovalūtu ziema

Iesācējiem
Jēdziens "kriptovalūtu ziema" apzīmē ilgstošu cenu krituma vai nemainīguma periodu, kā arī negatīvu noskaņojumu kriptovalūtu tirgū. Līdzīgi kā negatīvas tendences akciju tirgū, arī kriptovalūtu ziemas gadījumā bieži vien sakāvi cieš projekti ar mākslīgi paaugstinātu vērtību, uzņēmumi atlaiž darbiniekus, riska kapitāla ieguldījumu apmērs samazinās un arī mazinās kopējā aktivitāte nozarē. 

Nav vienotas definīcijas par to, kas veido kriptovalūtu ziemu, bet par būtisku tās rādītāju tiek uzskatītas kriptovalūtu cenas. Par etalonu izmantojot Bitcoin cenu, var uzskatīt, ka no 2017. gada līdz 2022. gada augustam ir bijušas piecas kriptovalūtu ziemas.

Kriptovalūtu ziemu var veicināt vairāki faktori. Sava loma tajā ir gan ārējiem, gan tieši ar kriptovalūtām saistītiem faktoriem – līdz šim kriptovalūtu ziemas ir veicinājusi regulējuma pastiprināšanās, procentu likmju kāpums, makroekonomikas apstākļu pasliktināšanās un finanšu tirgus negatīvā ietekme. Katrā gadījumā var būt savs katalizatoru kopums. Piemēram, tiek uzskatīts, ka 2022. gada vidū kriptovalūtu ziema iestājās pēc vairāku ievērojamu stabilo kriptovalūtu un kriptovalūtu aizdevumu projektu sabrukuma, kā arī pēc satricinājumiem DeFi jomā.    

Kriptovalūtu ziema parasti iestājas pēc perioda, kad tirgū ir bijusi pozitīva tendence, aktīvu cenas ievērojami pieaug un tirgū ir vērojama pārmērīga sajūsma. Šajā ziņā kriptovalūtu ziema ir normāla tirgus cikla daļa, un var pieņemt, ka tā palīdz regulēt pārmērības, kas traucē nozares ilgtermiņa attīstībai. Tas var šķist pretrunīgi, bet kriptovalūtu ziema var būt arī lielisks laiks tiem nozares dalībniekiem, kas koncentrējas uz noderīgu produktu veidošanu, nevis uz peļņas gūšanu no īstermiņa aizrautības, kas parasti ir saistīta ar periodiem, kad tirgū valda pozitīva tendence.