Zima w Krypto

Początkujący
Zima w krypto to dłuższy okres spadków lub stagnacji cenowej oraz negatywnych nastrojów na rynku kryptowalut. Podobnie jak bessa giełdowa, zima w krypto często wiąże się z upadkiem projektów o zawyżonej wartości, zwolnieniami pracowników, ograniczeniem inwestycji wysokiego ryzyka oraz ogólnym spadkiem aktywności w całej branży. 

Nie ma zgodnej definicji zimy w krypto, ale uważa się, że istotnym wskaźnikiem są ceny kryptowalut. Jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy cenę bitcoina, to od roku 2017 do sierpnia 2022 roku mieliśmy w krypto pięć zim.

Na wystąpienie zimy w krypto może się składać wiele czynników. Mogą tu mieć znaczenie zarówno czynniki zewnętrzne, jak i typowe dla rynku krypto, w tym m.in. zaostrzenie przepisów, podwyżki stóp procentowych, pogorszenie warunków makroekonomicznych oraz efekt domina na rynkach finansowych, który miał miejsce w trakcie poprzednich zim w krypto. W każdym przypadku katalizatorem może być coś innego. Uważa się np., że zima w krypto z połowy roku 2022 nastąpiła po upadku kilku czołowych projektów związanych ze stablecoinami i pożyczkami krypto oraz na skutek wstrząsów w całej branży DeFi.    

Zima w krypto następuje zazwyczaj po rynku byka, kiedy ceny cyfrowych aktywów znacząco rosną, a nastroje stają się nadmiernie optymistyczne. W tym sensie zimy w krypto są normalną częścią cyklu rynkowego i można je postrzegać jako naturalną korektę ekscesów, które utrudniają długofalowy rozwój branży. Choć może się to wydawać nieco sprzeczne z intuicją, zima w krypto może być również dla uczestników branży doskonałą okazją do tego, aby skupić się na budowaniu pożytecznych produktów, a nie próbować dorabiać się na krótkoterminowych emocjach zwykle związanych z okresami hossy.