Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Tài sản được quản lý (AUM)

Tài sản được quản lý (AUM)

Người mới

Tài sản được quản lý (AUM)

Trong ngành tài chính, "Tài sản được quản lý" (AUM) là một số đo quan trọng, cung cấp đánh giá nhanh về các tài sản tài chính được kiểm soát bởi một cá nhân hoặc tổ chức thay mặt cho khách hàng. Thuật ngữ này, còn được gọi là "vốn được quản lý", bao gồm tổng giá trị thị trường của các khoản đầu tư, có thể là trong các công cụ tài chính truyền thống hoặc các lĩnh vực mới nổi như tài chính phi tập trung (DeFi).

Tài sản được quản lý (AUM) là gì?

Về cốt lõi, AUM gói gọn tổng giá trị thị trường của các tài sản tài chính được quản lý bởi các thực thể như quỹ tương hỗ, công ty đầu tư mạo hiểm hoặc các giao thức mạng phi tập trung. Nó phục vụ như một thước đo để đánh giá quy mô và thành công của các thực thể quản lý đầu tư, cung cấp cái nhìn sâu sắc về phạm vi và quy mô hoạt động của chúng.

Cách tính AUM

Việc tính toán AUM khác nhau giữa các bên. Một số bên tính cả tiền gửi ngân hàng, quỹ tương hỗ và tiền mặt, trong khi những số khác chỉ tập trung vào nguồn vốn dưới sự quản lý tùy ý từ các nhà đầu tư cá nhân. Sự đa dạng này phản ánh bản chất đa dạng của các chiến lược quản lý tài chính được sử dụng trong toàn ngành.

Các chỉ số và so sánh AUM

AUM không chỉ là một con số tĩnh; Chỉ số này dao động dựa trên dòng tiền đổ vào, phản ánh động thái thị trường và hiệu suất của các tài sản cơ sở. Các công ty đầu tư thường tận dụng AUM như một công cụ tiếp thị, thể hiện quy mô của họ để thu hút các nhà đầu tư mới. So sánh với dữ liệu lịch sử và đối thủ cạnh tranh cung cấp cái nhìn sâu sắc về tăng trưởng, với AUM tăng báo hiệu hiệu suất tích cực.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các chiến lược đầu tư có thể có những hạn chế. Hiệu suất của một chiến lược có thể bị ảnh hưởng nếu AUM vượt quá khả năng của nó. Điều này này thách thức quan niệm rằng AUM cao hơn thì tương đương với thành công lớn. 

Ví dụ, mặc dù một quỹ ETF S&P 500 lớn quản lý hàng trăm tỷ đô la, các quỹ nhỏ hơn với vài triệu đô la được quản lý thường hoạt động tốt hơn các đối tác lớn, làm nổi bật tầm quan trọng của chiến lược so với khối lượng tuyệt đối.

Phí và AUM

AUM đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc phí. Các công ty quản lý đầu tư thường tính phí theo tỷ lệ phần trăm của AUM, khiến nó trở thành yếu tố chính trong việc xác định doanh thu hàng đầu. Mức phí có thể khác nhau và các chuyên gia tài chính thường thu hút các nhà đầu tư giàu có khi AUM tăng. Mối quan hệ cộng sinh giữa AUM và phí nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong hệ sinh thái tài chính.

Tổng kết

Tóm lại, AUM đóng vai trò là một nền tảng trong việc đánh giá các thực thể tài chính, cung cấp lăng kính về năng lực quản lý và ảnh hưởng thị trường của họ. Cho dù trong các phương tiện đầu tư truyền thống hay các giao thức DeFi, khả năng thích ứng của AUM nhấn mạnh sự liên quan lâu dài của nó trong một thế giới tài chính không ngừng phát triển.