Vad är Algorand (ALGO)?
Hem
Artiklar
Vad är Algorand (ALGO)?

Vad är Algorand (ALGO)?

Avancerad
Publicerad Jan 25, 2022Uppdaterad Dec 9, 2022
8m

TL;DR

Algorand grundades 2017, innan de lanserade sitt huvudnät och ALGO-token i juni 2019. Blockkedjan behandlar de vanliga skalbarhets- och konsensusmekanismproblemen, som är gemensamma för första och andra generationens blockkedjor. Algorands huvudfunktion är dess rena bevis på insats-konsensusprotokoll, som slumpmässigt väljer validerare viktade av deras insatta ALGO-coin.

Användare som satsar sin ALGO har chansen att bli utvalda att föreslå och validera ett nytt block, som sedan verifieras av en slumpmässigt utvald kommitté. När blocket har lagts till i blockkedjan anses alla transaktioner vara bekräftade. Om blocket bedöms som dålig väljs en ny användare som validerare och processen startar igen.

Systemets främsta styrka är dess decentralisering av makt, eftersom varje enskild aktör har chansen att vara en validerare. Förutom konsensus används ALGO även för nätverkstransaktionsavgifter och för att tjäna blockbelöningar. Om du vill köpa eller sälja ALGO kan du enkelt göra det via Binances konverteringsfunktion eller börsvy.


Introduktion

Algorand är en ganska ny blockkedja som är fokuserad på att förbättra skalbarheten utan att offra decentralisering. Detta problem är vanligt för många av den första och andra generationens blockkedjor, såsom Bitcoin och Ethereum. För att uppnå detta utvecklade Algorand sin kanske mest anmärkningsvärda funktion: konsensusmekanismen ren bevis på insats (Pure Proof of Stake/PPoS). Tillsammans med dess passiva staking har båda dessa funktioner gjort Algorand till ett stort marknadsvärdeprojekt, populärt bland användare som söker belöningar.


Vad är Algorand?

Algorand är ett blockkedjenätverk som grundades 2017 av professor Silvio Micali, en datavetare från MIT. Huvudnät-nätverket lanserades i juni 2019 tillsammans med dess egen kryptovaluta ALGO. Som nämnt fokuserar blockkedjan på förbättrad skalbarhet och stöder även smarta kontrakt. Algorand-nätverket är en offentlig, decentraliserad, ren bevis på insats-blockkedja med stöd för anpassade lager-1-blockkedjor. Dessa kan användas för att skapa blockkedjor anpassade för specifika användningsområden. Projektet hävdar att dess teknologi är särskilt användbar för finansiella tjänster, decentraliserad finans (DEFi), fintech och institutioner.


Vad är Algorand Foundation?

Algorand Foundation är en ideell organisation som lanserades 2019 och som finansierar och utvecklar Algorand-nätverket. Den utför också viktigt arbete inom blockkedjans community, forskning och styrning

Till exempel har stiftelsen utbildat utvecklare vid universitet och stöttat Algorand-projekt i dess ekosystem med acceleratorprogram. Tekniskt utvecklingsarbete utförs dock av det privata företaget Algorand Inc. Algorand Foundation är också en stor innehavare av ALGO, som den använder för att finansiera verksamheten.


Hur fungerar Algorand?

Nyckeln till Algorands skalbarhet kommer från dess rena bevis på insats-konsensusmekanism. Detta protokoll gör att den kan behandla många transaktioner snabbt utan att offra decentralisering. Bevis på insats (PoS)-blockkedjor är skalbara, men ofta till priset av ett litet antal validerare som har stora insatser som dominerar blockgodkännanden. Bevis på arbete (PoW) har samma problem, eftersom stora utvinningspooler nästan alltid vinner kapplöpningen om att skapa nya block.

Däremot väljer Alogrands PPoS-konsensusmekanism validerare och de som föreslår block slumpmässigt från alla som har satsat och genererat en deltagandenyckel. Chansen att bli vald är direkt relaterad till andelen av deltagarens insats av det totala insatsbeloppet. 

Naturligtvis har en liten innehavare lägre chanser att bli utvald än en stor innehavare. Men till skillnad från PoS-blockkedjor kräver Algorand ingen minimiinsats, vilket är ett betydande hinder för den genomsnittliga användaren att komma igång. Varje person med en insats som kör en nod är en möjlig validerare, så nätverkets säkerhet är mer decentraliserad än med en vald uppsättning validerare, som i delegerat bevis på insats (DPoS).

Förslagssteg

När användaren har satsat och genererat sin deltagandenyckel blir denne en deltagande nod. Kommunikation mellan dessa noder sker genom Algorand relä-noder. Blockförslagsfasen väljer sedan flera blockförslagsställare med hjälp av en Verifiable Random Function (VRF) med hänsyn till andelen av varje validerares insats. När blockförslagsställare väl har valts, hålls deras identitet hemlig tills det nya blocket föreslås. Detta förbättrar nätverkssäkerheten, eftersom skadliga aktörer inte kan rikta in sig på den valda valideraren. En förslagsställare kan dock visa sin VRF-utdata tillsammans med sitt föreslagna block för att bevisa sin legitimitet.

Mjukt röststadium

När ett block har skickats väljs deltagande noder slumpmässigt för att gå med i kommittén för mjuka omröstningar. Detta steg filtrerar förslag, så att endast en kandidat kan lägga till blockkedjan. Röstkraften i den mjuka kommittén är proportionell mot det belopp som varje nod har satsat och rösterna används för att välja ett föreslaget block med lägsta VRF-hash. Detta innebär att det kommer att vara omöjligt att förebyggande attackera den som föreslår ett block, eftersom denna lägsta VRF-hash är ett värde som är omöjligt att förutsäga.

Certifiera omröstningsstadiet

Därefter skapas en ny kommitté för att kontrollera dubbla utgifter och integriteten hos transaktionerna i blocket från det mjuka omröstningsstadiet. Om kommittén anser att arbetet är giltigt läggs blocket till. Om inte avvisas blocket, blockkedjan går in i återställningsläge och ett nytt block väljs. Det finns inget direkt straff för ledaren som föreslår ett dålig block, vilket gör det till en kontroversiell del av PPoS-konsensusmekanismen. Chansen för en gaffel med Algorand är extremt sällsynt, eftersom endast ett blockförslag når certifieringsstadiet åt gången. När blocket har lagts till behandlas alla transaktioner som slutgiltiga.


Vad är ALGO?

ALGO är Algorands eget coin och har en maximal tillgång på 10 miljarder coin som ska distribueras till 2030. Ny ALGO skickas till specifika ALGO-hållande plånböcker med varje nygjort block. Du måste ha minst 1 ALGO i en plånbok utan förmyndare för att få dessa ALGO-belöningar. Denna belöning kan generera en APY på cirka 5–8 % för ALGO-innehavare och delas ut ungefär var tionde minut. Denna mekanism gör ALGO-coin till en av de enklaste kryptovalutorna att generera en passiv inkomst med, eftersom du kan "satsa passivt".


Vilka är ALGO:s användningsområden?

Liksom många andra egna coin har ALGO tre primära användningsområden:

1. ALGO kan användas för att betala transaktionsavgifter på Algorand-nätverket. Jämfört med nätverk som Ethereum (ETH) och Bitcoin (BTC) har Algorand minimala avgifter. I januari 2022 kostade det bara 0,0014 USD per transaktion.

2. ALGO kan satsas för att ha en chans att bli vald som blockförslagsställare eller validerare.

3. ALGO kan hållas i en plånbok utan förmyndare för att tjäna belöningar för varje block som framgångsrikt läggs till i kedjan.
Det tredje användningsområdet ger ett stort incitament för den genomsnittliga användaren att investera i ALGO. Det finns ingen anledning att ta itu med en decentraliserad applikation (DApp) för att satsa dina coin, eller en låsningsperiod för att börja tjäna pengar. Allt hanteras automatiskt av smarta kontrakt. Algorand publicerar också en lista över projekt som använder blockkedjans teknologi, varav många kräver att ALGO används.


Hur du köper ALGO på Binance

Du kan köpa ALGO på Binance i endast två steg med ett kredit- eller betalkort. Om du redan har krypto på ditt konto kanske du kan byta direkt mot ALGO om det är i ett par med det coin du har. Låt oss till att börja med titta på att använda ett kredit- eller betalkort.

Eftersom ALGO inte kan köpas direkt med fiat, måste du köpa en annan token i ett ALGO-handelspar. BUSD är ett bra alternativ, eftersom priset är stabilt. Du kan se en komplett lista över tillgängliga par längre ned i den här guiden.

1. Logga in på ditt Binance-konto och håll muspekaren över rubriken [Köp krypto] högst upp till vänster på hemsidan. I rullgardinsmenyn väljer du [Kredit-/betalkort].


2. Välj sedan den fiatvaluta du ska betala med ditt kort i det övre fältet. I det nedre fältet väljer du önskad kryptovaluta. Se till att den är i ett par med ALGO för att handla den direkt.

3. Klicka på [Fortsätt] och acceptera eventuella villkor om det är första gången du handlar med fiat.


4. Klicka på [Lägg till nytt kort] eller välj ett kort som redan har lagts till på ditt konto och följ sedan instruktionerna för att slutföra din betalning.5. Nu måste du byta ut din BUSD mot ALGO. Du kan göra detta enkelt med funktionen [Konvertera] som är tillgänglig under rubriken [Handla].


6. Välj krypton du vill konvertera från i det övre fältet och ALGO längst ned. Om du inte kan se ALGO i det nedre fältet är det inte i ett handelspar med din valda krypto. Klicka på [Förhandsvisa konvertering] efter att ha angett beloppet du vill byta.


7. Du ser nu en förhandsvisning av mängden ALGO du kommer att få, med tydliga instruktioner om hur du går vidare. När du har bytt kommer ALGO:n att finnas i din spotplånbok.


8. Du kan också handla med klassisk eller avancerad börsvy. Genom att hålla muspekaren över det för närvarande visade paret kan du söka efter alla tillgängliga ALGO-par.


Hur du säljer ALGO på Binance

1. För att sälja ALGO kan du använda Konverteringsfunktionen på nytt. Den här gången väljer du ALGO i det översta fältet och den kryptovaluta du vill konvertera till längst ned. Klicka på [Förhandsvisa konvertering] för att kontrollera växelkursen.


2. När du har bekräftat beloppet du kommer att få, följer du instruktionerna för att slutföra din affär.


3. Du kan sedan konvertera till fiat med samma process, så länge som det coin du handlade din ALGO för är i ett fiatpar.


Slutsats

Liksom andra alternativa blockkedjor till Bitcoin och Ethereum har Algorand fokuserat mycket på skalbarhet och decentralisering. Dess rena bevis på insats-konsensusmekanism ger en unik lösning med VRF:er och många tycker att denna blockkedjeteknik är attraktiv för dess framgång med att decentralisera makt.