Čo je to peňaženka izolovaná od internetu?
Domov
Články
Čo je to peňaženka izolovaná od internetu?

Čo je to peňaženka izolovaná od internetu?

Začiatočník
Zverejnené May 30, 2023Aktualizované Aug 7, 2023
10m

Zhrnutie

  • Peňaženka izolovaná od internetu je typ kryptomenovej peňaženky, ktorá je úplne odpojená od internetu a akejkoľvek formy bezdrôtovej komunikácie.

  • Peňaženka izolovaná od internetu zvyčajne podpisuje transakcie v offline prostredí a komunikuje s online zariadeniami prostredníctvom QR kódov alebo kariet micro‑SD.

  • Peňaženky izolované od internetu sa vo všeobecnosti považujú za bezpečnejšie ako iné typy peňaženiek. 

  • Peňaženky izolované od internetu nie sú úplne spoľahlivé a vyžadujú vysokú mieru zodpovednosti používateľa. Sú vhodnejšie pre tých, ktorí dlhodobo držia významné objemy aktív. 

Čo je to peňaženka izolovaná od internetu?

Peňaženka izolovaná od internetu je typ kryptomenovej peňaženky, ktorá je navrhnutá tak, aby zostala odpojená od internetu a akejkoľvek formy bezdrôtovej komunikácie. Medzi typy bezdrôtovej komunikácie, od ktorých sú peňaženky izolované od internetu odpojené, patria Bluetooth, Wi‑Fi, NFC (komunikácia v blízkom poli) a niekedy dokonca aj USB disky. 

Výraz „izolácia od internetu“ vychádza z konceptu fyzickej „vzduchovej medzery“ medzi peňaženkou a akoukoľvek online sieťou alebo bezdrôtovou komunikáciou, ktorá poskytuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia proti hackerom a zneužitiu. 

Ako funguje peňaženka izolovaná od internetu? 

Aby bolo možné vykonávať transakcie a zároveň zachovať odpojenie od internetu a bezdrôtovej komunikácie, peňaženky izolované od internetu sa spoliehajú na snímateľné QR kódy alebo karty micro‑SD, čo sú malé vymeniteľné pamäťové karty, na ktoré je možné ukladať údaje o transakciách. 

Peňaženky izolované od internetu bežne využívajú počítačové softvérové aplikácie, ktoré podporujú čiastočne podpísané bitcoinové transakcie (PSBT) pre Bitcoin alebo iné podobné čiastočne podpísané transakcie pre ďalšie kryptomeny.

Pozrime sa, ako funguje peňaženka izolovaná od internetu pri vykonávaní bitcoinových transakcií. 

1. krok: Vytvorenie čiastočne podpísanej bitcoinovej transakcie (PSBT)

Používatelia zvyčajne nastavia transakciu v online zariadení pomocou bitcoinovej peňaženky a uvedú adresu príjemcu bitcoinu a čiastku, ktorá sa má odoslať. 

Keďže toto online zariadenie nemá súkromný kľúč používateľa, nemôže transakciu úplne podpísať. Namiesto toho sa vytvorí čiastočne podpísaná bitcoinová transakcia (PSBT) so všetkými údajmi o transakcii okrem digitálneho podpisu podpísaného súkromným kľúčom používateľa. 

2. krok: Podpísanie transakcie 

Nepodpísaná transakcia sa prenesie do peňaženky používateľa izolovanej od internetu naskenovaním QR kódu. Transakciu tiež možno zaznamenať a uložiť ako súbor, ktorý je možné prečítať pomocou karty micro‑SD.  

Peňaženka izolovaná od internetu má súkromný kľúč a podpisuje transakciu v offline prostredí. Je dôležité uvedomiť si, že peňaženka izolovaná od internetu nie je nikdy pripojená k internetu alebo bezdrôtovej komunikácii, čo by teoreticky malo zaistiť bezpečnosť súkromného kľúča.

3. krok: Vysielanie transakcie

Kompletne podpísaná transakcia sa prenesie späť do online zariadenia, a to opäť prostredníctvom kódu QR alebo karty micro‑SD. 

Online zariadenie vysiela podpísanú transakciu do bitcoinovej siete. Transakcia sa následne spracuje a potvrdí ťažiarmi a zaznamená sa v blockchaine ako každá iná transakcia. 

Typy peňaženiek izolovaných od internetu

Peňaženky izolované od internetu môžu mať rôzne podoby, ale najčastejšie sa používajú nasledujúce peňaženky izolované od internetu. 

Hardvérové peňaženky izolované od internetu

Ide o špeciálne skonštruované hardvérové zariadenia určené na ukladanie súkromných kľúčov v režime offline. Tieto peňaženky zvyčajne umožňujú transakcie bez toho, aby boli súkromné kľúče vystavené online prostrediu alebo bezdrôtovej komunikácii. 

Tieto zariadenia majú zvyčajne digitálnu obrazovku na zobrazenie informácií o transakciách a fyzické alebo dotykové tlačidlá na manuálne schvaľovanie transakcií.

Počítače izolované od internetu 

Používatelia môžu tiež vyčleniť celý počítač, ktorý bude slúžiť ako peňaženka izolovaná od internetu. Tento počítač zvyčajne nie je nikdy pripojený k internetu a slúži výhradne na ukladanie súkromných kľúčov a podpisovanie transakcií. 

Nepodpísané transakcie sa prenášajú do počítačov izolovaných od internetu spravidla prostredníctvom USB disku a podpísané transakcie sa prenášajú rovnakým spôsobom. Tento prístup môže byť zložitejší a vyžaduje vyššiu úroveň technických zručností.

Smartfóny izolované od internetu 

Podobne ako počítače izolované od internetu možno aj smartfón používať ako peňaženku izolovanú od internetu. Telefóny je možné obnoviť do výrobných nastavení a nastaviť bez pripojenia k internetu. Softvér peňaženky sa inštaluje prostredníctvom karty SD alebo iným podobným spôsobom. Táto činnosť môže byť takisto zložitá a vyžaduje pokročilé technické zručnosti.

Rozdiely medzi peňaženkami izolovanými od internetu a inými typmi peňaženiek 

Aby sme lepšie porozumeli peňaženkám izolovaným od internetu, je dôležité pozrieť sa na ich porovnanie s ostatnými typmi peňaženiek

Existujú rôzne spôsoby kategorizácie peňaženiek. Pozrime sa, do akej kategórie patrí peňaženka izolovaná od internetu. 

Kategorizácia kryptomenových peňaženiek na základe pripojenia

Horúce peňaženky

Horúca peňaženka je akákoľvek peňaženka, ktorá je nejakým spôsobom pripojená k internetu. Tieto peňaženky sa dajú ľahko nastaviť a prostriedky sú rýchlo dostupné, vďaka čomu sú vhodné pre obchodníkov a iných častých používateľov.

Studené peňaženky 

Studená peňaženka je odpojená od internetu a na ukladanie kľúčov v režime offline používa fyzické médium. Studená peňaženka býva bezpečnejšou alternatívou ukladania kryptomien. Tento spôsob, známy aj ako studené úložisko, je vhodný pre dlhodobých investorov alebo „HODLerov“.

Peňaženka izolovaná od internetu je špecifický typ studenej peňaženky, ale nie všetky studené peňaženky sú nevyhnutne peňaženkami izolovanými od internetu.  

Kategorizácia kryptomenových peňaženiek podľa fyzickej podoby

Hardvérové peňaženky

Hardvérová peňaženka je fyzické zariadenie, ktoré uchováva vaše súkromné kľúče offline. Ide o studené peňaženky, takže ponúkajú vyššiu úroveň zabezpečenia. Zvyčajne sa používajú na dlhodobé ukladanie veľkého množstva kryptomien. 

Softvérové peňaženky

Softvérová peňaženka je program alebo aplikácia, ktorá je nainštalovaná vo vašom počítači alebo smartfóne. Spravidla je pripojená k internetu, a preto ide o horúcu peňaženku. Táto kategória zahŕňa webové peňaženky, desktopové peňaženky a mobilné peňaženky. 

Papierové peňaženky

Papierová peňaženka je kus papiera, na ktorom je vo forme QR kódov fyzicky vytlačená kryptoadresa a jej privátny kľúč. Tieto kódy je potom možné naskenovať a vykonať transakcie s kryptomenami.

Peňaženka izolovaná od internetu je typom hardvérovej peňaženky, ale nie všetky hardvérové peňaženky sú peňaženky izolované od internetu. Papierovú peňaženku je možné technicky považovať za peňaženku izolovanú od internetu, ale vykonávanie transakcií s papierovou peňaženkou často vyžaduje import súkromných kľúčov do softvérovej peňaženky, čím sa poruší izolácia od internetu.

Kategorizácia kryptomenových peňaženiek na základe kontroly nad súkromnými kľúčmi

Viazané peňaženky

Súkromné kľúče k viazaným peňaženkám kontroluje tretia strana, napríklad burza. Ich používanie je často jednoduchšie, ale sú oveľa rizikovejšie ako neviazané peňaženky, pretože držiteľ sa pri zabezpečení svojich kryptomien spolieha na tretiu stranu. 

Neviazané peňaženky

Ide o peňaženky, pri ktorých má používateľ plnú kontrolu nad svojimi súkromnými kľúčmi. Tieto peňaženky umožňujú používateľom plnú kontrolu nad svojimi kryptomenami a do celého procesu nie je zapojená žiadna tretia strana. Do tejto kategórie patrí väčšina desktopových, mobilných a hardvérových peňaženiek.

Peňaženka izolovaná od internetu je typom neviazanej peňaženky, ale nie všetky neviazané peňaženky sú peňaženky izolované od internetu. 

Rozdiely medzi peňaženkami izolovanými od internetu a hardvérovými peňaženkami 

Peňaženky izolované od internetu sú jedným z typov hardvérových peňaženiek, ale sú medzi nimi niektoré zásadné rozdiely. 

Pripojenie k internetu

Peňaženka izolovaná od internetu nie je nikdy pripojená k internetu. Ako už bolo uvedené vyššie, peňaženky izolované od internetu vykonávajú transakcie tak, že zaisťujú, aby súkromné kľúče zostali po celý čas v režime offline.

Hardvérová peňaženka takisto ukladá kľúče offline, ale zvyčajne sa pripája k zariadeniu pripojenému k internetu za účelom podpísania transakcií. Súkromné kľúče sú navrhnuté tak, aby nikdy neopustili hardvérovú peňaženku, ale hardvérové peňaženky sa počas procesu podpisovania transakcií pripájajú k online zariadeniu.

Možnosti používateľov

Peňaženky izolované od internetu môžu vyžadovať viac krokov na vykonanie transakcie, zatiaľ čo hardvérové peňaženky zvyčajne ponúkajú jednoduchší proces podpisovania transakcií, pretože sú navrhnuté tak, aby sa priamo spojili s online zariadením.

Hardvérové peňaženky však pri správnom použití vo všeobecnosti stále ponúkajú vysokú úroveň zabezpečenia, pretože sú navrhnuté tak, aby uchovávali súkromné kľúče izolované, aj keď je zariadenie pripojené. 

Peňaženky izolované od internetu aj hardvérové peňaženky ponúkajú vysokú úroveň zabezpečenia tým, že uchovávajú súkromné kľúče v režime offline, pričom peňaženky izolované od internetu sú navyše striktne oddelené od zariadení pripojených k internetu. 

Je peňaženka izolovaná od internetu bezpečnejšia? 

V kryptokomunite sa peňaženky izolované od internetu vo všeobecnosti považujú za bezpečnejšie ako iné typy peňaženiek. 

Toto dodatočné zabezpečenie vyplýva zo skutočnosti, že peňaženka izolovaná od internetu sa vytvára a používa v zariadení, ktoré nie je nikdy pripojené k internetu, čo ju izoluje od online hrozieb, ako sú hackerské útoky, phishing a malvér. 

Peňaženky izolované od internetu ukladajú súkromné kľúče v zariadeniach, ktoré sú úplne offline, čím je bez fyzického prístupu k zariadeniu sťažená možnosť ich krádeže. 

Aké sú riziká a obmedzenia peňaženiek izolovaných od internetu? 

Peňaženky izolované od internetu sú veľmi bezpečné, ale to neznamená, že nie sú neomylné. Aj ony majú potenciálne slabé miesta zabezpečenia. Ak používateľ neúmyselne pripojí zariadenie izolované od internetu k internetu alebo ak sa do zariadenia dostane škodlivý softvér prostredníctvom USB disku (niektoré peňaženky izolované od internetu používajú USB na nabíjanie a aktualizáciu) alebo akéhokoľvek iného média, môže byť zabezpečenie zariadenia ohrozené.

Pre používateľov je tiež náročné zaistiť dobrú fyzickú ochranu peňaženiek izolovaných od internetu pred krádežou, poškodením alebo stratou. Používatelia by mali dodržiavať osvedčené postupy a ukladať si zabezpečené zálohy svojich kľúčov, aby sa pred takýmito rizikami chránili. A nakoniec platí, že zabezpečenie správneho a riadneho používania peňaženiek izolovaných od internetu vyžaduje vysokú mieru technického know‑how. 

Výber správnej peňaženky izolovanej od internetu

Držitelia kryptomien, ktorí sa rozhodli investovať do peňaženky izolovanej od internetu, by mali pred výberom zariadenia zvážiť nasledujúce faktory:

Kompatibilita

Mali by ste sa uistiť, že peňaženka podporuje kryptomeny, ktoré máte v pláne ukladať. Rôzne peňaženky môžu mať rôznu úroveň podpory rôznych kryptomien – niektoré peňaženky sú napríklad určené iba na ukladanie bitcoinov. Pred rozhodnutím je dôležité skontrolovať, či sú požadované meny podporované.

Povesť a recenzie

Preverte si povesť peňaženky a prečítajte si recenzie ostatných používateľov z kryptokomunity na platformách, ako je Twitter, Discord a Reddit. Kľúčovým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je aj úroveň dôvery a podpory zo strany kryptokomunity. Osvedčené peňaženky, ktoré používa široká komunita, sú vo všeobecnosti spoľahlivejšie a je pri nich menšia pravdepodobnosť výskytu slabých miest v zabezpečení. 

Zvážte nákup peňaženky vytvorenej značkou, ktorá má dobré výsledky a pozitívne ohlasy týkajúce sa jej zabezpečenia, spoľahlivosti a zákazníckej podpory.

Komunita vývojárov

Vyhodnoťte komunitu vývojárov peňaženky na platformách, ako je napr. GitHub, a sledujte priebežné aktualizácie. Aktívny vývoj znamená, že peňaženka podlieha pravidelnej údržbe, ktorá zahŕňa prípadné opravy chýb a vylepšenia zabezpečenia.

Možnosti používateľov

Zohľadnite jednoduché používanie a používateľské rozhranie peňaženky. Dobre navrhnuté a intuitívne rozhranie vám umožní pohodlnejšiu a používateľsky prívetivejšiu správu vašich finančných prostriedkov.

Záverečné myšlienky 

Peňaženky izolované od internetu ponúkajú používateľom kryptomien, najmä tým, ktorí dlhodobo držia významné objemy aktív, vysokú úroveň zabezpečenia. Zaisťujú spoľahlivú ochranu pred online hrozbami tým, že ukladajú súkromné kľúče do zariadenia, ktoré nie je nikdy pripojené k internetu ani k žiadnej forme bezdrôtovej komunikácie. 

Napriek týmto výhodám nie sú peňaženky izolované od internetu úplne spoľahlivé a vyžadujú vysokú mieru zodpovednosti používateľa. Bezpečnosť spočíva predovšetkým v zachovaní izolácie od internetu a zaistení fyzickej bezpečnosti zariadenia. 

Peňaženky izolované od internetu nemusia byť nevyhnutné pre každého používateľa. Používatelia, ktorí vykonávajú transakcie často alebo držia len malé čiastky kryptomien, môžu považovať iné formy peňaženiek za praktickejšie. Voľba peňaženky nakoniec závisí od potrieb používateľa, jeho tolerancie k riziku a schopnosti spravovať zabezpečenie peňaženky. 

Prečítajte si tiež: 

Čo je to kryptopeňaženka?

Čo je hardvérová peňaženka (a prečo by ste ju mali používať)

Viazané verzus neviazané peňaženky: Aký je rozdiel?

Ako zabezpečiť svoju kryptomenu


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.