Vad är en plånbok med luftgap?
Hem
Artiklar
Vad är en plånbok med luftgap?

Vad är en plånbok med luftgap?

Nybörjare
Publicerad May 30, 2023Uppdaterad Aug 7, 2023
10m

TL;DR

  • En plånbok med luftgap är en typ av kryptoplånbok som är utformad för att helt kopplas bort från internet och alla former av trådlös kommunikation.

  • En plånbok med luftgap signerar vanligtvis transaktioner i en offlinemiljö och interagerar med onlineenheter via QR-koder eller mikroSD-kort.

  • Plånböcker med luftgap anses i allmänhet vara säkrare än andra typer av plånböcker. 

  • Plånböcker med luftgap är dock inte helt idiotsäkra och kräver en hög nivå av användaransvar. De är mer lämpade för dem som innehar betydande tillgångar på lång sikt. 

Vad är en plånbok med luftgap?

En plånbok med luftgap är en typ av kryptovalutaplånbok som är utformad för att förbli frånkopplad från internet och all form av trådlös kommunikation. De typer av trådlös kommunikation som plånböcker med luftgap kopplas bort från inkluderar Bluetooth, wifi, NFC (närfältskommunikation) och ibland till och med USB-enheter. 

Termen ”luftgap” kommer från begreppet att ha ett fysiskt ”mellanrum” mellan plånboksenheten och alla onlinenätverk eller trådlös kommunikation, vilket ger ett extra lager av säkerhet mot hackare och bedragare. 

Hur fungerar en plånbok med luftgap? 

För att underlätta transaktioner medan de förblir frånkopplade från internet och trådlös kommunikation, förlitar sig plånböcker med luftgap på QR-koder som kan skannas eller mikroSD-kort, som är små flyttbara minneskort där transaktionsdata kan lagras. 

Plånböcker med luftgap använder vanligtvis datorbaserade program som stöder delvis signerade Bitcoin-transaktioner (Partially Signed Bitcoin Transactions/PSBT) för Bitcoin eller andra liknande delvis signerade transaktioner för olika kryptovalutor.

Låt oss titta på hur en plånbok med luftgap fungerar för att göra en Bitcoin-transaktion. 

Steg 1: Skapa en delvis signerad Bitcoin-transaktion (PSBT)

Användaren ställer vanligtvis in en transaktion på en onlineenhet med en Bitcoin-plånbok och anger mottagarens Bitcoin-adress samt beloppet som ska skickas. 

Eftersom den här onlineenheten inte har användarens privata nyckel kan den inte helt signera transaktionen. Istället skapas en delvis signerad Bitcoin-transaktion (PSBT) med alla transaktionsuppgifter, utom den digitala signaturen som ska signeras av användarens privata nyckel. 

Steg 2: Signera transaktionen 

Den osignerade transaktionen överförs till användarens plånbok med luftgap genom att skanna en QR-kod. Transaktionen kan också registreras och lagras som en fil som kan läsas av ett microSD-kort.  

Plånboken med luftgap har den privata nyckeln och signerar transaktionen i offlinemiljön. Det är viktigt att notera att plånboken med luftgap aldrig är ansluten till internet eller någon trådlös kommunikation, vilket i teorin borde hålla den privata nyckeln säker.

Steg 3: Skicka transaktionen

Den helt signerade transaktionen överförs tillbaka till onlineenheten, återigen via en QR-kod eller ett microSD-kort. 

Onlineenheten skickar den signerade transaktionen till Bitcoin-nätverket. Transaktionen behandlas och bekräftas sedan av miners och registreras på blockkedjan, precis som alla andra transaktioner. 

Typer av plånböcker med luftgap

Plånböcker med luftgap finns i en mängd olika former, men följande är de vanligaste: 

Hårdvaruplånböcker med luftgap

Dessa är specialbyggda hårdvaruenheter som är utformade för att lagra privata nycklar offline. Dessa plånböcker möjliggör i allmänhet transaktioner utan att någonsin utsätta de privata nycklarna för en onlinemiljö eller trådlös kommunikation. 

Enheterna har vanligtvis en digital skärm för att visa transaktionsinformation, samt fysiska eller pekskärmsknappar för att godkänna transaktioner manuellt.

Datorer med luftgap 

Användare kan också använda en dator som en plånbok med luftgap. Denna dator är vanligtvis aldrig ansluten till internet och används uteslutande för att lagra privata nycklar och signera transaktioner. 

De osignerade transaktionerna överförs vanligtvis till datorer med luftgap via ett USB-minne och de signerade transaktionerna överförs på samma sätt. Detta tillvägagångssätt kan vara mer komplext och kräver en högre teknisk kompetens.

Smartphones med luftgap 

Smartphones med luftgap liknar datorer med luftgap och kan också användas som en plånbok med luftgap. Telefonerna kan fabriksåterställas och konfigureras utan någon anslutning till internet. Plånbokens programvara installeras via ett SD-kort eller med liknande metoder. Detta kan vara komplicerat och kräver avancerade tekniska kunskaper.

Skillnader mellan plånböcker med luftgap och andra typer av plånböcker 

För att bättre förstå plånböcker med luftgap är det användbart att se hur de skiljer sig från andra typer av plånböcker. 

Det finns olika sätt att kategorisera plånböcker, så låt oss se var en plånbok med luftgap passar in i klassificeringarna. 

Kategorisering av kryptoplånböcker baserat på anslutning

Heta plånböcker

En het plånbok är vilken plånbok som helst som på något sätt är ansluten till internet. Dessa plånböcker är lätta att konfigurera och tillgångarna blir snabbt tillgängliga, vilket gör dem bekväma för handlare och andra frekventa användare.

Kalla plånböcker 

En kall plånbok kopplas bort från internet och använder ett fysiskt medium för att lagra nycklarna offline. En kall plånbok tenderar att vara ett säkrare alternativ för att lagra krypto. Denna metod är även känd som kall förvaring och är lämplig för långsiktiga investerare eller "HODL:are".

En plånbok med luftgap är en specifik typ av kall plånbok, men inte alla kalla plånböcker är nödvändigtvis plånböcker med luftgap.  

Kategorisering av kryptoplånböcker baserat på fysisk form

Hårdvaruplånböcker

En hårdvaruplånbok är en fysisk enhet som lagrar dina privata nycklar offline. De är kalla plånböcker och erbjuder även de en högre säkerhetsnivå. De används vanligtvis för långvarig lagring av stora mängder kryptovalutor. 

Mjukvaruplånböcker

En mjukvaruplånbok är ett program eller en app som är installerad på din dator eller smartphone. De är i allmänhet anslutna till internet och kallas därför för heta plånböcker. Denna kategori inkluderar webbplånböcker, plånböcker på stationära datorer och mobila plånböcker. 

Pappersplånböcker

En pappersplånbok är ett papper på vilket en kryptoadress och dess privata nyckel fysiskt skrivs ut i form av QR-koder. Dessa koder kan sedan skannas för att utföra kryptovalutatransaktioner.

En plånbok med luftgap är en typ av hårdvaruplånbok, men alla hårdvaruplånböcker är inte plånböcker med luftgap. En pappersplånbok kan tekniskt sett betraktas som en plånbok med luftgap, men att göra transaktioner med en pappersplånbok kräver ofta att de privata nycklarna importeras till en mjukvaruplånbok, vilket skulle bryta luftgapet.

Kategorisering av kryptoplånböcker baserat på kontroll över privata nycklar

Förvaltningsplånböcker

Privata nycklar till förvaltningsplånböcker kontrolleras av en tredje part, till exempel en börs. De är ofta lättare att använda men är mycket mer riskfyllda än icke-förvaltningsplånböcker, eftersom innehavaren kommer att förlita sig på en tredje part för att säkra kryptovalutorna. 

Icke-förvaltningsplånböcker

Det här är plånböcker där användaren har full kontroll över sina privata nycklar. Dessa plånböcker gör att användaren kan ha full kontroll över sina kryptovalutor och ingen tredje part är inblandad. De flesta plånböcker på en stationär dator, mobila plånböcker och hårdvaruplånböcker tillhör denna kategori.

En plånbok med luftgap är en typ av icke-förvaltningsplånbok, men alla icke-förvaltningsplånbäcker är inte plånböcker med luftgap. 

Skillnaderna mellan plånböcker med luftgap och hårdvaruplånböcker 

Plånböcker med luftgap är en typ av hårdvaruplånbok, men det finns några viktiga skillnader mellan de två. 

Anslutning till internet

En plånbok med luftgap är aldrig ansluten till internet. Som nämnts ovan genomför plånböcker med luftgap transaktioner genom att se till att de privata nycklarna förblir offline hela tiden.

En hårdvaruplånbok lagrar också nycklar offline, men ansluter vanligtvis till en internetansluten enhet för att signera transaktioner. De privata nycklarna är utformade för att aldrig lämna hårdvaruplånboken, men hårdvaruplånböcker ansluter till en onlineenhet under processen för transaktionssignering.

Användarupplevelsen

Plånböcker med luftgap kan kräva fler steg för att göra en transaktion, medan hårdvaruplånböcker vanligtvis erbjuder en enklare process för att underteckna transaktioner, eftersom de är utformade för att ansluta direkt till en onlineenhet.

Men hårdvaruplånböcker erbjuder i allmänhet fortfarande en hög säkerhetsnivå när de används korrekt, eftersom de är utformade för att hålla de privata nycklarna isolerade även när enheten är ansluten. 

Både plånböcker med luftgap och hårdvaruplånböcker erbjuder en hög säkerhetsnivå genom att hålla privata nycklar offline, men plånböcker med luftgap tar ett extra steg för att upprätthålla en strikt åtskillnad från internetanslutna enheter. 

Är en plånbok med luftgap säkrare? 

Kryptocommunityn anser i allmänhet att plånböcker med luftgap är säkrare än andra typer av plånböcker. 

Denna extra säkerhet kommer från det faktum att en plånbok med luftgap skapas och används på en enhet som aldrig är ansluten till internet, vilket isolerar den från onlinehot som hackare, nätfiske och skadlig kod. 

Plånböcker med luftgap lagrar de privata nycklarna på enheter som är helt offline, vilket gör det svårare för skadliga aktörer att stjäla de privata nycklarna utan fysisk åtkomst till enheten. 

Vilka är riskerna och begränsningarna med plånböcker med luftgap? 

Plånböcker med luftgap är mycket säkra, men det betyder inte att de är ofelbara. Det finns fortfarande potentiella säkerhetsproblem. Om en enhet med luftgap någonsin ansluts till internet av misstag av användaren, eller om skadlig programvara introduceras till enheten via ett USB-minne (vissa plånböcker med luftgap använder USB-minnen för laddning och uppdateringar) eller något annat medium, kan enhetens säkerhet äventyras.

Det finns även utmaningar för användaren att upprätthålla ett gott fysiskt skydd av plånböckerna med luftgap från stöld, skada eller förlust. Användaren bör följa bästa praxis och behålla säkerhetskopior av sina nycklar för att skydda sig mot sådana risker. Slutligen krävs det en hög grad av teknisk kunskap för att säkerställa rätt och korrekt användning av plånböcker med luftgap. 

Välj rätt plånbok med luftgap

Kryptoinnehavare som har beslutat att investera i en plånbok med luftgap bör överväga följande faktorer innan de väljer sin enhet:

Kompatibilitet

Se till att plånboken stöder de kryptovalutor du tänker lagra. Olika plånböcker kan ha olika supportnivåer för olika kryptovalutor – till exempel är vissa plånböcker utformade för att bara lagra bitcoin. Det är viktigt att kontrollera om dina önskade valutor stöds innan du fattar ett beslut.

Rykte och recensioner

Kolla upp plånbokens rykte och läs recensioner från andra användare i kryptocommunityn på plattformar som Twitter, Discord och Reddit. Förtroendenivån och stöd från kryptovalutacommunityn är också en avgörande faktor att tänka på. Väletablerade plånböcker med en stark närvaro i communityn är i allmänhet mer tillförlitliga och mindre benägna att råka ut för säkerhetsproblem. 

Överväg att köpa en plånbok som är utvecklad av ett varumärke som har en stark meritlista och positiv feedback om dess säkerhet, tillförlitlighet och kundsupport.

Utvecklaraktivitet

Gå igenom plånbokens utvecklingscommunity på plattformar som GitHub och håll utkik efter pågående uppdateringar. En aktiv utveckling indikerar att plånboken underhålls regelbundet, med potentiella buggfixar och säkerhetsförbättringar.

Användarupplevelsen

Tänk på användarvänligheten och användargränssnittet för plånboken. Ett väl utformat och intuitivt gränssnitt kan göra hanteringen av dina tillgångar mer bekväm och användarvänlig.

Sammanfattningsvis 

Plånböcker med luftgap erbjuder en hög säkerhetsnivå för kryptovalutaanvändare, särskilt de som innehar betydande mängder tillgångar och vill lagra på lång sikt. De ger ett robust försvar mot onlinehot genom att lagra privata nycklar på en enhet som aldrig är ansluten till internet eller någon form av trådlös kommunikation. 

Trots dessa fördelar är plånböcker med luftgap dock inte helt idiotsäkra och kräver en hög nivå av användaransvar. Säkerheten är främst baserad på att upprätthålla luftgapets integritet och säkerställa enhetens fysiska säkerhet. 

Plånböcker med luftgap kanske inte är nödvändiga för alla användare. Användare som handlar ofta eller bara har en liten mängd kryptovaluta kan hitta andra former av plånböcker som är bekvämare. Valet av plånbok beror i slutändan på användarens behov, risktolerans och förmåga att hantera plånbokens säkerhet. 

Mer information: 

Vad är en kryptoplånbok?

Vad är en hårdvaruplånbok (och varför bör en sådan användas)?

Förvarande kontra icke-förvarande plånböcker: vad är skillnaden?

Så här skyddar du din kryptovaluta


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.