Τι είναι ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα;

Τι είναι ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα;

Έχει δημοσιευτεί May 30, 2023Έχει ενημερωθεί Nov 14, 2023
10m

TL;DR

  • Ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα είναι ένας τύπος πορτοφολιού κρύπτο που έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο από το διαδίκτυο και από κάθε μορφή ασύρματης επικοινωνίας.

  • Ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα υπογράφει γενικά συναλλαγές σε περιβάλλον εκτός σύνδεσης και αλληλεπιδρά με ηλεκτρονικές συσκευές μέσω κωδικών QR ή καρτών micro-SD.

  • Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα θεωρούνται γενικά πιο ασφαλή από άλλα είδη πορτοφολιών. 

  • Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα δεν είναι απολύτως ασφαλή και ο χρήστης πρέπει να είναι εξαιρετικά υπεύθυνος. Είναι πιο κατάλληλα για όσους διατηρούν σημαντικά ποσά περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα. 

Τι είναι ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα;

Ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα είναι ένας τύπος πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων που έχει σχεδιαστεί για να παραμένει πλήρως αποσυνδεδεμένο από το διαδίκτυο και από κάθε μορφή ασύρματης επικοινωνίας. Τα είδη ασύρματης επικοινωνίας από τα οποία αποσυνδέονται τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα, περιλαμβάνουν Bluetooth, wifi, NFC (επικοινωνία κοντινού πεδίου) και μερικές φορές ακόμη και μονάδες USB. 

Ο όρος "διάκενο αέρα" προέρχεται από την έννοια της ύπαρξης ενός πραγματικού "διακένου αέρα" μεταξύ της συσκευής πορτοφολιού και οποιουδήποτε διαδικτυακού δικτύου ή ασύρματης επικοινωνίας, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας από παραβιάσεις και υποκλοπές. 

Πώς λειτουργεί ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα; 

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών ενώ παραμένουν αποσυνδεδεμένα από το διαδίκτυο και την ασύρματη επικοινωνία, τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα χρησιμοποιούν κωδικούς QR με δυνατότητα σάρωσης ή κάρτες micro-SD, δηλαδή μικρές αφαιρούμενες κάρτες μνήμης, στις οποίες μπορούν να αποθηκευτούν τα δεδομένα των συναλλαγών. 

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα χρησιμοποιούν συνήθως εφαρμογές λογισμικού σε υπολογιστή που υποστηρίζουν μερικώς υπογεγραμμένες συναλλαγές Bitcoin (Partially Signed Bitcoin Transactions ή PSBT) για Bitcoin, ή άλλες παρόμοιες μερικώς υπογεγραμμένες συναλλαγές για διάφορα κρυπτονομίσματα.

Ας δούμε πώς λειτουργεί ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα κατά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής Bitcoin. 

Βήμα 1: Δημιουργία μιας μερικώς υπογεγραμμένης συναλλαγής Bitcoin

Οι χρήστες γενικά διαμορφώνουν μια συναλλαγή σε μια ηλεκτρονική συσκευή με πορτοφόλι Bitcoin, ορίζοντας τη διεύθυνση Bitcoin του παραλήπτη και το ποσό προς αποστολή. 

Εφόσον αυτή η ηλεκτρονική συσκευή δεν έχει το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη, δεν μπορεί να υπογράψει πλήρως τη συναλλαγή. Αντ' αυτού, δημιουργείται μια μερικώς υπογεγραμμένη συναλλαγή Bitcoin με όλα τα στοιχεία της συναλλαγής εκτός από την ψηφιακή υπογραφή που υπογράφεται από το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη. 

Βήμα 2: Υπογραφή της συναλλαγής 

Η μη υπογεγραμμένη συναλλαγή μεταφέρεται στο πορτοφόλι με διάκενο αέρα του χρήστη με τη σάρωση ενός κωδικού QR. Επίσης, η συναλλαγή μπορεί να καταχωρηθεί και να αποθηκευτεί ως αρχείο που διαβάζεται από κάρτα micro-SD.  

Το πορτοφόλι με διάκενο αέρα έχει το ιδιωτικό κλειδί και υπογράφει τη συναλλαγή σε περιβάλλον εκτός σύνδεσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πορτοφόλι με διάκενο αέρα δεν συνδέεται ποτέ με το διαδίκτυο ή με ασύρματες επικοινωνίες, κάτι που θεωρητικά θα πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια του ιδιωτικού κλειδιού.

Βήμα 3: Μετάδοση της συναλλαγής

Η πλήρως υπογεγραμμένη συναλλαγή μεταφέρεται ξανά στην ηλεκτρονική συσκευή μέσω κωδικού QR ή κάρτας micro-SD. 

Η ηλεκτρονική συσκευή μεταδίδει την υπογεγραμμένη συναλλαγή στο δίκτυο Bitcoin. Στη συνέχεια, η συναλλαγή διεκπεραιώνεται και επιβεβαιώνεται από τους εξορύκτες, και καταχωρείται στο blockchain όπως κάθε άλλη συναλλαγή. 

Τύποι πορτοφολιών με διάκενο αέρα

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές, αλλά τα παρακάτω είναι τα πιο συνηθισμένα πορτοφόλια με διάκενο αέρα. 

Πορτοφόλια υλισμικού με διάκενο αέρα

Πρόκειται για συσκευές υλισμικού ειδικής κατασκευής που έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση ιδιωτικών κλειδιών εκτός σύνδεσης. Αυτά τα πορτοφόλια διευκολύνουν γενικά τις συναλλαγές χωρίς να εκθέτουν ποτέ τα ιδιωτικά κλειδιά σε διαδικτυακό περιβάλλον ή ασύρματες επικοινωνίες. 

Αυτές οι συσκευές διαθέτουν συνήθως ψηφιακή οθόνη για την προβολή των στοιχείων συναλλαγών και κουμπιά ή κουμπιά αφής για τη μη αυτόματη έγκριση των συναλλαγών.

Υπολογιστές με διάκενο αέρα 

Οι χρήστες μπορούν επίσης να διαθέσουν έναν ολόκληρο υπολογιστή για να χρησιμεύσει ως πορτοφόλι με διάκενο αέρα. Αυτός ο υπολογιστής δεν συνδέεται συνήθως ποτέ με το διαδίκτυο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση ιδιωτικών κλειδιών και την υπογραφή συναλλαγών. 

Οι μη υπογεγραμμένες συναλλαγές μεταφέρονται σε υπολογιστές με διάκενο αέρα συνήθως μέσω USB, και οι υπογεγραμμένες συναλλαγές μεταφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι περισσότερο πολύπλοκη και απαιτεί υψηλότερο επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων.

Smartphone με διάκενο αέρα 

Όπως συμβαίνει και με τους υπολογιστές με διάκενο αέρα, ένα smartphone μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πορτοφόλι με διάκενο αέρα. Μπορείτε να επαναφέρετε τα τηλέφωνα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να τα ρυθμίσετε χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Το λογισμικό πορτοφολιού εγκαθίσταται μέσω κάρτας SD ή παρόμοιων τρόπων. Αυτό μπορεί επίσης να είναι πολύπλοκο και απαιτεί προηγμένες τεχνικές δεξιότητες.

Διαφορές μεταξύ πορτοφολιών με διάκενο αέρα και άλλων τύπων πορτοφολιών 

Για να κατανοήσετε καλύτερα τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα, είναι χρήσιμο να συγκριθούν με άλλους τύπους πορτοφολιών

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κατηγοριοποιήσουμε τα πορτοφόλια, και παρακάτω θα δούμε σε ποια κατηγορία εντάσσεται ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα. 

Κατηγοριοποίηση πορτοφολιών κρύπτο με βάση τη συνδεσιμότητα

Hot wallet

Ένα hot wallet είναι οποιοδήποτε πορτοφόλι το οποίο είναι συνδεδεμένο με κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο. Αυτά τα πορτοφόλια ρυθμίζονται εύκολα και τα κεφάλαια είναι άμεσα προσβάσιμα, καθιστώντας τα βολικά για τους επενδυτές και άλλους συχνούς χρήστες.

Cold wallet 

Ένα cold wallet δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και χρησιμοποιεί ένα φυσικό μέσο αποθήκευσης κλειδιών εκτός σύνδεσης. Ένα cold wallet είναι μια πιο ασφαλής εναλλακτική λύση αποθήκευσης κρύπτο. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης γνωστή ως αποθήκευση σε μη ψηφιακό μέσο, και είναι κατάλληλη για μακροπρόθεσμους επενδυτές ή "HODLer" (κατόχους).

Το πορτοφόλι με διάκενο αέρα είναι ένας συγκεκριμένος τύπος cold wallet, αλλά δεν είναι απαραίτητα όλα τα cold wallet πορτοφόλια με διάκενο αέρα.  

Κατηγοριοποίηση πορτοφολιών κρύπτο με βάση τη φυσική μορφή

Πορτοφόλια υλισμικού

Ένα πορτοφόλι υλισμικού είναι μια φυσική συσκευή που αποθηκεύει τα ιδιωτικά σας κλειδιά εκτός σύνδεσης. Είναι cold wallet και προσφέρουν αντίστοιχα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση μεγάλων ποσών κρυπτονομισμάτων. 

Πορτοφόλια λογισμικού

Ένα πορτοφόλι λογισμικού είναι ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή που εγκαθίσταται στον υπολογιστή ή το smartphone. Κατά κανόνα, είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και, επομένως, είναι hot wallet. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πορτοφόλια ιστού, πορτοφόλια desktop και πορτοφόλια κινητών τηλεφώνων. 

Χάρτινα πορτοφόλια

Ένα χάρτινο πορτοφόλι είναι ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο εκτυπώνονται μια διεύθυνση κρύπτο και το ιδιωτικό της κλειδί με τη μορφή κωδικών QR. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν στη συνέχεια να σαρωθούν για την εκτέλεση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα είναι ένας τύπος πορτοφολιού υλισμικού, αλλά δεν είναι όλα τα πορτοφόλια υλισμικού πορτοφόλια με διάκενο αέρα. Από πρακτική άποψη, ένα χάρτινο πορτοφόλι μπορεί να θεωρηθεί πορτοφόλι με διάκενο αέρα, αλλά η πραγματοποίηση συναλλαγών με χάρτινο πορτοφόλι συχνά απαιτεί την εισαγωγή των ιδιωτικών κλειδιών σε πορτοφόλι λογισμικού, πράγμα που θα παραβίαζε το διάκενο αέρα.

Κατηγοριοποίηση πορτοφολιών κρύπτο με βάση τον έλεγχο των ιδιωτικών κλειδιών

Πορτοφόλια με θεματοφύλαξη

Στα πορτοφόλια με θεματοφύλαξη, τα ιδιωτικά κλειδιά ελέγχονται από τρίτο μέρος, όπως ένα ανταλλακτήριο. Συνήθως είναι ευκολότερα στη χρήση, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τα πορτοφόλια χωρίς θεματοφύλαξη, καθώς ο κάτοχος θα βασίζεται στο τρίτο μέρος για την ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων του. 

Πορτοφόλια χωρίς θεματοφύλαξη

Πρόκειται για πορτοφόλια όπου ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο των ιδιωτικών κλειδιών του. Αυτά τα πορτοφόλια δίνουν στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο των κρυπτονομισμάτων τους και δεν εμπλέκεται κανένα τρίτο μέρος. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα πορτοφόλια desktop, πορτοφόλια κινητών τηλεφώνων και πορτοφόλια υλισμικού.

Ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα είναι ένας τύπος πορτοφολιού χωρίς θεματοφύλαξη, αλλά δεν είναι όλα τα πορτοφόλια χωρίς θεματοφύλαξη πορτοφόλια με διάκενο αέρα. 

Διαφορές μεταξύ πορτοφολιών με διάκενο αέρα και πορτοφολιών υλισμικού 

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα είναι ένας τύπος πορτοφολιού υλισμικού, αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ των δύο. 

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα δεν συνδέεται ποτέ στο διαδίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα πραγματοποιούν συναλλαγές φροντίζοντας ώστε τα ιδιωτικά κλειδιά να παραμένουν πάντα εκτός σύνδεσης.

Ένα πορτοφόλι υλισμικού αποθηκεύει επίσης κλειδιά εκτός σύνδεσης, αλλά συνήθως συνδέεται με μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο για να υπογράφει τις συναλλαγές. Τα ιδιωτικά κλειδιά έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην εγκαταλείπουν ποτέ το πορτοφόλι υλισμικού, αλλά τα πορτοφόλια υλισμικού συνδέονται με μια ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διαδικασία υπογραφής της συναλλαγής.

Εμπειρία χρήστη

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα ίσως απαιτούν περισσότερα βήματα για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, ενώ τα πορτοφόλια υλισμικού προσφέρουν συνήθως μια πιο απλή διαδικασία για την υπογραφή συναλλαγών, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται απευθείας με μια ηλεκτρονική συσκευή.

Ωστόσο, τα πορτοφόλια υλισμικού εξακολουθούν γενικά να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας όταν χρησιμοποιούνται σωστά, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα ιδιωτικά κλειδιά απομονωμένα, ακόμη και όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη. 

Τόσο τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα όσο και τα πορτοφόλια υλισμικού προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας διατηρώντας τα ιδιωτικά κλειδιά εκτός σύνδεσης, ενώ τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα ακολουθούν ένα επιπλέον βήμα για να διατηρήσουν έναν ακριβή διαχωρισμό από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. 

Είναι ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα περισσότερο ασφαλές; 

Γενικά, η κοινότητα των κρύπτο θεωρεί ότι τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα είναι περισσότερο ασφαλή από άλλους τύπους πορτοφολιών. 

Αυτό το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας οφείλεται στο γεγονός ότι ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα δημιουργείται και χρησιμοποιείται σε μια συσκευή που δεν συνδέεται ποτέ στο διαδίκτυο, απομονώνοντάς το από διαδικτυακές απειλές όπως παραβίαση, ηλεκτρονικό "ψάρεμα" και κακόβουλο λογισμικό. 

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα αποθηκεύουν τα ιδιωτικά κλειδιά σε συσκευές που είναι εντελώς εκτός σύνδεσης, δυσκολεύοντας τους κακόβουλους παράγοντες να κλέψουν τα ιδιωτικά κλειδιά χωρίς φυσική πρόσβαση στη συσκευή. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι περιορισμοί των πορτοφολιών με διάκενο αέρα; 

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα είναι ιδιαίτερα ασφαλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλάνθαστα. Υπάρχουν ακόμη πιθανά τρωτά σημεία ασφαλείας. Εάν μια συσκευή με διάκενο αέρα συνδεθεί στο διαδίκτυο κατά λάθος από τον χρήστη, ή εάν εισχωρήσει κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή μέσω ενός USB (ορισμένα πορτοφόλια με διάκενο αέρα χρησιμοποιούν USB για φόρτιση και ενημερώσεις) ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, η ασφάλεια της συσκευής μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Υπάρχουν επίσης προκλήσεις για τον χρήστη ως προς τη διατήρηση της καλής φυσικής προστασίας των πορτοφολιών με διάκενο αέρα από κλοπή, βλάβη ή απώλεια. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές και να διατηρούν αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών τους με ασφαλή τρόπο, για να προστατεύονται από τέτοιους κινδύνους. Τέλος, η διασφάλιση της σωστής και ορθής χρήσης των πορτοφολιών με διάκενο αέρα απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. 

Πώς να επιλέξετε το σωστό πορτοφόλι με διάκενο αέρα

Οι κάτοχοι κρύπτο που έχουν αποφασίσει να επενδύσουν σε ένα πορτοφόλι με διάκενο αέρα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες πριν επιλέξουν τη συσκευή τους:

Συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι το πορτοφόλι υποστηρίζει τα κρυπτονομίσματα που θέλετε να αποθηκεύσετε. Τα διάφορα πορτοφόλια μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης για διαφορετικά κρυπτονομίσματα — για παράδειγμα, ορισμένα πορτοφόλια έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν μόνο Bitcoin. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν υποστηρίζονται τα νομίσματα που θέλετε, πριν πάρετε μια απόφαση.

Φήμη και κριτικές

Ερευνήστε τη φήμη του πορτοφολιού και διαβάστε κριτικές από άλλους χρήστες της κοινότητας κρύπτο σε πλατφόρμες όπως το Twitter, το Discord και το Reddit. Το επίπεδο εμπιστοσύνης και υποστήριξης από την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα καταξιωμένα πορτοφόλια με ισχυρή παρουσία στην κοινότητα είναι γενικά πιο αξιόπιστα και έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν τρωτά σημεία ασφαλείας. 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε ένα πορτοφόλι που έχει αναπτυχθεί από μια εταιρεία με σημαντικό ιστορικό και θετικά σχόλια ως προς την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την υποστήριξη πελατών.

Κοινότητα ανάπτυξης

Αξιολογήστε την κοινότητα ανάπτυξης του πορτοφολιού σε πλατφόρμες όπως το GitHub και αναζητήστε συνεχείς ενημερώσεις. Η ενεργή ανάπτυξη σημαίνει ότι το πορτοφόλι συντηρείται συστηματικά, με πιθανές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις ασφαλείας.

Εμπειρία χρήστη

Εκτιμήστε την ευκολία χρήσης και τη διεπαφή χρήστη του πορτοφολιού. Μια καλοσχεδιασμένη και εύχρηστη διεπαφή μπορεί να κάνει τη διαχείριση των κεφαλαίων σας πιο εύκολη και φιλική προς τον χρήστη.

Συμπεράσματα 

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα προσφέρουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες κρυπτονομισμάτων, ιδίως εκείνους που διατηρούν σημαντικά ποσά περιουσιακών στοιχείων σε μακροπρόθεσμη βάση. Προσφέρουν ισχυρή προστασία από τις διαδικτυακές απειλές, αποθηκεύοντας τα ιδιωτικά κλειδιά σε μια συσκευή που δεν συνδέεται ποτέ στο διαδίκτυο ή σε οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας. 

Ωστόσο, παρόλο που έχουν αυτά τα πλεονεκτήματα, τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα δεν είναι απολύτως ασφαλή, και ο χρήστης πρέπει να είναι εξαιρετικά υπεύθυνος. Η ασφάλεια βασίζεται κυρίως στη διατήρηση της ακεραιότητας του διάκενου αέρα και στη διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας της συσκευής. 

Τα πορτοφόλια με διάκενο αέρα μπορεί να μην είναι απαραίτητα για κάθε χρήστη. Οι χρήστες που πραγματοποιούν συχνά συναλλαγές ή διαθέτουν μόνο ένα μικρό ποσό κρυπτονομισμάτων, μπορεί να βρουν άλλες μορφές πορτοφολιών πιο βολικές. Η επιλογή του πορτοφολιού εξαρτάται τελικά από τις ανάγκες του χρήστη, την αντοχή του στον κίνδυνο και την ικανότητά του να διαχειρίζεται την ασφάλεια του πορτοφολιού. 

Για περαιτέρω ανάγνωση: 

Τι είναι το πορτοφόλι κρύπτο;

Τι είναι ένα πορτοφόλι υλισμικού (και γιατί πρέπει να το χρησιμοποιείτε)

Πορτοφόλια με θεματοφύλαξη ή χωρίς: Ποια είναι η διαφορά;

Πώς να διατηρείτε ασφαλή τα κρυπτονομίσματά σας


Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.