Co je peněženka izolovaná od internetu?
Domů
Články
Co je peněženka izolovaná od internetu?

Co je peněženka izolovaná od internetu?

Začátečníci
Zveřejněno May 30, 2023Aktualizováno Nov 14, 2023
10m

TL;DR

  • Peněženka izolovaná od internetu je typ kryptoměnové peněženky, která je zcela odpojena od internetu a jakékoli formy bezdrátové komunikace.

  • Peněženka izolovaná od internetu obvykle podepisuje transakce v offline prostředí a komunikuje s online zařízeními prostřednictvím QR kódů nebo karet micro-SD.

  • Peněženky izolované od internetu jsou obecně považovány za bezpečnější než jiné typy peněženek. 

  • Peněženky izolované od internetu nejsou zcela spolehlivé a vyžadují vysokou míru odpovědnosti uživatele. Jsou vhodnější pro ty, kteří dlouhodobě drží významné objemy aktiv. 

Co je peněženka izolovaná od internetu?

Peněženka izolovaná od internetu je typ kryptoměnové peněženky, která je navržena tak, aby zůstala odpojena od internetu a jakékoli formy bezdrátové komunikace. Mezi typy bezdrátové komunikace, od kterých jsou peněženky izolované od internetu odpojeny, patří Bluetooth, wifi, NFC (komunikace v blízkém poli) a někdy dokonce i USB flash disky. 

Termín „izolace od internetu“ vychází z konceptu fyzické „vzduchové mezery“ mezi peněženkou a jakoukoli online sítí nebo bezdrátovou komunikací, která poskytuje další vrstvu zabezpečení proti hackerům a zneužití. 

Jak funguje peněženka izolovaná od internetu? 

Aby bylo možné provádět transakce a současně zachovat odpojení od internetu a bezdrátové komunikace, spoléhají peněženky izolované od internetu na snímatelné QR kódy nebo karty micro-SD, což jsou malé vyměnitelné paměťové karty, na které lze ukládat data o transakcích. 

Peněženky izolované od internetu běžně využívají počítačové softwarové aplikace, které podporují částečně podepsané bitcoinové transakce (PSBT) pro Bitcoin nebo jiné podobné částečně podepsané transakce pro další kryptoměny.

Podívejme se, jak funguje peněženka izolovaná od internetu při provádění bitcoinových transakcí. 

1. krok: Vytvoření částečně podepsané bitcoinové transakce (PSBT)

Uživatelé obvykle nastaví transakci na online zařízení pomocí bitcoinové peněženky a uvedou adresu příjemce bitcoinu a částku, která má být odeslána. 

Protože toto online zařízení nemá soukromý klíč uživatele, nemůže transakci zcela podepsat. Místo toho se vytvoří částečně podepsaná bitcoinová transakce (PSBT) se všemi údaji o transakci kromě digitálního podpisu podepsaného soukromým klíčem uživatele. 

2. krok: Podepsání transakce 

Nepodepsaná transakce se přenese do peněženky uživatele izolované od internetu naskenováním QR kódu. Transakci lze také zaznamenat a uložit jako soubor, který lze přečíst pomocí karty micro-SD.  

Peněženka izolovaná od internetu má soukromý klíč a podepisuje transakci v offline prostředí. Je důležité si uvědomit, že peněženka izolovaná od internetu není nikdy připojena k internetu nebo bezdrátové komunikaci, což by teoreticky mělo zajistit bezpečnost soukromého klíče.

3. krok: Odeslání transakce

Kompletně podepsaná transakce se přenese zpět do online zařízení, opět prostřednictvím kódu QR nebo karty micro-SD. 

Online zařízení odesílá podepsanou transakci do bitcoinové sítě. Transakce je následně zpracována a potvrzena těžaři a zaznamenaná na blockchainu jako každá jiná transakce. 

Typy peněženek izolovaných od internetu

Peněženky izolované od internetu mohou mít různé podoby, ale nejčastěji se používají následující peněženky izolované od internetu. 

Hardwarové peněženky izolované od internetu

Jedná se o speciálně zkonstruovaná hardwarová zařízení určená k ukládání soukromých klíčů v režimu offline. Tyto peněženky obvykle umožňují transakce, aniž by byly soukromé klíče vystaveny online prostředí nebo bezdrátové komunikaci. 

Tato zařízení mají obvykle digitální obrazovku pro zobrazení informací o transakcích a fyzická nebo dotyková tlačítka pro ruční schvalování transakcí.

Počítače izolované od internetu 

Uživatelé mohou rovněž vyčlenit celý počítač, který bude sloužit jako peněženka izolovaná od internetu. Tento počítač obvykle není nikdy připojen k internetu a slouží výhradně k ukládání soukromých klíčů a podepisování transakcí. 

Nepodepsané transakce se přenášejí do počítačů izolovaných od internetu obvykle prostřednictvím USB flash disku a podepsané transakce se přenášejí stejným způsobem. Tento přístup může být složitější a vyžaduje vyšší úroveň technických dovedností.

Chytré telefony izolované od internetu 

Podobně jako počítače izolované od internetu lze i chytrý telefon použít jako peněženku izolovanou od internetu. Telefony lze resetovat do továrního nastavení a nastavit bez připojení k internetu. Software peněženky se instaluje prostřednictvím karty SD nebo jiným podobným způsobem. Rovněž tato činnost může být složitá a vyžaduje pokročilé technické dovednosti.

Rozdíly mezi peněženkami izolovanými od internetu a jinými typy peněženek 

Abychom lépe porozuměli peněženkám izolovaným od internetu, je důležité podívat se na jejich srovnání s ostatními typy peněženek

Existují různé způsoby kategorizace peněženek. Podívejme se, do jaké kategorie patří peněženka izolovaná od internetu. 

Kategorizace kryptoměnových peněženek na základě konektivity

Peněženky typu hot wallet

Online peněženka je jakákoli peněženka, která je nějakým způsobem připojena k internetu. Tyto peněženky se poměrně snadno nastavují a prostředky jsou rychle dostupné, takže jsou praktické pro obchodníky a další časté uživatele.

Offline peněženky 

Offline peněženka je odpojena od internetu a k ukládání klíčů v režimu offline používá fyzické médium. Offline peněženka bývá bezpečnější alternativou ukládání kryptoměn. Tato metoda je také známá jako offline úložiště a je vhodná pro dlouhodobé investory neboli „HODLery“.

Peněženka izolovaná od internetu je specifický typ offline peněženky, ale ne všechny offline peněženky jsou nutně peněženky izolované od internetu.  

Kategorizace kryptoměnových peněženek podle fyzické podoby

Hardwarové peněženky

Hardwarová peněženka je fyzické zařízení, které uchovává vaše soukromé klíče offline. Jedná se o offline peněženky a tudíž nabízejí vyšší úroveň zabezpečení. Obvykle se používají pro dlouhodobé ukládání velkého množství kryptoměn. 

Softwarové peněženky

Softwarová peněženka je program nebo aplikace, která je nainstalovaná ve vašem počítači nebo chytrém telefonu. Obvykle je připojena k internetu, a proto se jedná o online peněženku. Tato kategorie zahrnuje webové peněženky, desktopové peněženky a mobilní peněženky. 

Papírové peněženky

Papírová peněženka je kus papíru, na kterém je fyzicky vytištěna kryptoměnová adresa a její soukromý klíč ve formě QR kódů. Tyto kódy lze následně naskenovat a provádět tak kryptoměnové transakce.

Peněženka izolovaná od internetu je typem hardwarové peněženky, ale ne všechny hardwarové peněženky jsou peněženky izolované od internetu. Papírovou peněženku lze technicky považovat za peněženku izolovanou od internetu, ale provádění transakcí s papírovou peněženkou často vyžaduje import soukromých klíčů do softwarové peněženky, čímž se poruší izolace od internetu.

Kategorizace kryptoměnových peněženek na základě kontroly nad soukromými klíči

Peněženky s úschovou

Soukromé klíče k peněženkám s úschovou kontroluje třetí strana, například burza. Jejich používání je často jednodušší, ale jsou mnohem rizikovější než peněženky bez úschovy, protože držitel se při zabezpečení svých kryptoměn spoléhá na třetí stranu. 

Peněženky bez úschovy

Jedná se o peněženky, kde má uživatel plnou kontrolu nad svými soukromými klíči. Tyto peněženky umožňují uživatelům plnou kontrolu nad svými kryptoměnami a není do ní zapojena žádná třetí strana. Do této kategorie patří většina desktopových peněženek, mobilních peněženek a hardwarových peněženek.

Peněženka izolovaná od internetu je typem peněženky bez úschovy, ale ne všechny peněženky bez úschovy jsou peněženky izolované od internetu. 

Rozdíly mezi peněženkami izolovanými od internetu a hardwarovými peněženkami 

Peněženky izolované od internetu jsou jedním z typů hardwarových peněženek, ale jsou mezi nimi některé zásadní rozdíly. 

Připojení k internetu

Peněženka izolovaná od internetu není nikdy připojena k internetu. Jak je uvedeno výše, peněženky izolované od internetu provádějí transakce tak, že zajišťují, aby soukromé klíče zůstaly po celou dobu v režimu offline.

Hardwarová peněženka také ukládá klíče offline, ale obvykle se připojuje k zařízení připojenému k internetu za účelem podpisu transakcí. Soukromé klíče jsou navrženy tak, aby nikdy neopustily hardwarovou peněženku, ale hardwarové peněženky se během procesu podepisování transakcí připojují k online zařízení.

Uživatelské prostředí

Peněženky izolované od internetu mohou vyžadovat více kroků k provedení transakce, zatímco hardwarové peněženky obvykle nabízejí jednodušší proces podepisování transakcí, protože jsou navrženy tak, aby se přímo spojily s online zařízením.

Hardwarové peněženky však při správném použití obecně stále nabízejí vysokou úroveň zabezpečení, protože jsou navrženy tak, aby uchovávaly soukromé klíče izolovaně, i když je zařízení připojeno. 

Peněženky izolované od internetu i hardwarové peněženky nabízejí vysokou úroveň zabezpečení tím, že uchovávají soukromé klíče v režimu offline, přičemž peněženky izolované od internetu jsou navíc striktně odděleny od zařízení připojených k internetu. 

Je peněženka izolovaná od internetu bezpečnější? 

V kryptokomunitě jsou peněženky izolované od internetu obecně považovány za bezpečnější než jiné typy peněženek. 

Toto dodatečné zabezpečení vyplývá ze skutečnosti, že peněženka izolovaná od internetu je vytvořena a používána na zařízení, které není nikdy připojeno k internetu, což ji izoluje od online hrozeb, jako jsou hackerské útoky, phishing a malware. 

Peněženky izolované od internetu ukládají soukromé klíče na zařízeních, která jsou zcela offline, čímž je bez fyzického přístupu k zařízení ztížena možnost jejich krádeže. 

Jaká jsou rizika a omezení peněženek izolovaných od internetu? 

Peněženky izolované od internetu jsou velmi bezpečné, ale to neznamená, že jsou neomylné. I ony mají potenciální slabá místa zabezpečení. Pokud uživatel náhodně omylem připojí zařízení izolované od internetu k internetu nebo pokud se do zařízení dostane škodlivý software prostřednictvím USB flash disku (některé peněženky izolované od internetu používají USB pro nabíjení a aktualizace) nebo jakéhokoli jiného média, může být bezpečnost zařízení ohrožena.

Pro uživatele je také náročné zajistit dobrou fyzickou ochranu peněženek izolovaných od internetu před krádeží, poškozením nebo ztrátou. Uživatelé by měli dodržovat osvědčené postupy a ukládat si zabezpečené zálohy svých klíčů, aby se před takovými riziky chránili. A konečně, zajištění správného a řádného používání peněženek izolovaných od internetu vyžaduje vysokou míru technického know-how. 

Výběr vhodné peněženky izolované od internetu

Držitelé kryptoměn, kteří se rozhodli investovat do peněženky izolované od internetu, by měli před výběrem zařízení zvážit následující faktory:

Kompatibilita

Měli by se ujistit, že peněženka podporuje kryptoměny, které zamýšlí ukládat. Různé peněženky mohou mít různou úroveň podpory různých kryptoměn – některé peněženky jsou například určeny pouze pro ukládání bitcoinů. Před rozhodnutím je důležité zkontrolovat, zda jsou požadované měny podporovány.

Pověst a recenze

Prověřte si pověst peněženky a přečtěte si recenze ostatních uživatelů z kryptokomunity na platformách, jako je Twitter, Discord a Reddit. Klíčovým faktorem, který je třeba zvážit, je také úroveň důvěry a podpory ze strany kryptokomunity. Osvědčené peněženky, které používá široká komunita, jsou obecně spolehlivější a je u nich menší pravděpodobnost výskytu slabých míst v zabezpečení. 

Zvažte nákup peněženky vytvořené značkou, která má dobré výsledky a pozitivní ohlasy týkající se jejího zabezpečení, spolehlivosti a zákaznické podpory.

Komunita vývojářů

Vyhodnoťte komunitu vývojářů peněženky na platformách, jako je GitHub, a sledujte průběžné aktualizace. Aktivní vývoj znamená, že peněženka podléhá pravidelné údržbě, která zahrnuje případné opravy chyb a vylepšení zabezpečení.

Uživatelský zážitek

Vezměte v potaz snadné používání a uživatelské rozhraní peněženky. Dobře navržené a intuitivní rozhraní vám umožní pohodlnější a uživatelsky přívětivější správu vašich finančních prostředků.

Závěrem 

Peněženky izolované od internetu nabízejí uživatelům kryptoměn, zejména těm, kteří dlouhodobě drží významné objemy aktiv, vysokou úroveň zabezpečení. Zajišťují spolehlivou ochranu proti online hrozbám tím, že ukládají soukromé klíče na zařízení, které není nikdy připojeno k internetu ani k žádné formě bezdrátové komunikace. 

Navzdory těmto výhodám nejsou peněženky izolované od internetu zcela spolehlivé a vyžadují vysokou míru odpovědnosti uživatele. Bezpečnost spočívá především v zachování izolace od internetu a zajištění fyzické bezpečnosti zařízení. 

Peněženky izolované od internetu nemusejí být nutnou volbou pro každého uživatele. Uživatelé, kteří provádějí transakce často nebo drží jen malé částky kryptoměn, mohou považovat jiné formy peněženek za praktičtější. Volba peněženky nakonec závisí na potřebách uživatele, jeho toleranci k riziku a schopnosti spravovat zabezpečení peněženky. 

Související články: 

Co je kryptoměnová peněženka?

Co je hardwarová peněženka (a proč byste ji měli používat)

Peněženky s úschovou vs. bez úschovy: jaký je mezi nimi rozdíl?

Jak si zabezpečit kryptoměny


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.