Desať tipov na bezpečné používanie hardvérovej peňaženky
Domov
Články
Desať tipov na bezpečné používanie hardvérovej peňaženky

Desať tipov na bezpečné používanie hardvérovej peňaženky

Začiatočník
Zverejnené Jun 13, 2023Aktualizované Sep 18, 2023
10m

Zhrnutie

  • Hardvérová peňaženka je fyzické zariadenie určené na ukladanie vašich súkromných kľúčov offline, a tým ich ochranu pred online hrozbami. 

  • Čo sa týka bezpečnosti a bezpečného ukladania kryptomien, hardvérové peňaženky ponúkajú viacero výhod.

  • Aj keď sú hardvérové peňaženky jedným z najbezpečnejších spôsobov na uloženie kryptomien, tiež čelia niekoľkým potenciálnym rizikám. Oboznámte sa s bezpečnostnými tipmi pre bezpečné používanie hardvérovej peňaženky.

Čo je hardvérová peňaženka?

Hardvérová peňaženka je fyzické zariadenie špeciálne navrhnuté na ukladanie súkromných kľúčov ku kryptomenám offline. Súkromné kľúče sa používajú na podpisovanie transakcií, čo znamená, že keď máte prístup k svojim súkromným kľúčom, máte prístup k svojim kryptoaktívam.

Hardvérové peňaženky (označované aj ako studené peňaženky) chránia súkromné kľúče pred digitálnymi hrozbami (ako napr. malvér alebo hackeri) tým, že zaisťujú, že pri použití na interné podpisovanie transakcií kľúče nikdy neopustia zariadenie. Vďaka tomu sú jednou z bezpečnejších metód na ukladanie kryptomien.

Na druhej strane softvérové peňaženky (tiež označované ako horúce peňaženky) sú online aplikácie nainštalované v zariadeniach (počítač alebo smartfón). Ponúkajú väčšiu dostupnosť, sú však zraniteľnejšie voči útokom cez internet.

Ako funguje hardvérová peňaženka? 

Keďže hardvérové peňaženky sú vždy offline, musia sa používať spolu s iným zariadením, ktoré je pripojené k internetu. Hardvérové peňaženky sú zvyčajne vyrobené tak, aby sa mohli pripojiť k počítačom alebo smartfónom bez úniku súkromného kľúča. Platí to dokonca aj pre zariadenia infikované škodlivým softvérom. Odtiaľ komunikujú so softvérom, ktorý umožňuje používateľovi zobraziť zostatok v peňaženke a vykonávať transakcie. 

Keď používateľ vytvorí transakciu, odošle ju do hardvérovej peňaženky (číslo 1 na obrázku nižšie). Upozorňujeme, že transakcia je stále neúplná: musí byť podpísaná súkromným kľúčom v zariadení. Po zobrazení výzvy na hardvérovom zariadení používateľ potvrdí, že suma a adresa sú správne. Transakcia sa potom podpíše a odošle späť do softvéru (2), ktorý ju odošle do siete kryptomeny (3).

Podrobný návod na používanie hardvérovej peňaženky 

Súčasťou používania hardvérovej peňaženky je niekoľko kľúčových krokov. Aj keď rôzne modely a výrobcovia môžu mať určité špecifiká, všeobecný postup je nasledovný:

Nastavenie

Kúpte si renomovanú hardvérovú peňaženku

Hardvérové peňaženky kupujte iba z renomovaných zdrojov. Vyhnete sa tým zariadeniam, do ktorých bolo zasahované. Je veľmi dôležité, aby ste nakupovali priamo na oficiálnej webovej stránke vami vybranej značky a po prijatí skontrolovali, že peňaženka je zapečatená.

Inicializácia peňaženky 

Pripojte hardvérovú peňaženku k počítaču alebo smartfónu. Zvyčajne to zahŕňa stiahnutie konkrétnej aplikácie alebo softvéru na prepojenie so zariadením.

Vytvorenie novej peňaženky

Zariadenie vás prevedie nastavením novej peňaženky, ktorého súčasťou je vygenerovanie novej sady súkromných kľúčov.

Zálohovanie

Zapíšte si frázu na obnovu

Počas nastavovania vám peňaženka zobrazí frázu na obnovu (zvyčajne 12 až 24 slov zo zoznamu slov BIP39). Zapíšte si tieto frázy a uložte ich na bezpečnom mieste offline. Táto fráza na obnovu môže obnoviť vašu peňaženku v prípade straty, krádeže alebo poškodenia zariadenia.

Čítajte ďalej, aby ste pochopili rozdiel medzi frázou na obnovu a súkromným kľúčom. 

Bezpečnostné

Nastavenie PIN kódu

Väčšina hardvérových peňaženiek vám umožňuje nastaviť PIN kód pre dodatočné zabezpečenie. Tento PIN kód bude potrebný na autorizáciu transakcií.

Prijatie kryptomeny

Nájdite svoju adresu

Pomocou aplikácie alebo softvéru peňaženky nájdite svoju verejnú adresu pre kryptomenu, ktorú chcete prijať.

Zdieľajte svoju adresu 

Poskytnite túto adresu osobe alebo burze, ktorá vám posiela kryptomenu. Na túto adresu vám bude poslaná kryptomena.

Poslanie kryptomeny

Vytvorte transakciu 

Použite aplikáciu alebo softvér peňaženky na vytvorenie novej transakcie. Zadajte adresu príjemcu a množstvo kryptomeny, ktoré chcete poslať.

Podpíšte transakciu

Hardvérová peňaženka podpíše transakciu vašimi súkromnými kľúčmi. Toto sa uskutočňuje priamo v zariadení, takže kľúče nikdy neopustia peňaženku.

Odošlite transakciu

Po podpísaní transakcie ju softvér peňaženky odošle do zvyšku siete.

Rozdiely medzi súkromným kľúčom a frázou na obnovu

Súkromné kľúče a frázy na obnovu sú navrhnuté na kontrolovanie prístupu k vašim kryptomenám. Ide však o dva rôzne formáty a prípady použitia.

Súkromný kľúč

Súkromný kľúč je tajné číslo (štandardne v hexadecimálnom formáte), ktoré umožňuje míňanie bitcoinov alebo iných kryptomien. Je to kľúčová súčasť kryptografických systémov používaných kryptomenami. Používa sa na podpisovanie transakcií a poskytuje matematický dôkaz, že pochádzajú od vlastníka peňaženky.

Fráza na obnovu 

Fráza na obnovu, fráza seed alebo záložná fráza je zoznam slov, v ktorých sú uložené všetky informácie potrebné na obnovu kryptomenovej peňaženky. Táto fráza predstavuje súkromný kľúč (kľúče) vo formáte čitateľnom ľudským okom. 

Používa sa ako záloha na obnovenie prístupu k vašim kryptomenám v prípade, že stratíte prístup k peňaženke, stratíte svoje zariadenie alebo zabudnete PIN kód či heslo.

Stručne povedané, súkromný kľúč je nespracovaný formát nečitateľný pre ľudské oko, ktorý sa používa interne v rámci peňaženky a na podpisovanie transakcií, zatiaľ čo fráza na obnovu je formát čitateľný pre ľudské oko, ktorý sa používa na zálohovanie a obnovu. Fráza na obnovu sa zvyčajne ľahšie zapisuje a bezpečne ukladá ako nespracovaný súkromný kľúč.

Opustí niekedy súkromný kľúč hardvérovú peňaženku? 

Jedným zo základných bezpečnostných princípov hardvérovej peňaženky je, že súkromné kľúče nikdy neopustia zariadenie. 

Používateľ vytvorí transakciu na svojom počítači alebo smartfóne a tieto údaje o transakcii sa odošlú do hardvérovej peňaženky, ktorá transakciu interne podpíše súkromným kľúčom. Podpísaná transakcia sa potom odošle späť do počítača alebo smartfónu. V žiadnom okamihu počas tohto procesu nie je súkromný kľúč vystavený ani prenesený mimo zariadenia.

Výrobcovia hardvérových peňaženiek však navrhli pridať možnosti obnovy, ktoré by v podstate umožnili rekonštrukciu súkromných kľúčov mimo hardvérovej peňaženky, čo je kontroverzné.

Desať tipov na bezpečné používanie hardvérových peňaženiek

Vzhľadom na výhody a riziká hardvérových peňaženiek a s cieľom maximalizovať bezpečnosť je vhodné pri používaní hardvérových peňaženiek mať na pamäti nasledujúcich 10 tipov. 

1. Kupujte hardvérovú peňaženku z dôveryhodného zdroja

Hardvérovú peňaženku si vždy kupujte priamo od výrobcu alebo dôveryhodného predajcu, aby ste sa vyhli zariadeniam, s ktorými bolo manipulované.

2. Aktualizujte na najnovší firmvér 

Zabezpečte, aby firmvér vašej peňaženky bol vždy aktuálny. Výrobcovia často vydávajú aktualizácie na zlepšenie zabezpečenia a funkčnosti.

3. Nikdy nezdieľajte svoju frázu na obnovu 

Vaša fráza na obnovu je taká silná ako váš súkromný kľúč. Ak ju získa niekto iný, môže prevziať kontrolu nad vašimi kryptomenami. Nikdy ju nezdieľajte a buďte opatrní, keď o to niekto požiada.

4. Uchovávajte svoju frázu na obnovu v bezpečí a offline

Uchovávajte svoju frázu na obnovu na bezpečnom, zabezpečenom mieste a offline. Neuchovávajte ju digitálne ani online, kde by mohlo hroziť jej hacknutie.

5. Použite silný PIN kód 

Nastavte si silný PIN kód, aby ste ochránili svoje zariadenie pred neoprávneným použitím. Nepoužívajte PIN kód, ktorý sa dá ľahko uhádnuť, napríklad „1234“ alebo „0000“.

6. Dôkladne prekontrolujte adresy

Pri odosielaní kryptomeny vždy prekontrolujte adresu príjemcu. Malvér môže zmeniť adresy skopírované do vašej schránky.

7. Overte transakcie na zariadení

Pred potvrdením si vždy overte podrobnosti transakcie na displeji hardvérovej peňaženky, nielen na obrazovke počítača alebo smartfónu.

8. Majte svoju peňaženku v bezpečí

Zaobchádzajte so svojou hardvérovou peňaženkou ako s cennými šperkami alebo vysokými sumami v hotovosti. Keď ju nepoužívate, uložte ju na bezpečné miesto.

9. Zvážte použitie prístupovej frázy 

Na dosiahnutie vyššej bezpečnosti vám niektoré peňaženky umožňujú okrem PIN kódu pridať aj prístupovú frázu. Takto si efektívne vytvoríte skrytú peňaženku. Ak však prístupovú frázu zabudnete, neexistuje spôsob, ako ju obnoviť, takže túto funkciu používajte opatrne.

10. Používajte dôveryhodné počítače 

Pokúste sa pripájať hardvérovú peňaženku iba k počítačom, ktorým dôverujete, a ktoré majú zavedené dobré bezpečnostné opatrenia. Mali by ste sa vyhnúť pripájaniu hardvérovej peňaženky do zariadení len preto, lebo je to pohodlné. 

Výhody a riziká hardvérových peňaženiek 

Hardvérové peňaženky ponúkajú viacero výhod, hlavne čo sa týka bezpečnosti a bezpečného ukladania kryptomien. Tu sú niektoré kľúčové výhody:

Bezpečnosť 

Hardvérové peňaženky sú navrhnuté so silnými bezpečnostnými opatreniami. Ukladajú vaše súkromné kľúče offline, čím ich chránia pred online útokmi (napríklad phishing alebo malvér) a hackermi.

Oddelenie súkromných kľúčov

Súkromné kľúče nikdy neopustia zariadenie a všetky transakcie sa podpisujú v rámci zariadenia, čo poskytuje ďalšiu ochranu vašich súkromných kľúčov pred vystavením.

Zálohovanie a obnova

Pri nastavovaní hardvérové peňaženky generujú frázu na obnovu (známu aj ako fráza seed). Tá sa môže použiť na obnovu vašich finančných prostriedkov na novom zariadení v prípade straty, krádeže alebo poškodenia pôvodného zariadenia.

Odolnosť a prenosnosť 

Peňaženky sú navrhnuté tak, aby boli robustnejšie a odolnejšie ako kus papiera, na ktorý by ste si mohli zapísať súkromné kľúče alebo frázy na obnovu. Väčšina hardvérových peňaženiek sú malé zariadenia podobnej veľkosti ako USB kľúč, vďaka čomu sú ľahko prenosné.

Kontrola nad vašimi finančnými prostriedkami 

S hardvérovou peňaženkou máte úplnú kontrolu nad svojimi kryptomenami. Ako sa hovorí v kryptokomunite, „ak to nie sú vaše kľúče, nie sú to vaše coiny“. S hardvérovou peňaženkou budete mať svoje vlastné súkromné kľúče, čo znamená, že sa nemusíte obávať rizík súvisiacich s úschovou. 

Aj keď hardvérové peňaženky sú jedným z najbezpečnejších spôsobov na uloženie kryptomien, aj ony čelia niekoľkým potenciálnym rizikám. Medzi riziká spojené s používaním hardvérovej peňaženky patria:

Fyzická krádež alebo strata

Keďže hardvérová peňaženka je fyzický predmet, hrozí jej krádež alebo strata. Ak niekto pozná váš PIN kód alebo ho dokáže uhádnuť, môže získať prístup k vašim kryptomenám.

Útok na dodávateľský reťazec 

Ak si kúpite peňaženku z nespoľahlivého zdroja, mohlo s ňou byť manipulované ešte skôr, ako sa k vám dostane. Vždy nakupujte priamo od výrobcu alebo dôveryhodného predajcu.

Phishingové útoky

Phishingový útok by vás mohol oklamať, aby ste zadali PIN kód alebo frázu na obnovu do počítača, ktorý bol napadnutý, a tým prezradiť tieto dôležité informácie hackerom.

Nesprávne zálohovanie

Ak stratíte hardvérovú peňaženku a nemáte správne zálohovanú frázu na obnovu, môžete stratiť prístup k svojim kryptomenám.

Zabudnutie PIN kódu alebo frázy na obnovu

Ak zabudnete svoj PIN kód alebo stratíte frázu na obnovu, dvere do vašej peňaženky môžu zostať už navždy zamknuté.

Poškodenie

Zariadenie môže byť poškodené vodou, ohňom alebo jednoducho opotrebovaním. V prípade poškodenia zariadenia a ak ste si neuložili zálohu svojej frázy na obnovu, môžete stratiť prístup k svojim kryptomenám. Ak ste si však zálohovali svoju frázu na obnovu, môžete znova získať prístup prostredníctvom nového zariadenia. 

Zraniteľnosti firmvéru

Aj keď sa to stáva zriedkavo, zraniteľné miesta vo firmvéri peňaženky môžu byť potenciálne zneužité na získanie prístupu k vašim súkromným kľúčom. Vždy majte firmvér svojej peňaženky aktualizovaný a nakupujte hardvérové peňaženky, ktoré prešli dôkladným auditom a recenziami.

Overenie adresy

Ak si počas transakcie dôkladne neoveríte adresu na obrazovke zariadenia, malvér vo vašom počítači by vás mohol oklamať, aby ste poslali kryptomeny na nesprávnu adresu.

Každé z týchto rizík je možné zmierniť starostlivými postupmi, ako napríklad správne zálohovanie, starostlivé overovanie adries, nákup z dôveryhodných zdrojov a udržiavanie dobrej fyzickej bezpečnosti zariadenia.

Záverečné myšlienky 

Hardvérové peňaženky ponúkajú silnú rovnováhu medzi vysokou bezpečnosťou a jednoduchým používaním na správu kryptomien. Poskytujú vysoko bezpečné prostredie na ukladanie vašich digitálnych aktív offline a umožňujú bezpečné transakcie, dokonca aj v prípade pripojenia k napadnutému počítaču. Tak ako všetky bezpečnostné riešenia, ani hardvérové peňaženky nie sú stopercentne spoľahlivé a vyžadujú si starostlivé zaobchádzanie a zodpovedné používanie zo strany používateľa.

Vždy treba pamätať na to, že súkromné kľúče alebo frázy na obnovu sa nikdy nemajú zdieľať. Mali by byť uložené na bezpečnom offline mieste. Nakupovanie z renomovaných zdrojov, nastavenie silných PIN kódov, pravidelná aktualizácia firmvéru peňaženky a starostlivé overovanie informácií o transakciách – to sú tiež kľúčové kroky na zaistenie bezpečnosti vašich aktív.

Hardvérové peňaženky sú skutočne základným kameňom bezpečnosti kryptomien. Konečná zodpovednosť je však v rukách používateľa, ktorý si musí byť vedomý všetkých potenciálnych rizík a strát, ktoré by mohli nastať. Pochopenie technológie a dodržiavanie osvedčených postupov môže tieto riziká výrazne minimalizovať.

Prečítajte si tiež: 

Čo je to kryptopeňaženka?

Čo je hardvérová peňaženka (a prečo by ste ju mali používať)

Viazané verzus neviazané peňaženky: Aký je rozdiel?

Ako zabezpečiť svoju kryptomenu

Čo je to peňaženka izolovaná od internetu?

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne alebo odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.