10 tipů, jak bezpečně používat hardwarovou peněženku
Domů
Články
10 tipů, jak bezpečně používat hardwarovou peněženku

10 tipů, jak bezpečně používat hardwarovou peněženku

Začátečníci
Zveřejněno Jun 13, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
10m

TL;DR

  • Hardwarová peněženka je fyzické zařízení určené k ukládání soukromých klíčů offline, čímž je chrání před online hrozbami. 

  • Hardwarové peněženky přináší v oblasti zabezpečení a bezpečného uložení kryptoměn několik výhod.

  • Hardwarové peněženky jsou sice jedním z nejbezpečnějších způsobů ukládání kryptoměn, ale i jim hrozí několik potenciálních rizik. Seznamte se s následujícími tipy, jak bezpečně používat hardwarovou peněženku.

Co je hardwarová peněženka?

Hardwarová peněženka je fyzické zařízení určené speciálně k offline ukládání soukromých klíčů ke kryptoměnám. Soukromé klíče se používají k podepisování transakcí, takže mít přístup k soukromým klíčům je totéž jako mít přístup ke kryptoměnovým aktivům v peněžence.

Hardwarové peněženky, označované také jako offline peněženky, chrání soukromé klíče před digitálními hrozbami, jako jsou hackeři nebo malware, tím, že klíče při interním podepisování transakcí toto zařízení nikdy neopustí. To z nich dělá jednu z nejbezpečnějších metod ukládání kryptoměn.

Naproti tomu softwarové peněženky, jinak také online peněženky, jsou aplikace nainstalované v zařízeních, jako je počítač nebo chytrý telefon. Usnadňují přístup ke kryptoměnám, ale jsou zranitelnější vůči internetovým útokům.

Jak hardwarová peněženka funguje? 

Vzhledem k tomu, že hardwarové peněženky jsou vždy offline, je nutné je používat spolu s dalším zařízením, které je připojené k internetu. Hardwarové peněženky jsou obvykle navržené tak, aby je bylo možné připojit k počítači nebo chytrému telefonu, aniž by došlo k úniku soukromého klíče – dokonce i na zařízeních infikovaných malwarem. Po připojení komunikují se softwarem, který uživateli umožňuje prohlédnout si zůstatek nebo provést transakci. 

Vytvořením transakce ji uživatel odešle do hardwarové peněženky (číslo 1 na uvedeném diagramu). Transakce je pořád neúplná, protože je nutné ji podepsat soukromým klíčem v zařízení. Hardwarové zařízení požádá uživatele o potvrzení správnosti částky a adresy. Transakce se potom podepíše a odešle zpět softwaru (číslo 2), který ji odešle do kryptoměnové sítě (číslo 3).

Podrobný průvodce používáním hardwarové peněženky 

S používáním hardwarové peněženky souvisí několik klíčových kroků. Specifika jednotlivých modelů a výrobců se sice mohou lišit, ale obecný postup vypadá následovně:

Nastavení

Nákup renomované hardwarové peněženky

Hardwarové peněženky kupujte pouze z renomovaných zdrojů. Vyvarujete se tím padělaných zařízení. Je důležité je kupovat přímo na oficiálních stránkách vybrané značky a při převzetí zkontrolovat, že je peněženka zapečetěná.

Inicializace peněženky 

Připojte hardwarovou peněženku k počítači nebo chytrému telefonu. Pravděpodobně budete k propojení se zařízením potřebovat specifickou aplikaci nebo software.

Vytvoření nové peněženky

Zařízení vás provede vytvořením nové peněženky, které zahrnuje vygenerování nové sady soukromých klíčů.

Záloha

Zapsání fráze pro obnovení

Při vytváření vám peněženka zobrazí frázi pro obnovení (obvykle 12–24 slov ze seznamu slov BIP39). Zapište si je offline a uložte je na bezpečné místo. Pomocí této fráze pro obnovení dokážete peněženku obnovit v případě ztráty, krádeže nebo poškození zařízení.

V další části článku si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi frází pro obnovení a soukromým klíčem. 

Zabezpečení

Nastavení PIN kódu

Většina hardwarových peněženek je zabezpečena PIN kódem. Tímto PIN kódem se autorizují transakce.

Příjem kryptoměny

Získání adresy

Získejte v aplikaci nebo softwaru peněženky veřejnou adresu kryptoměny, kterou chcete přijmout.

Sdílení adresy 

Tuto adresu poskytněte osobě nebo burze, která vám kryptoměnu posílá. Kryptoměnu vám zašlou na tuto adresu.

Odeslání kryptoměny

Vytvoření transakce 

K vytvoření nové transakce použijte aplikaci nebo software peněženky. Zadejte adresu příjemce a množství kryptoměny, které chcete poslat.

Podepsání transakce

Hardwarová peněženka podepíše transakci vašimi soukromými klíči. Dochází k tomu uvnitř zařízení, takže klíče nikdy neopustí peněženku.

Odeslání transakce

Po podepsání transakce ji software peněženky odešle zbytku sítě.

Rozdíly mezi soukromým klíčem a frází pro obnovení

Soukromé klíče a fráze pro obnovení řídí přístup k vlastněným kryptoměnám. Jejich formát a využití se ale liší.

Soukromý klíč

Soukromý klíč je tajné číslo, obvykle v hexadecimálním formátu, které umožňuje utrácet bitcoiny nebo jiné kryptoměny. Je to zásadní součást kryptografických systémů na pozadí kryptoměn. Používá se k podepisování transakcí a poskytuje matematický důkaz, že pochází od majitele peněženky.

Fráze pro obnovení 

Fráze pro obnovení, seed fráze nebo záložní fráze je seznam slov, který obsahuje všechny informace potřebné k obnovení kryptoměnové peněženky. Tato fráze zastupuje soukromý klíč (soukromé klíče) ve srozumitelném formátu čitelném lidským okem. 

Slouží jako záloha pro obnovení přístupu ke kryptoměnám pro případ, že ztratíte přístup k peněžence, ztratíte zařízení nebo zapomenete PIN či heslo.

Soukromý klíč v podstatě používá surový, nesrozumitelný formát, který se používá interně v rámci peněženky a k podepisování transakcí, zatímco fráze pro obnovení používá srozumitelný formát určený k záloze a obnovení. Obvykle je snazší zapsat a bezpečně uložit frázi pro obnovení než surový soukromý klíč.

Opouští někdy soukromý klíč hardwarovou peněženku? 

Jedním ze základních bezpečnostních principů hardwarové peněženky je, že soukromé klíče toto zařízení nikdy neopouští. 

Uživatelé vytvoří na svém počítači nebo chytrém telefonu transakci a tato transakční data se odešlou do hardwarové peněženky, která transakci podepíše interně soukromým klíčem. Podepsaná transakce se pak odešle zpět do počítače nebo chytrého telefonu. V žádném okamžiku tohoto procesu soukromý klíč neopouští zařízení.

Výrobci hardwarových peněženek ale navrhovali přidání kontroverzních možností obnovy, které by v podstatě umožnily rekonstruovat soukromé klíče mimo hardwarovou peněženku.

10 tipů, jak bezpečně používat hardwarové peněženky

Vzhledem k výhodám a rizikům hardwarových peněženek je dobré maximalizovat bezpečnost používání hardwarových peněženek následujícími 10 tipy. 

1. Hardwarovou peněženku si kupte u důvěryhodného zdroje

Hardwarovou peněženku kupujte jedině přímo od výrobce nebo důvěryhodného prodejce, abyste měli jistotu, že se zařízením nikdo nemanipuloval.

2. Aktualizujte peněženku na nejnovější firmware 

Firmware peněženky pravidelně aktualizujte. Výrobci často vydávají aktualizace, které zlepšují zabezpečení a funkčnost.

3. Nikomu nesdělujte svou frázi pro obnovení 

Fráze pro obnovení má stejnou důležitost jako váš soukromý klíč. Když ji někdo získá, může převzít kontrolu nad vašimi kryptoměnami. Nikdy ji nikomu nesdělujte, a když vás o ni někdo požádá, zpozorněte.

4. Mějte svou frázi pro obnovení uloženou v bezpečí a offline

Schovejte si frázi pro obnovení na bezpečném, zabezpečeném a offline místě. Neukládejte ji digitálně ani online, kde je náchylná k hackerskému útoku.

5. Použijte silný PIN kód 

Nastavením silného PIN kódu ochráníte zařízení před neoprávněným použitím. Nepoužívejte snadno uhodnutelný PIN, jako je „1234“ nebo „0000“.

6. Vždy si překontrolujte adresu

Při zasílání kryptoměny si vždy překontrolujte adresu příjemce. Malware dokáže adresy zkopírované do schránky změnit.

7. Ověřujte transakce zařízením

Údaje o transakci před potvrzením vždy ověřujte na displeji hardwarové peněženky, ne jen na obrazovce počítače nebo chytrého telefonu.

8. Mějte svou peněženku v bezpečí

S hardwarovou peněženkou zacházejte stejně jako s cennými šperky nebo velkou hotovostí. Když ji nepoužíváte, mějte ji na bezpečném místě.

9. Zvažte použití přístupové fráze 

Některé peněženky s ohledem na vyšší bezpečnost umožňují použít kromě PIN kódu také heslovou frázi. Ta v podstatě vytváří skrytou peněženku. Pokud ale heslovou frázi zapomenete, nemáte jak takovou peněženku obnovit. Proto k použití této funkce přistupujte opatrně.

10. Používejte důvěryhodné počítače 

Pokud je to možné, hardwarovou peněženku připojujte pouze k počítačům, kterým důvěřujete a které mají zavedená dobrá bezpečnostní opatření. Nepřipojujte hardwarovou peněženku k libovolnému zařízení jen proto, že je to pohodlné. 

Výhody a rizika hardwarových peněženek 

Hardwarové peněženky nabízí několik výhod, především v oblasti zabezpečení a bezpečného uložení kryptoměn. Patří mezi ně například:

Zabezpečení 

Hardwarové peněženky mají silná bezpečnostní opatření. Soukromé klíče ukládají offline a chrání je před online útoky, jako jsou phishing, malware a hackeři.

Izolace soukromého klíče

Soukromé klíče nikdy neopouští zařízení a všechny transakce se podepisují v rámci zařízení, což soukromé klíče dále chrání před vystavením riziku.

Zálohování a obnovení

Hardwarové peněženky při nastavování nové peněženky generují frázi pro obnovení (zvanou také seed fráze). V případě ztráty, krádeže nebo poškození původního zařízení ji můžete použít k obnovení prostředků na novém zařízení.

Odolnost a přenositelnost 

Jsou navržené tak, aby byly robustní a odolné – víc než kus papíru, na který si můžete poznamenat soukromé klíče nebo fráze pro obnovení. Většina hardwarových peněženek jsou malá zařízení o velikosti USB flash disku, takže jsou snadno přenositelné.

Kontrola nad finančními prostředky 

S hardwarovou peněženkou máte nad svými kryptoměnami plnou kontrolu. Jak se říká v kryptoměnové komunitě: „Nevlastníte klíče, nevlastníte kryptoměny.“ S hardwarovou peněženkou soukromé klíče vlastníte, takže se nemusíte obávat rizik spojených se správcem aktiv. 

Hardwarové peněženky jsou sice jedním z nejbezpečnějších způsobů ukládání kryptoměn, ale i jim hrozí potenciální rizika. Mezi rizika související s používáním hardwarové peněženky patří:

Fyzická krádež nebo ztráta

Vzhledem k tomu, že hardwarová peněženka je fyzický předmět, můžete ji ztratit nebo vám ji může někdo odcizit. Pokud někdo zná váš PIN nebo ho dokáže uhodnout, může se dostat i k vašim kryptoměnám.

Útok na dodavatelský řetězec 

Pokud si peněženku koupíte z nespolehlivého zdroje, je možné, že s ní někdo manipuloval, ještě než se k vám dostala. Vždy nakupujte přímo u výrobce nebo důvěryhodného prodejce.

Phishingové útoky

Phishingový útok vás může přimět k zadání PIN kódu nebo fráze pro obnovení do napadeného počítače, ze kterého mohou hackeři tyto důležité informace získat.

Nesprávné zálohování

Pokud ztratíte hardwarovou peněženku a nemáte řádně zálohovanou frázi pro obnovení, můžete přijít o přístup ke svým kryptoměnám.

Zapomenutí PIN kódu nebo ztráta fráze pro obnovení

Pokud zapomenete PIN nebo ztratíte frázi pro obnovení, nemusíte se ke své peněžence už nikdy dostat.

Poškození

Hardwarová peněženka může být poškozena vodou, požárem nebo jen běžným opotřebením. Pokud dojde k poškození zařízení a vy nemáte zálohu fráze pro obnovení, můžete přijít o přístup ke kryptoměnám. Pokud ale zálohu fráze pro obnovení máte, můžete k peněžence znovu získat přístup prostřednictvím nového zařízení. 

Zranitelnosti firmwaru

Zranitelnosti ve firmwaru peněženky jsou sice vzácné, ale mohou být potenciálně zneužity k získání přístupu k vašim soukromým klíčům. Pravidelně aktualizujte firmware své peněženky a kupujte hardwarové peněženky, které byly důkladně prověřeny.

Ověření adresy

Pokud si při transakci pečlivě neověříte adresu na obrazovce zařízení, může vás malware v počítači oklamat a vy pak pošlete kryptoměny na nesprávnou adresu.

Každé z těchto rizik můžete minimalizovat osvědčenými postupy, jako je správné zálohování, pečlivé ověřování adres, nákup z důvěryhodných zdrojů a dobré fyzické zabezpečení zařízení.

Závěrem 

Hardwarové peněženky jsou zárukou vysokého zabezpečení a zároveň usnadňují správu kryptoměn. Jsou vysoce bezpečným prostředím pro offline ukládání digitálních aktiv a zaručují bezpečné transakce i po připojení k napadenému počítači. Stejně jako každé bezpečnostní řešení ale nejsou spolehlivé na 100 % a vyžadují opatrné zacházení a zodpovědné používání ze strany uživatele.

Nezapomínejte, že soukromé klíče ani fráze pro obnovení nesmíte nikdy nikomu vyzradit. Měly by být uloženy offline a na bezpečném místě. Pro bezpečnost vašich prostředků jsou také důležité nákupy z důvěryhodných zdrojů, nastavení silných PIN kódů, pravidelná aktualizace firmwaru peněženky a pečlivé kontroly údajů o transakcích.

Hardwarové peněženky jsou skutečně základním kamenem pro zabezpečení kryptoměn, ale konečná odpovědnost leží na uživateli, který si musí být vědom všech potenciálních rizik a ztrát, které mohou nastat. Porozuměním této technologii a dodržováním osvědčených postupů můžete tato rizika výrazně minimalizovat.

Související články: 

Co je kryptoměnová peněženka?

Co je hardwarová peněženka (a proč byste ji měli používat)

Peněženky s úschovou vs. bez úschovy: jaký je mezi nimi rozdíl?

Jak si zabezpečit kryptoměny

Co je peněženka izolovaná od internetu?

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.