Wykresy Świecowe i ich zastosowanie
Spis Treści
Spis treści
Wprowadzenie
Czym jest wykres świecowy?
Jak działają wykresy świecowe?
Jak odczytywać wykresy świecowe?
Czego nie dowiesz się z japońskich świec
Świece Heikin-Ashi
Przemyślenia końcowe
Wykresy Świecowe i ich zastosowanie
Strona Główna
Artykuły
Wykresy Świecowe i ich zastosowanie

Wykresy Świecowe i ich zastosowanie

Początkujący
Opublikowane Feb 12, 2020Zaktualizowane Dec 28, 2022
5m

Spis treści


Wprowadzenie

Dla osoby dopiero rozpoczynającej swoją historię z rynkami finansowymi, czytanie wykresów może być ciężkim zadaniem. Niektórzy, w swojej analizie i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, polegają na własnym przeczuciu i intuicji. Podczas, gdy ta strategia może okazać się skuteczną w czasie szalonego rynku byka, ma niskie szanse powodzenia w długoterminowej perspektywie. 
Handel i inwestowanie na giełdzie są grą prawdopodobieństwa i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Umiejętność poprawnego odczytywania i interpretowania wykresów świecowych ma kluczowe znaczenia dla zasadniczo każdego stylu inwestowania. W tym artykule dowiecie się, czym właściwie są świece japońskie i jak ich używać.


Czym jest wykres świecowy?

Wykres świecowy to sposób graficznego przedstawienia zmian ceny instrumentu finansowego w danym czasie. Jak sugeruje sama nazwa, taki wykres składa się ze świec, w których każda reprezentuje jak zmieniał się kurs w pewnym okresie - w zależności od wybranego przez nas interwału czasowego, jedna świeca może przedstawiać ruch cenowy w okresie jednego dnia, czterech godzin, a nawet 3 minut. 
Początki historii wykresów świecowych sięgają XVII wieku. Ich wynalezienie jako sposobu interpretacji graficznej zmian ceny towaru przypisuje się japońskiemu traderowi, zwanego Homma. Jego pomysły najprawdopodobniej stanowiły podstawę tego, na co dziś składa się nowoczesny wykres świecowy. Prace Homma były udoskonalane przez wielu. Warto wspomnieć tutaj o słynnym Charlesie Dow, ojcu współczesnej analizy technicznej.

Choć wykresy świecowe mogą być wykorzystywane do analizy wszelkiego rodzaju danych, najczęściej używa się ich właśnie na rynkach finansowych. Interpretowane poprawnie, są narzędziem mogącym pomóc inwestorom ocenić prawdopodobieństwo przyszłych ruchów cenowych. Ich przydatność wychodzi poza ramy czystej analizy prawdopodobieństwa. Pozwalają traderom i inwestorom kształtowanie własnych strategii w oparciu o napływające dane rynkowe.


Jak działają wykresy świecowe?

Do stworzenia świecy potrzebujemy następujących komponentów:

  1. OtwarciePierwsza zarejestrowana cena aktywa w konkretnym przedziale czasowym.
  2. SzczytNajwyższa zarejestrowana cena aktywa w obrębie danego okresu.
  3. DołekNajniższa zarejestrowana cena aktywa w obrębie danego okresu.
  4. ZamknięcieOstatnia zarejestrowana cena aktywa w konkretnym przedziale czasowym.Zbiór tych danych często określany jest jako: wartości OHLC - od angielskich słów Open, High, Low, Close - oznaczających cenę otwarcia świecy, najwyższy kurs, najniższy i cenę zamknięcia. Relacja pomiędzy tymi wartościami determinuje jak finalnie wyglądać będzie świeca (gdy się już zamknie - na przykład świeca na interwale godzinowym zamyka się co godzinę, a po niej pojawia się kolejna).

Odległość między otwarcie a zamknięciem świecy określana jest mianem korpusu (body) świecy, podczas gdy na odległość między otwarciem/zamknięciem a szczytem/dołkiem mówi się knot (wick) lub cień. Dystans między szczytem a dołkiem świecy nazywany jest zakresem świecy. 


Jak odczytywać wykresy świecowe?

Wielu traderów uważa wykresy świecowe za łatwiejsze do odczytania niż bardziej konwencjonalne wykresy słupkowe i liniowe, mimo że dostarczają podobnej ilości informacji. Żeby odczytać wykres świecowy wystarczy rzut okiem, a sam obrazek przedstawia całą historię ruchu ceny w prosty sposób. 

W praktyce świece pokazuje bitwę między bykami i niedźwiedziami w określonym czasie. Zasadniczo, im dłuższy jest korpus świecy, tym bardziej intensywna była presja kupna lub sprzedaży w mierzonych ramach czasowych. Jeśli knoty świecy są krótkie, oznacza to, że najwyższa (lub najniższa) cena była zbliżona do kursu zamknięcia.

Konkretne kolory świec i ustawienia wykresu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanych narzędzi do tworzenia wykresów. Standardowo, jeśli świeca jest zielona, oznacza to, że kurs został zamknięty wyżej niż otwarty. Kolor czerwony oznacza, że w mierzonym przez świecę czasie cena spadła, więc zamknięcie było niższe niż otwarcie. 

Niektórzy traderzy preferują korzystać z czarno-białych świec. Zamiast używać zieleni i czerwieni, wykresy przedstawiają ruchy w górę białymi świecami i ruchy w dół czarnymi.


Czego nie dowiesz się z japońskich świec

Chociaż świece są przydatne, aby dać ogólny obraz zachowania kursu, mogą nie zapewniać wszystkiego, czego potrzebujesz do kompleksowej analizy. Na przykład świece nie pokazują szczegółowo tego, co wydarzyło się w przedziale między otwarciem a zamknięciem, a jedynie odległość między dwoma punktami (wraz z najwyższą i najniższą ceną).

Na przykład, chociaż knoty świec mówią nam o najwyższych i najniższych wartościach danego okresu, nie mogą nam powiedzieć, co zdarzyło się pierwsze. Mimo to, w większości narzędzi do tworzenia wykresów, ramy czasowe można zmieniać, umożliwiając inwestorom przybliżanie krótszych interwałów w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.


Wykresy świecowe mogą również zawierać dużo szumu rynkowego, szczególnie jeśli skupimy się na niższych interwałach. Niezamknięte świece mogą zmieniać się bardzo szybko, co może utrudniać interpretację, dlatego warto jest zaczekać do finalnego zamknięcia świecy, przed jej analizowaniem.


Świece Heikin-Ashi

Do tej pory omawialiśmy świece określane jako japońskie. Istnieją jednak inne sposoby graficznego reprezentowania danych cenowych. Technika świec Heikin-Ashi jest jedną z nich.

Heikin-Ashi oznacza po japońsku „średnią”. Takie wykresy świecowe opierają się na zmodyfikowanej formule, która wykorzystuje dane o średniej cenie. Głównym celem jest wygładzenie kursu i odfiltrowanie zbędnego szumu rynkowego. Jako takie, świece Heikin-Ashi mogą ułatwić dostrzeżenie trendów rynkowych, wzorców cen i możliwych zwrotów.

Traderzy często używają świec Heikin-Ashi w połączeniu z japońskimi, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć szanse na zauważenie trendów rynkowych. Zielone świece Heikin-Ashi, bez dolnych knotów, wskazują na silny trend wzrostowy, podczas gdy czerwone świece bez górnych knotów mogą wskazywać na silny trend spadkowy.

Chociaż świece Heikin-Ashi mogą być potężnym narzędziem, podobnie jak każda inna technika analizy technicznej, mają jednak swoje ograniczenia. Ponieważ te świece wykorzystują uśrednione dane cenowe, opracowanie wzorów może potrwać dłużej. Nie pokazują też różnic cenowych i mogą przesłonić inne dane cenowe.


Przemyślenia końcowe

Wykresy świecowe są jednym z najbardziej podstawowych narzędzi dla każdego inwestora lub inwestora. Zapewniają nie tylko wizualną reprezentację kursów, ale także oferują elastyczność analizy danych w różnych ramach czasowych.

Dokładne analizowanie wykresów świecowych i występujących na nich schematów, w połączeniu ze zdolnością analitycznego myślenia oraz praktyką, mogą zapewnić traderowi przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Nie zapominajmy jednak również o analizie fundamentalnie, która stanowi witalny dodatek do naszej strategii rynkowej.