Ano ang Web 3.0 at Bakit Ito Mahalaga?
Talaan ng Nilalaman
Panimula
Ano ang Web 3.0?
Paano gumagana ang Web 3.0?
Maikling kasaysayan ng ebolusyon ng web
Mga pangunahing feature ng Web 3.0
Ano ang ginagawa sa Web 3.0 na mas superyor kaysa sa mga nauna dito?
Paano naging angkop ang crypto sa Web 3.0?
Mga gamit ng Web 3.0
Mga pangwakas na pananaw
Ano ang Web 3.0 at Bakit Ito Mahalaga?
Home
Mga Artikulo
Ano ang Web 3.0 at Bakit Ito Mahalaga?

Ano ang Web 3.0 at Bakit Ito Mahalaga?

Baguhan
Na-publish Jan 8, 2020Na-update Feb 16, 2023
10m

TL;DR

Ang Internet ay isang tuloy-tuloy na nagbabagong teknolohiya na patuloy na gumagawa ng inobasyon. Sa ngayon, naranasan na natin ang Web 1.0 at 2.0, at maraming pag-uusapan tungkol sa dapat asahan sa Web 3.0. Nagbigay ang Web 1.0 ng static na karanasan para sa mga user nang walang kakayahang gumawa ng mga site na puno ng content na mayroon tayo ngayon. Pinagbuklod tayo ng Web 2.0 gamit ang social media at mga dynamic na website, pero kapalit ng sentralisasyon.

Layunin ng Web 3.0 na bigyan tayo ng kontrol sa ating online na impormasyon at gumawa rin ng semantic web. Ibig sabihin nito, madaling mababasa at maipoproseso ng mga machine ang content na mula sa user. Blockchain ang magbibigay ng kapangyarihan para sa desentralisasyon, mga libreng digital na pagkakakilanlan na may mga crypto wallet, at mga bukas na digital na ekonomiya.

Ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa net ay magiging mas immersive dahil sa mga available na 3D na opsyon. Kasama rin sa mga benepisyo para sa user ang mahusay na pag-browse, nauugnay na pag-advertise, at mas magaling na suporta sa customer. Makikita ang ilan sa mga pinakaginagamit na teknolohiya ng Web 3.0 sa mga virtual assistant gaya nina Siri at Alexa at mga nakakonektang smart home.

Panimula

Sa loob ng nakaraang dalawampung taon o higit pa, malaki ang ipinagbago ng internet. Mula Internet Relay Chat (IRC), nagkaroon na tayo ng mga modernong social media platform. Mga basic na digital na pagbabayad hanggang sa mga kumplikadong online na serbisyo sa pagbabangko. Nakaranas pa tayo ng mga bagong-bagong Internet-based na teknolohiya gaya ng crypto at blockchain. Ang Internet ay naging mahalagang bahagi ng mga pakikipag-ugnayan at pagkonekta ng tao - at patuloy itong nagbabago. Sa ngayon, nakita na natin ang Web 1.0 at 2.0, pero ano ba mismo ang dapat nating asahan sa Web 3.0? Talakayin natin ang mga detalye at alamin natin ang naghihintay sa atin.


Ano ang Web 3.0?

Ang Web 3.0 (na kilala rin bilang Web3) ay ang susunod na henerasyon ng teknolohiya ng Internet na lubos na nakasalalay sa machine learning, artificial intelligence (AI), at teknolohiya ng blockchain. Ang termino ay ginawa ni Gavin Wood, ang founder ng Polkadot at co-founder ng Ethereum. Habang nakatuon ang Web 2.0 sa content na ginawa ng user na naka-host sa mga sentralisadong website, magbibigay ang Web 3.0 sa mga user ng dagdag na kontrol sa kanilang online data. 

Layunin ng pagkilos na gumawa ng mga bukas, nakakonekta, at matatalinong website at web app na may pinahusay na machine-based na pag-unawa sa data. May mahalagang tungkulin din sa Web 3.0 ang desentralisasyon at mga digital na ekonomiya, dahil sa pamamagitan nito, nabibigyan natin ng halaga ang content na ginagawa sa net. Mahalaga ring maunawaan na isang nagbabagong konsepto ang Web 3.0. Walang iisang kahulugan, at puwedeng mag-iba sa bawat tao ang eksaktong ibig sabihin nito.


Paano gumagana ang Web 3.0?

Layunin ng Web 3.0 na mas mabilis na makapagbigay ng naka-personalize at kaugnay na impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng AI at mga advanced na technique ng machine learning. Sa mas magagaling na algorithm ng paghahanap at pag-unlad sa analytics ng Big Data, ibig sabihin, madaling makakaunawa at makakapagrekomenda ng content ang mga machine. Pagtutuunan din ng Web 3.0 ang pagmamay-ari ng user sa content at suporta para sa mga accessible na digital na ekonomiya.

Ang mga kasalukuyang website ay karaniwang nagpapakita ng static na impormasyon o content na nagmumula sa user, gaya ng mga forum o social media. Bagama't dahil dito, napa-publish ang data sa masa, hindi nito tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga partikular na user. Dapat iangkop ng isang website ang impormasyong ibinibigay nito sa bawat user, katulad ng pagiging dynamic ng pakikipag-ugnayan ng tao sa totoong buhay. Sa Web 2.0, kapag online na ang impormasyong ito, mawawalan ng pagmamay-ari at kontrol ang mga user.

Isa pang pangunahing tao sa konsepto ng Web 3.0 ang computer scientist na si Tim Berners-Lee, ang nag-imbento ng World Wide Web. Ibinigay niya ang ideya niya sa hinaharap ng web noong 1999:

Mayroon akong pangarap para sa Web [kung saan ang mga computer] ay may kakayahang pag-aralan ang lahat ng data sa Web – ang nilalaman, mga link, at mga transaksyon sa pagitan ng mga tao at computer. Ang isang "Semantic Web," na ginagawang posible ito, ay hindi pa lumalabas, pero kapag nangyari ito, ang pang-araw-araw na mekanismo ng trade, burukrasya, at pang-araw-araw nating buhay ay hahawakan ng mga makina na nakikipag-usap sa mga makina.

Mula noon, nagsama ang pananaw ni Berners-Lee at ang mensahe ni Gavin Wood. Dito, isang malaking pangkat ng desentralisadong impormasyon ang magiging available sa mga website at application. Mauunawaan at gagamitin nila ang data na iyon sa makabuluhang paraan sa mga indibidwal na user. Nagsisilbi ang blockchain bilang solusyon sa pamamahala sa online na pagkakakilanlan, data, at pagmamay-ari na ito sa patas na paraan.


Maikling kasaysayan ng ebolusyon ng web

Para maunawaan nang mas mabuti ang Web 3.0, tingnan natin kung nasaan tayo ngayon at kung ano ang pinanggalingan natin. Sa loob ng dalawang dekada, malalaking pagbabago na ang nakita natin:

Web 1.0

Ang orihinal na Internet ay nagbigay ng karanasang kilala na ngayon bilang Web 1.0. Binuo ang termino noong 1999 ng may-akda at web designer na si Darci DiNucci noong pinag-iba ang Web 1.0 at Web 2.0. Noong umpisa ng 1990s, binubuo ang mga website gamit ang mga static na HTML page na puwede lang magpakita ng impormasyon. Walang paraan para mabago ng mga user ang data o makapag-upload sila ng sarili nilang data. Limitado ang mga pakikisalamuha sa mga simpleng chat messenger at forum.

Web 2.0

Noong huling bahagi ng 1990s, nagsimulang magkaroon ng pagbabago tungo sa mas interactive na Internet. Sa Web 2.0, kayang makipag-interact ng mga user sa mga website sa pamamagitan ng mga database, pagproseso sa panig ng server, mga form, at social media. Binago ng mga tool na ito ang karanasan sa web mula sa pagiging static para maging dynamic ito. 

Sa Web 2.0, mas pinagtuunan ang content na mula sa user at interoperability sa pagitan ng iba't ibang site at application. Hindi na masyadong umiikot ang Web 2.0 sa obserbasyon, mas nakatuon na ito sa partisipasyon. Pagdating ng kalagitnaan ng 2000s, lumipat ang karamihan ng mga website sa Web 2.0, at nagsimulang bumuo ang big tech ng mga social network at cloud-based na serbisyo.

Ang hinaharap at Web 3.0

May katuturan ang ebolusyon ng semantically-intelligent web kapag tinitingnan ang kasaysayan ng Internet. Unang ipinakita ang data sa mga user sa static na paraan. Tapos, posible nang makipag-interact ang mga user sa data na iyon sa dynamic na paraan. Ngayon, gagamitin ng mga algorithm ang lahat ng data na iyon para pagandahin ang karanasan ng user at gawing mas naka-personalize at pamilyar ang web. Kailangan mo lang tingnan ang YouTube o Netflix para malaman ang kapangyarihan ng mga algorithm at kung paano na humusay ang mga ito.
Puwedeng gamitin ng Web 3.0, bagama't hindi pa ito lubos na natutukoy, ang mga peer-to-peer (P2P) na teknolohiya gaya ng blockchain, open-source software, virtual reality, Internet of Things (IoT), at higit pa. Layunin din ng Web 3.0 na gawing mas bukas at desentralisado ang Internet. Sa kasalukuyang framework, umaasa ang mga user sa mga network at cellular provider na nag-a-access sa kanilang personal na data at impormasyon. Sa pagdating ng mga teknolohiya ng distributed ledger, baka malapit na iyong magbago, at mababawi ng mga user ang pagmamay-ari sa kanilang data.

Para makita ang mga pangunahing pinagkaiba-iba ng Web 1.0, 2.0, at 3.0 sa isang sulyap, sumangguni sa aming talahanayan sa ibaba:


Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Nilalaman

Passive na interaction para sa user

Mga platform ng komunidad at content na mula sa user

Pagmamay-ari ng user para sa mga creator ng content

Mga Teknolohiya

HTML

Dynamic HTML, Javascript,

Blockchain, AI, machine learning

Mga virtual environment

Wala

Kaunting basic na paggamit ng 3D

3D, VR, AR

Pag-advertise

Nakakaabala (mga banner, atbp.)

Interactive 

Naka-target batay sa gawi ng user

Storage ng data

Naka-store sa mga server ng mga indibidwal na website

Pagmamay-ari ng malalaking tech giant

Ipinapamahagi sa mga user

Audience

Mga indibidwal na user

Mga partikular na komunidad ng mga user 

Magkakakonektang user sa maraming platform at device

 


Mga pangunahing feature ng Web 3.0

Matagal pa bago gamitin ng lahat ang Web 3.0, pero halos lubos nang natukoy ang mga pangunahing konsepto nito. Karaniwang nakalista ang apat na paksa sa ibaba bilang pinakamahahalagang aspekto ng hinaharap ng Web 3.0.

Semantic markup

Sa paglipas ng panahon, humusay na ang mga machine sa pag-unawa sa data at content na ginagawa ng mga user. Gayunpaman, matagal pa bago makagawa ng tuloy-tuloy na karanasan kung saan lubos na nauunawaan ang semantics. Halimbawa, sa ilang sitwasyon, posible na ang ibig sabihin ng paggamit sa salitang "bad" ay "good." Posibleng maging napakahirap na maunawaan ito ng machine. Gayunpaman, sa Big Data at higit pang impormasyong mapag-aaralan, nagsisimula na ang AI na mas maunawaan kung ano ang isinusulat natin sa web at likas itong ipakita.

Blockchain at mga cryptocurrency

Ang pagmamay-ari ng data, mga online na ekonomiya, at desentralisasyon ay mahahalagang aspekto ng hinaharap ng Web3 ni Gavin Wood. Tatalakayin natin ang paksa nang mas detalyado mamaya, pero nagbibigay ang blockchain ng subok nang sistema para makamit ang marami sa mga layuning ito. Ang kakayahan ng kahit sino na mag-tokenize ng mga asset, maglagay ng impormasyon sa chain, at gumawa ng digital na pagkakakilanlan ay isang malaking inobasyong magagamit sa Web 3.0.

3D visualization at presentasyon ng pakikipag-ugnayan

Sa madaling salita, malaki ang ipagbabago ng hitsura ng web. Nakakakita na tayo ng paglipat sa mga 3D na environment na gumagamit pa nga ng virtual reality. Ang metaverse ay isang larangang nangunguna sa paggawa ng mga ganitong karanasan, at pamilyar na tayo sa pakikisalamuha sa pamamagitan ng mga 3D video game. Nagsisikap din ang mga larangan ng UI at UX na makapagpakita ng impormasyon sa mas madadaling paraan para sa mga web user.

Artificial intelligence

Artificial intelligence ang susi para maging data na nababasa ng machine ang content na ginawa ng tao. Pamilyar na tayo sa mga customer service bot, pero umpisa pa lang ito. Parehong kaya ng AI na pakitaan tayo ng data at isaayos ito, kaya naman isa itong versatile na tool para sa Web 3.0. Ang pinakamaganda sa lahat, matututo ang AI at papahusayin nito ang sarili nito, na makakabawas sa trabahong kailangan para sa pag-develop ng tao sa hinaharap.


Ano ang ginagawa sa Web 3.0 na mas superyor kaysa sa mga nauna dito?

Ang kumbinasyon ng mga pangunahing feature ng Web 3.0 ay hahantong sa iba't ibang benepisyo ayon sa teorya. Huwag kalimutan na nakadepende ang lahat ng ito sa tagumpay ng pinagbabatayang teknolohiya:

1. Walang sentral na punto ng pagkontrol - Dahil wala nang sangkot na tagapamagitan, hindi na nila kokontrolin ang data ng user. Dahil sa kalayaang ito, mababawasan ang panganib ng censorship mula sa mga pamahalaan o korporasyon at binabawasan nito ang pagiging epektibo ng mga pag-atakeng Denial-of-Service (DoS).
2. Mas pagkakakone-konekta ng impormasyon - Habang mas maraming produkto ang nagiging konektado sa Internet, ang mas malalaking data set ay nagbibigay sa mga algorithm ng mas maraming impormasyong puwedeng suriin. Makakatulong ito sa mga ito na makapaghatid ng mas tumpak na impormasyon na nakakatugon sa mga partikular na pangangailangan ng indibidwal na user.
3. Mas mahusay na pag-browse - Kapag gumagamit ng mga search engine, kung minsan, naging hamon ang paghanap sa pinakamagagandang resulta. Gayunpaman, mas gumaling na ang mga ito sa paghahanap ng mga resultang may kaugnayan sa semantic na paraan batay sa konteksto ng paghahanap at metadata sa paglipas ng mga taon. Hahantong ito sa mas maginhawang karanasan sa pag-browse sa web na makakatulong sa kahit sino na madaling mahanap ang eksaktong impormasyong kailangan nila.
4. Mas mahusay na pag-advertise at marketing - Walang may gustong malunod sa mga online ad. Gayunpaman, kung angkop ang mga ad sa iyong mga pangangailangan, posibleng maging kapaki-pakinabang ang mga ito sa halip na maging nakakainis. Layunin ng Web 3.0 na pahusayin ang pag-advertise sa pamamagitan ng paggamit ng mas matatalinong AI system at pag-target ng mga partikular na audience batay sa data ng consumer.
5. Mas mahusay na suporta sa customer - Napakahalaga ng customer service para sa tuloy-tuloy na karanasan ng user para sa mga website at web application. Pero dahil sa malalaking gastusin, maraming serbisyo sa web na nagtagumpay ang nahihirapang palawakin ang kanilang pagpapatakbo para sa customer service. Gamit ang mas matatalinong chatbot na kayang makipag-usap sa maraming customer nang sabay-sabay, puwedeng magkaroon ang mga user ng napakagandang karanasan kapag nakikipag-usap sa mga support agent.


Paano naging angkop ang crypto sa Web 3.0?

Malaki ang potensyal ng blockchain at crypto pagdating sa Web 3.0. Ang mga desentralisadong network ay matagumpay na nakakagawa ng mga insentibo para sa mas responsableng pagmamay-ari ng data, pamamahala, at paggawa ng content. Kasama sa ilan sa pinakaangkop na aspekto nito para sa Web 3.0 ang:

1. Mga digital crypto wallet - Kahit sino ay makakagawa ng wallet na magbibigay-daan sa iyong magsagawa ng mga transaksyon at nagsisilbing digital na pagkakakilanlan. Hindi kailangang i-store ang iyong mga detalye o gumawa ng account sa isang sentralisadong service provider. Ganap mong kontrolado ang iyong wallet, at kadalasan, magagamit ang parehong wallet sa maraming blockchain.
2. Desentralisasyon - Ang transparent na pagkalat ng impormasyon at kapangyarihan sa napakalaking pangkat ng mga tao ay simple sa blockchain. Kabaliktaran ito ng Web 2.0, kung saan malalaking tech giant ang namamayani sa malalaking bahagi ng ating mga online na buhay.
3. Mga digital na ekonomiya - Sa kakayahang magmay-ari ng data sa isang blockchain at gumamit ng mga desentralisadong transaksyon, nagkakaroon ng mga bagong digital na ekonomiya. Sa pamamagitan ng mga ito, madali nating mabibigyan ng halaga at mate-trade ang mga online na produkto, serbisyo, at content nang hindi nangangailangan ng mga detalye sa pagbabangko o personal na detalye. Nakakatulong ang pagiging bukas na ito na pahusayin ang access sa mga pampinansyal na serbisyo at nagbibigay-kakayahan ito sa mga user na magsimulang kumita.
4. Interoperability - Unti-unting nagiging mas compatible ang mga DApp at data sa chain. Madaling masusuportahan ng mga blockchain na binuo gamit ang Ethereum Virtual Machine ang mga DApp, wallet, at token ng isa't isa. Nakakatulong itong dagdagan ang pagiging laganap na kailangan para sa nakakonektang karanasan sa Web 3.0.


Mga gamit ng Web 3.0

Bagama't dine-develop pa ang Web 3.0, mayroon tayong ilang halimbawa na ginagamit na sa kasalukuyan:

Mga virtual assistant na Siri at Alexa

Parehong nag-aalok ang Siri ng Apple at Alexa ng Amazon ng mga virtual assistant na pasok sa marami sa mga katangian ng Web3.0. Nakakatulong ang AI at natural language processing sa dalawang serbisyo na mas maunawaan ang mga command na boses ng tao. Kung mas gagamitin ng mga tao ang Siri at Alexa, mas mapapahusay ng AI ng mga ito ang mga rekomendasyon at pakikipag-ugnayan ng mga ito. Kaya naman isa itong perpektong halimbawa ng isang semantically-intelligent na web app na nabibilang sa mundo ng Web 3.0.

Mga nakakonektang smart home

Isang pangunahing feature ng Web 3.0 ang pagiging laganap. Ibig sabihin, puwede nating i-access ang ating data at mga online na serbisyo sa maraming device. Magagawa na iyon ngayon ng mga system na nagkokontrol sa heating, air conditioning, at iba pang utility ng iyong bahay sa matalino at nakakonektang paraan. Alam ng smart home mo kung kailan ka aalis, darating, at kung gaano kainit o kalamig mo gusto sa iyong bahay. Magagamit nito ang impormasyong ito, at higit pa, para gumawa ng nakakonektang karanasan. Pagkatapos, puwede mong i-access ang serbisyong ito mula sa iyong telepono o iba pang online device, nasaan ka man.


Mga pangwakas na pananaw

Ang ebolusyon ng Internet ay isang mahabang pakikipagsapalaran at tiyak na magpapatuloy para magkaroon ng higit pang bersyon. Sa malawakang paglaganap ng available na data, nagkakaroon na ang mga website at application ng mas immersive na karanasan sa web. Bagama't wala pang kongkretong paglalarawan ang Web 3.0, kumikilos na ang mga inobasyon. Madaling makita ang direksyong tinatahak natin, at siyempre, mukhang pangunahing bahagi ng hinaharap ng Web 3.0 ang blockchain.