Hva er fiat-valuta?
Innholdsfortegnelse
Hva er fiat-valuta?
Hva er fiat-valuta?
Hjem
Artikler
Hva er fiat-valuta?

Hva er fiat-valuta?

Nybegynner
Publisert Jan 3, 2019Oppdatert Dec 12, 2022
5m

Hva er fiat-valuta?

Enkelt sagt er fiat-valuta lovlig betalingsmiddel som får verdien fra myndighetene som har utstedt den, ikke fra en fysisk vare eller råvare. Styrken til myndighetene som etablerer verdien av fiat-valutaen, er nøkkelen når det gjelder denne typen penger. De fleste land rundt om i verden bruker fiat-valutasystemet til å kjøpe varer og tjenester, investere og spare. Fiat-valuta erstattet gullstandarden og andre råvarebaserte systemer for å etablere verdien av et lovlig betalingsmiddel.


Fremveksten av Fiat-valuta

Fiat-valutaen oppsto for flere århundrer siden i Kina. Szechuan-provinsen begynte å utstede papirpenger på 1000-tallet. Til å begynne med kunne pengene veksles mot silke, gull eller sølv. Men etter hvert kom Kublai Khan til makten og etablerte et fiat-valutasystem på 1200-tallet. Historikere mener at disse pengene var medvirkende til at det mongolske imperiet falt, der overdrevne utgifter og hyperinflasjon var årsaken til nedgangen.

Fiat-penger ble også tatt i bruk i Europa på 1600-tallet – blant annet av Spania, Sverige og Nederland. Systemet var en fiasko i Sverige og myndighetene gikk etter hvert over til sølvstandarden. I løpet av de neste to århundrene eksperimenterte også New France i Canada, de amerikanske koloniene og deretter den føderale regjeringen i USA med fiat-penger, og de oppnådde blandede resultater.

På 1900-tallet hadde USA gått tilbake til å bruke råvarebasert valuta på begrenset basis. I 1933 avsluttet regjeringen praksisen med å veksle papirpenger mot gull. Og i 1972, under president Nixon, hadde USA gått helt bort fra gullstandarden – og dermed ble den også borte internasjonalt på grunn av overgangen til fiat-valutasystemet. Dette førte til bruken av fiat-valuta over hele verden.


Fiat-valuta kontra gullstandarden

Gullstandardsystemet gjorde det mulig å konvertere papirsedler til gull. Faktisk ble alle papirpenger støttet av en begrenset mengde gull som myndighetene oppbevarte. I et råvarebasert valutasystem kunne regjeringer og banker bare introdusere ny valuta i økonomien hvis de hadde samme verdi i gullagrene. Dette systemet begrenset myndighetenes muligheter til å lage penger og øke verdien av valutaen deres utelukkende basert på økonomiske faktorer.

I fiat-valutasystemet, derimot, kan ikke penger konverteres til noe annet. Med fiat-penger kan myndigheter direkte påvirke verdien av valutaen og knytte den til økonomiske forhold. En regjering og landets sentralbank har mye mer kontroll over valutasystemene. De kan reagere på ulike økonomiske hendelser og kriser med forskjellige verktøy, for eksempel ved å opprette fraksjonsreserver og implementere kvantitative lettelser.

Tilhengerne av gullstandarden mener at et råvarebasert valutasystem er mer stabilt fordi det støttes av noe fysisk og verdifullt. Mens tilhengerne av fiat-valuta argumenterer med at gullprisene aldri har vært stabile. I denne sammenhengen kan verdien av både råvarebasert valuta og fiat-penger svinge. Men med et fiat-valutasystem har regjeringen større handlingsrom når det oppstår en økonomisk nødssituasjon.


Noen fordeler og ulemper med å bruke fiat-valuta

Det er ikke alle økonomer og andre økonomiske eksperter som støtter fiat-valutaen. Både forsvarere og motstandere argumenterer heftig for fordelene og ulempene med dette valutasystemet.

  • Knapphet: Fiat-penger blir ikke påvirket og begrenset av knapphet, slik en fysisk vare som gull gjør.

  • Kostnad: Fiat-penger er rimeligere å produsere enn råvarebaserte penger.

  • Respons: Fiat-valuta gir regjeringer og sentralbanker fleksibilitet til å håndtere økonomiske kriser.

  • Internasjonal handel: Fiat-valuta brukes av nasjoner rundt om i verden, noe som gjør det til en godtatt form for valuta for internasjonal handel.

  • Enkelt: I motsetning til gull er ikke fiat-penger avhengig av fysiske reserver som krever lagringsplass, beskyttelse, overvåking og andre kostbare krav.

  • Ingen egenverdi: Fiat-valuta har ingen egenverdi. Det er derfor en regjering kan lage penger fra ingenting, noe som kan føre til hyperinflasjon og kollaps av det økonomiske systemet.

  • Historisk risikabelt: Historisk sett har implementeringen av fiat-valutasystemer som regel ført til økonomiske kollapser, og dette antyder at disse systemene har en viss risiko.

Fiat-valuta kontra kryptovaluta

Fiat-valuta og kryptovaluta ligner litt på hverandre på den måten at ingen av dem støttes av en fysisk vare – men der slutter likheten. For fiat-penger kontrolleres av regjeringer og sentralbanker, mens kryptovalutaer i hovedsak er desentralisert – takket være en distribuert digital hovedbok som kalles blokkjede.

En annen forskjell mellom disse to valutasystemene som det er verdt å merke seg, er hvordan hver av disse formene for penger genereres. Bitcoin, i likhet med de fleste kryptovalutaer, har en kontrollert og begrenset forsyning. Derimot kan bankene lage fiat-penger fra av ingenting, basert på en vurdering av nasjonens økonomiske behov.

Som en digital form for penger har kryptovalutaer ingen fysisk motpart og heller ingen grenser, noe som gjør at det er lettere å bruke dem i globale transaksjoner. Dessuten kan ikke transaksjonene reverseres, og kryptovalutaers design gjør at sporing er vanskeligere sammenlignet med fiat-systemet.

Også verdt å merke seg er at kryptovalutamarkedet er mye mindre og dermed mye mer volatilt enn tradisjonelle markeder. Dette er sannsynligvis en av grunnene til at kryptovalutaer ennå ikke har blitt universelt akseptert, men etter hvert som kryptoøkonomien vokser og modnes, kommer volatiliteten sannsynligvis til å avta.


Avsluttende tanker

Fremtiden til begge disse formene for valuta er på ingen måte sikker. Mens kryptovalutaer fortsatt har en lang vei å gå og sikkert kommer til å møte mange flere utfordringer, viser historien til fiat-valuta hvor sårbar denne formen for penger er. Det er en viktig grunn til at mange utforsker mulighetene for å gå i retning av et kryptovalutasystem for finansielle transaksjoner – i hvert fall til en viss grad.

En av hovedideene bak etableringen av Bitcoin og kryptovalutaer er å utforske en ny form for penger som bygges på et distribuert peer-to-peer-nettverk. Sannsynligvis ble ikke Bitcoin opprettet for å erstatte hele fiat-valutasystemet, men for å tilby et alternativt økonomisk nettverk. Likevel har det absolutt potensial til å skape et bedre økonomisk system som igjen fører til et bedre samfunn.