Hva er Ethereum 2.0, og hvorfor betyr det noe?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Ethereum 2.0?
Forskjellene mellom Ethereum og Ethereum 2.0
Veien til Ethereum 2.0
Avsluttende tanker
Hjem
Artikler
Hva er Ethereum 2.0, og hvorfor betyr det noe?

Hva er Ethereum 2.0, og hvorfor betyr det noe?

Nybegynner
Publisert Nov 16, 2020Oppdatert Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Ethereum 2.0 er en etterlengtet oppgradering i Ethereum-nettverket (ETH) som lover store forbedringer av funksjonaliteten og opplevelsen av nettverket som helhet. Noen av oppgraderingene det er verdt å merke seg, er overgangen til Proof of Stake (PoS/innsatsbevis), "shard"-kjeder og en ny blokkjede i kjernen som kalles "beacon"-kjeden. Det forventes at alt dette og mer til blir faset inn gjennom et nøye planlagt veikart.

Men det er bare toppen av isfjellet. Ettersom Ethereum er en av de mest populære blokkjedene som finnes, er det viktig å få detaljer om hva Ethereum 2.0 egentlig er, og hvordan det vil påvirke "kryptoverset" som helhet.

Innledning

Etter at Ethereum ble utviklet, har nye teknologier i form av desentraliserte applikasjoner (DApps) og andre blokkjeder blitt kraftig utvidet. Enda viktigere er det at mange av disse teknologiene har blitt bygget oppå Ethereum-nettverket. Tenk på noen av de største innovasjonene innen desentralisert finans (DeFi) – en stor del av dem kjører på Ethereum.

Dessverre begynte det å dukke opp problemer med skalerbarheten. Etter hvert som antall transaksjoner økte på Ethereum-nettverket, økte også kostnadene ved å gjennomføre disse transaksjonene (som betales i gas). Hvis Ethereum skal være plattformen som viser veien inn i neste generasjon av internett, må økonomien gi mening. Ellers blir den upraktisk å bruke.

Det er her Ethereum 2.0 kommer inn i bildet. De foreslåtte ETH 2.0-oppgraderingene i Ethereum-nettverket er først og fremst rettet mot å ta tak i problemet med skalerbarheten. Disse forbedringene kommer til å bli en kontrast til den eksisterende versjonen av Ethereum, og derfor blir de distribuert gjennom et nøye planlagt veikart.

Hva er Ethereum 2.0?

Ethereum 2.0 (også kalt "Eth2" eller "Serenity") er den etterlengtede oppgraderingen til Ethereum-nettverket som blant annet lover å forbedre nettverkets skalerbarhet. Gjennom implementeringen av flere forbedringer skal både hastigheten, effektiviteten og skalerbarheten forbedres uten at det går på bekostning av sikkerheten og desentraliseringen.

Denne versjonen av Ethereum har alltid vært planlagt, men det har tatt noen år å rulle den ut. Hovedgrunnen er at det er utfordrende å skalere en blokkjede på en sikker og desentralisert måte.

Heldigvis har Ethereum 2.0 som mål å løse dette problemet gjennom implementeringen av noen veldig viktige funksjoner. Disse nye funksjonene fører til flere viktige forskjeller mellom Ethereum slik vi kjenner det, og Ethereum slik det burde ha vært.

Forskjellene mellom Ethereum og Ethereum 2.0

De største forskjellene mellom Ethereum og Ethereum 2.0 er bruken av konsensusmekanismen Proof of Stake (PoS), shard-kjeder og beacon-kjeden. La oss se litt nærmere på disse forskjellene.

Proof of Stake

Proof of Work (PoW/arbeidsbevis) er Ethereum (og mange andre blokkjeder) sin måte å holde nettverket sikkert og oppdatert på ved å belønne minere for å opprette og validere blokker på blokkjeden. Dessverre kan ikke PoW skaleres, ettersom mekanismen krever en økende mengde datakraft etter hvert som blokkjeden vokser.

Proof of Stake (PoS) løser dette ved å erstatte datakraft med at brukerne blir en del av spillet. Det vil si at så lenge du har minimum 32 ETH, kan du "forplikte" disse (kalt "staking", som bokstavelig betyr å "satse" dem), slik at du blir en validator og får betalt for å bekrefte transaksjoner. Hvis du vil gå dypere inn i hvordan PoS og staking fungerer, sjekk ut Proof of Stake forklart.

Sharding

Alle som vil ha tilgang til Ethereum-nettverket, må gjøre det gjennom en node. En node lagrer en kopi av hele nettverket, noe som betyr at noden må laste ned, beregne, lagre og behandle hver enkelt transaksjon som har blitt utført siden starten av Ethereum. Selv om man som bruker ikke nødvendigvis må kjøre en node bare for å gjennomføre transaksjoner, bremses alt ned på grunn av dette.

Shard-kjeder er akkurat som alle andre blokkjeder, bortsett fra at de bare inneholder spesifikke undergrupper av en hel blokkjede. Dette hjelper nodene ved at de bare må administrere en bit eller et skår – en "shard" – av Ethereum-nettverket. Dette skal øke transaksjonsgjennomstrømningen og Ethereums totalkapasitet.

Beacon-kjeden

Med shard-kjeder som fungerer parallelt, må ett eller annet sørge for at alle disse er synkronisert med hverandre. Det er det beacon-kjeden som tar seg av ved å gi konsensus til alle shard-kjedene som kjører parallelt.

Beacon-kjeden er en helt ny blokkjede som spiller en sentral rolle i Ethereum 2.0. Uten den ville informasjonsdeling mellom sharder ikke vært mulig, og skalerbarheten ville være helt fraværende. Derfor har det blitt kunngjort at denne blir den første funksjonen som lanseres på veien til Ethereum 2.0.

Veien til Ethereum 2.0

Hele utrullingen av Ethereum 2.0 skjer ikke samtidig. Det blir tre faser, og hver av disse fører med seg forskjellige funksjoner som sikrer at det nye Ethereum blir vellykket.

Fase 0

Den første fasen, eller fase 0, blir dedikert til utgivelsen av beacon-kjeden, ettersom den er viktig for funksjonaliteten til shard-kjeder. Det kommer ikke til å finnes shard-kjeder ennå, men beacon-kjeden vil da begynne å akseptere validatorer (dvs. stakere) gjennom en enveis innskuddskontrakt.

Det er viktig å merke seg at alle registrerte validatorer som foretar staking av ETH, ikke vil kunne trekke tilbake stakingen sin før shard-kjedene er fullstendig implementert. Det betyr at ETH fra validatorer låses frem til neste fase.

Beacon-kjeden ble lansert 1. desember 2020 og har kjørt parallelt med hovednettet. Etter lanseringen har ikke Beacon-kjeden behandlet transaksjoner på hovednettet. Den har i stedet kjørt parallelt og nådd konsensus ved enighet rundt aktive validatorer og kontosaldoen deres. 

Fase 1/1,5

Den neste fasen er faktisk en blanding av to faser: fase 1 og fase 1,5. I fase 1 ble shard-kjedene introdusert, og der kunne validatorene lage blokker på blokkjeden gjennom PoS. Fase 1,5 er når Ethereums hovednett offisielt introduserer shard-kjedene og begynner overgangen fra PoW til PoS.

Fase 1/1,5 begynte utrullingen i 2021.

Sammenslåingen

Sammenslåingen er et viktig skritt på veien til Ethereum 2.0 og er sluttfasen av overgangen bort fra PoW. Sammenslåingen tar Ethereum-blokkjeden fra en PoW-konsensusmekanisme til en PoS-mekanisme. 

Sammenslåingen innebærer å overføre gjeldende Ethereum-hovednettprotokoll til Beacon-kjeden. Dette er en stor endring, ettersom Ethereum-transaksjonene da blir utført på det nye PoS-nettverket. Nye ETH-tokener vil bli myntet av noder på nettverket, som foretar staking av en god del ether-tokener i en pool for å sikre nettverket og validere transaksjoner.

Sammenslåingen er ikke som en hard fork som resulterer i to forskjellige versjoner av blokkjeden. Ethereum kommer til å fortsette som én enkelt blokkjede, og all historikk over brukertransaksjoner blir slått sammen. Ingen transaksjonshistorikk som for øyeblikket er lagret på hovednettet, går tapt. Derfor trenger ikke brukerne å gjøre noe for å beskytte sine aktiva.

Fase 2

Den siste fasen blir fase 2, som er når Ethereum 2.0 støtter fullformede sharder og blir det offisielle Ethereum-nettverket. Shard-kjeder vil også kunne fungere med smarte kontrakter, slik at utviklere av DApps og andre teknologier kan integreres sømløst med Ethereum 2.0.

Det forventes at fase 2 rulles ut etter sammenslåingen eller senere.

Avsluttende tanker

Ethereum 2.0 er en viktig oppgradering av Ethereum-nettverket av mange grunner, spesielt for skalerbarheten. Uten de nye funksjonene fra PoS, shard-kjeder og beacon-kjeden, kunne Ethereum etter hvert ende opp med ikke lenger å være bærekraftig og slutte å være den ledende plattformen for smarte kontrakter i kryptoøkosystemet.

Utrullingen av Eth2 kommer til å ta litt tid, og det kan ta lengre tid enn forventet. Den gode nyheten er at det allerede er godt i gang, og Ethereum-utviklerne er dedikerte til å få jobben gjort.