Hva er en handelsjournal, og hvordan du bruker den?
Innholdsfortegnelse
Hva er en handelsjournal?
Hvordan man lager en handelsjournal
Mal for handelsjournal
Hvordan man lager en handelsjournal
Avsluttende tanker
Hva er en handelsjournal, og hvordan du bruker den?
Hjem
Artikler
Hva er en handelsjournal, og hvordan du bruker den?

Hva er en handelsjournal, og hvordan du bruker den?

Nybegynner
Publisert Nov 27, 2020Oppdatert Feb 1, 2023
5m

TL;DR

Handelsjournaler kan være veldig nyttige, og de spiller en viktig rolle i handelsplanene til de fleste profesjonelle handlere. Blant annet planlegging av futures-handel, dokumentering av eksisterende posisjoner og registrering av eventuelle følelser som kan dukke opp, er viktige faktorer å være klar over når du skal bygge en lønnsom handelsstrategi.

Derfor er det viktig for å lykkes med handel at man vet hvordan man oppretter og bruker en handelsjournal. Uten den kan en handler lett miste oversikten over hvilke posisjoner som går bra eller dårlig. Eller enda verre: De kan tape kontoen sin.


Hva er en handelsjournal?

En handelsjournal består av et dokument der alt du gjør som handler, blir registrert, inkludert strategiutvikling, risikostyring, psykologi og mer. Det er lett å føre en handelsjournal, men også veldig effektivt hvis den lages og brukes riktig. På den ene siden kan den kan gi verdifull innsikt som kan hindre kontoen din i å gå i null, og på den andre siden kan den være årsaken til at kontoen din flyr til himmels.

Det finnes flere viktige grunner til at det er viktig å føre en handelsjournal, inkludert:

 • Den holder deg ansvarlig.

 • Den gjør deg mer disiplinert og konsekvent.

 • Den hjelper deg med å oppdage lønnsomme handelsstrategier.

 • Den dokumenterer styrkene og svakhetene dine.

 • Den gjør deg grundigere når du analyserer potensiell handel.

Handlere som lykkes, planlegger all handelsaktivitet omhyggelig og dokumenterer suksessene og fiaskoene sine. Ved å lage en handelsjournal og bruke den riktig kan du bli en vellykket handler uavhengig av retningen markedet beveger seg i.


Hvordan man lager en handelsjournal

Du kan finne en gratis mal for handelsjournal i neste seksjon, men det er også viktig å lære hvordan du oppretter en. Du kan tilpasse handelsjournalen din i mange formater slik at den passer handelsstilen din og behovene dine. Så lenge du har et sted å planlegge og dokumentere handelsaktivitetene dine, er du klar.

Først må du lage et regneark for handelsjournalen (f.eks. Google Sheets, Microsoft Excel) og et skriftlig dokument (f.eks. Google Docs, Microsoft Word). Du skal bruke disse til å registrere handelsaktiviteten din og tankene dine helt nøyaktig. Hvis du foretrekker det, kan du ha det skrevne dokumentet som en andre fane i regnearket (se malen nedenfor).

For det andre må du vite hva du skal registrere hver dag, slik at handelsjournalen din får størst mulig innvirkning på suksessen din. Du kan finne flere eksempler på handelsjournaler på nettet. Men uavhengig av malen bør regnearket ditt ha kolonner som er relatert til hver handel. Disse kolonnene kan inneholde:

 • Inngangsdato

 • Utgangsdato

 • Symbol

 • Retning (long/short)

 • Inngangspris

 • Posisjonsstørrelse

 • Nominell verdi

 • Stopp tap

 • Ta profitt

 • Utgangspris

 • Handelsgebyrer

 • Fortjeneste/tap

 • Fortjeneste/tap i prosent

 • Merknader

Noen handlere legger også til tidsrammen, skjermbilder av oppsettet og alt annet de anser som viktig. Poenget er at informasjonen skal hjelpe dem.

I det skriftlige dokumentet ditt (eller i en annen fane) bør du ha en del for hver dag der du kan skrive ned alle tankene og ideene dine, slik at du kan få dem organisert.

Det skriftlige dokumentet er der en handler slipper kreativiteten løs, mens regnearket hjelper til med å måle hvor lønnsom kreativiteten er. Begge er veldig nyttige når du oppretter og bruker en handelsjournal.

Og det er det! Å lære å lage en handelsjournal er den enkle delen. Men å vite hvordan du bruker en handelsjournal, er noe du må bli god på over tid. Men så lenge du har en god forståelse av det grunnleggende, kan du begynne å bruke handelsjournalen din som en proff på kort tid.


Mal for handelsjournal

Gode nyheter! Binance Academy har utarbeidet en enkel og effektiv mal for handelsjournal for deg. Det eneste du trenger å gjøre, er å klikke på Fil og Lag en kopi for å begynne å bruke den med en gang!

Vær oppmerksom på at i dette eksemplet har vi lagt til en ekstra fane som fungerer som det skrevne dokumentet vi snakket om ovenfor. Der kan du skrive ned alle slags tanker og kommentarer for å følge med på beslutningsprosessen din og resultatene av tidligere handelsaktiviteter.


Hvordan man lager en handelsjournal

Det er én ting å lage en handelsjournal, men det er noe helt annet å vite hvordan man skal implementere det man lærer in i handelssystemet. Å bruke en handelsjournal effektivt kan gjøre en ulønnsom handler til en lønnsom handler.

Før du går inn i en handel, må du ha en god grunn til å gjøre det. Det er her det skriftlige dokumentet kommer godt med.

Hver dag når du ser på markedet, kommer det til å dukke opp ideer i hodet ditt, og følelsene vil strømme gjennom kroppen din. Du må få disse ideene og følelsene skrevet ned, slik at du kan oppdage alt som enten kan bidra til eller hindre gode handelsresultater. Dette kan inkludere generell markedsadferd, tidligere handel, nåværende handel og potensiell handel.

Det skriftlige dokumentet er også stedet du kommer til å argumentere for om en spesifikk handelsidé du har, er god eller ikke. Handelsidéene dine bør analyseres fra alle retninger, slik at du kan oppdage styrker og svakheter ved hver av dem.

Når du har skrevet ned tankene og følelsene dine, er det på tide å åpne regnearket.

Regnearket er mindre kreativt enn det skriftlige dokumentet ditt og mer logisk. Det er her du registrerer all handelsaktivitet, så det er viktig at du holder det organisert og oppdatert.

En viktig faktor for å ha en vellykket handelsjournal er å måle suksesser og fiaskoer nøyaktig. Med regnearket bør du sørge for at du fører nøyaktige opptegnelser, slik at du kan måle om idéene du har utviklet i det skriftlige dokumentet, er lønnsomme eller ikke.

En god vane å få er å registrere en handel rett etter at du har utført den. Den er da friskt i minnet, og du sparer deg selv tid i fremtiden.

En annen god vane å få er å gå gjennom regnearket for handelsjournalen hver eneste dag. På den måten kan du få et fugleperspektiv på handelsporteføljen din, noe som kan gi deg litt innsikt i eksponeringsnivået ditt og om det er rom for å gå inn i flere handler.


Avsluttende tanker

Det spiller ingen rolle om du er en sving- eller daghandler. Å lykkes med handel kan være veldig vanskelig. Uten nøye planlegging og dokumentering av handelsresultatene, beveger du deg uten mål og mening gjennom markedene. Og det er en situasjon som sjelden ender godt.

Ved å lære hvordan du oppretter og bruker en handelsjournal til din fordel, vil du kunne identifisere mønstre og markedstrender mer effektivt. Skriv ned detaljerte notater for å registrere ideer, følelser og handelsaktivitet, for det er en enkel investering som kan gi veldig høy avkastning.