Binance Smart Chain kontra Ethereum: Hva er forskjellen?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Blokkjedetrafikk og DApp-økosystem
De mest brukte DeFi DApps på Ethereum og BSC
Overføringer mellom nettverk 
Transaksjonsgebyrer
Transaksjonstid
Konsensusmekanismen
Avsluttende tanker
Binance Smart Chain kontra Ethereum: Hva er forskjellen?
Hjem
Artikler
Binance Smart Chain kontra Ethereum: Hva er forskjellen?

Binance Smart Chain kontra Ethereum: Hva er forskjellen?

Nybegynner
Publisert Jun 29, 2021Oppdatert Jan 31, 2023
8m

TL;DR

Binance Smart Chain (BSC) er en hard fork av Go Ethereum (Geth)-protokollen, og derfor deler den mange likheter med Ethereum-blokkjeden. Men BSC-utviklerne har gjort store endringer på noen nøkkelområder. Den største endringen er BSCs konsensusmekanisme, som legger til rette for billigere og raskere transaksjoner.


Innledning

Ved første øyekast ser Binance Smart Chain (BSC) og Ethereum veldig like ut. DApps og tokener som er bygget på BSC, er kompatible med Ethereums virtuelle maskin (EVM). Du har kanskje lagt merke til at de offentlige lommebokadressene dine er like på begge blokkjedene. Det finnes også krysskjedeprosjekter som drives på begge nettverkene. Likevel er det noen viktige forskjeller mellom de to kjedene. Hvis du lurer på hvilken av dem du skal bruke, er det best å kjenne til og forstå forskjellene.


Blokkjedetrafikk og DApp-økosystem

Per juni 2021 er Ethereum vert for mer enn 2800 DApps på blokkjeden sammenlignet med omtrent 810 på BSC. Det er en betydelig forskjell, men med tanke på at BSC er ganske ny, viser dette at den har et sterkt og voksende økosystem.

Aktive adresser er også en viktig måling på kjeden som du bør vurdere. Til tross for at BSC er en nyere blokkjede, registrerte den et høydepunkt på 2 105 367 adresser 7. juni 2021 – mer enn det dobbelte av Ethereums høydepunkt på 799 580 adresser 9. mai 2021.

Så hva er grunnen til BSCs plutselige og store vekst? Mye av det skyldes raskere bekreftelsestider og lave gebyrer. BSC-veksten kan også ha sammenheng med det økende fokuset på NFT-er og kompatibiliteten med populære kryptolommebøker som Trust Wallet og MetaMask.

Hvis vi ser på daglige transaksjoner, er det en enda større forskjell mellom de to. På BSC er det raskere og mer kostnadseffektivt for brukerne å flytte pengene sine og samhandle med smarte kontrakter. Du kan se BSCs topp på rundt 12 millioner daglige transaksjoner nedenfor og den nåværende statusen på over fire millioner.


Ethereum har derimot aldri hatt over 1,75 millioner transaksjoner på én dag. For brukere som trenger å flytte penger regelmessig, ser BSC ut til å være det mest populære valget. Daglige transaksjoner må også ses i sammenheng med antall aktive adresser. I skrivende stund har BSC et høyere antall brukere som i tillegg gjennomfører flere transaksjoner i gjennomsnitt.


De mest brukte DeFi DApps på Ethereum og BSC

Når det gjelder desentralisert finans, er det mye DApp-krysning mellom BSC og Ethereum, ettersom blokkjedene er så kompatible. Utviklere kan enkelt overføre applikasjoner fra Ethereum til BSC, og nye BSC-prosjekter gjenbruker ofte åpen kildekode fra Ethereum under et annet navn. La oss ta en titt på de fem mest brukte DApps på Ethereum basert på antall brukere på DAppRadar.


Her kan du se en blanding av to DeFi-automatiske markedspleiere (Uniswap og SushiSwap), et kryptospill (Axie Infinity), og en P2P-markedsplass (OpenSea). Hvis du tar en titt på BSCs topp fem, ser du mange likheter.


PancakeSwap ble laget som en hard fork av Uniswap. Autofarm og Pancake Bunny er avkastningsfarmer – en kategori vi ikke ser i Ethereums topp fem. Biswap og Apeswap er automatiske markedspleiere begge to. Siden gebyrene er så billige på BSC og transaksjonene er mye raskere, er avkastningsfarmer ofte mer effektive på Binance Smart Chain. Disse faktorene gjør dem til et populært valg for BSC-brukere.

Når det gjelder kryptospill, er Ethereum stedet der de mest populære titlene hører hjemme. Det finnes riktignok prosjekter på BSC som ligner veldig på CryptoKitties og Axie Infinity, men de har ikke klart å få like stort publikum som de klassiske spillene på Ethereum.


Overføringer mellom nettverk 

Hvis du har foretatt BEP-20- eller ERC-20-innskudd i lommeboken din, har du kanskje lagt merke til at Ethereum- og BSC-lommebokadressene dine er identiske. Så hvis du for eksempel velger feil nettverk når du tar ut tokener fra en børs, kan du enkelt hente dem fra den andre blokkjeden.

Hvis du ved et uhell tar ut ERC-20-tokener til BSC, kan du fortsatt finne dem i den tilhørende BSC-adressen. Du kan også gå gjennom den samme prosessen hvis du ved et uhell sender tokener fra BSC til Ethereum. I begge disse tilfellene taper du heldigvis ikke pengene dine permanent. Hvis du vil ha en mer detaljert veiledning, sjekk ut Hvordan gjenopprette krypto som ble overført til feil nettverk, på Binance.


Transaksjonsgebyrer

Både BSC og Ethereum bruker en gas-modell for transaksjonsgebyrer som måler kompleksiteten til en transaksjon. BSC-brukere kan angi en gas-pris i henhold til nettverksetterspørselen, og minerne vil prioritere transaksjoner med høyere gas-priser. Men Ethereums London hard fork innfører inn noen nye modifikasjoner som sannsynligvis fjerner behovet for høye gebyrer.

Ethereum-oppdateringen lager en ny prismekanisme med et grunngebyr per blokk. Grunngebyret endres avhengig av etterspørselen etter transaksjoner, og dermed fjernes behovet for at brukerne selv bestemmer gas-prisen.

Historisk sett har Ethereums gas-gebyrer vært mye høyere enn på BSC. Det høyeste gjennomsnittet skjedde i mai 2021 og var på USD 68,72. Denne trenden har begynt å endre seg, men Ethereum er fortsatt dyrere.


La oss se på gjennomsnittskostnadene for Ethereum fra Etherscan for å få et bedre bilde. De tre øverste tallene viser gjeldende gas-priser på Ethereum. For både BSC og Ethereum tilsvarer én gwei henholdsvis 0,000000001 BNB eller ETH. Hvis du betaler den laveste prisen, tar transaksjonen mye lengre tid å gjennomføre.

For en enkel overføring av et ERC-20-token til en annen lommebok, er gjennomsnittsprisen i skrivende stund USD 2,46. Dette tallet øker til USD 7,58 når du bruker en Uniswap-likviditetspool som involverer flere transaksjoner.


Under ser vi en transaksjon på BSC med et gebyr på bare USD 0,03, noe som tilsvarer ERC-20-overføringen i Ethereum-gas-sporeren. BSC har beregnet dette ved å multiplisere gas som brukes av transaksjonen (21 000), med gas-prisen (5 gwei).


Transaksjonstid

Det kan være litt vanskelig å måle gjennomsnittlig transaksjonstid på blokkjeder. Selv om en transaksjon teknisk sett er fullført når minerne har validert blokken den er i, er det andre ting som kan påvirke ventetiden din:

  1. Hvis du ikke har satt gebyret høyt nok, kan minerne forsinke transaksjonen din eller til og med ikke ta den med i en blokk i det hele tatt.

  2. Mer komplekse samhandlinger med blokkjeden krever flere transaksjoner. For eksempel tilførsel av likviditet i en likviditetspool.

  3. De fleste tjenester vurderer en transaksjon som gyldig først etter at et visst antall blokker har blitt bekreftet. Disse ekstra bekreftelsene reduserer risikoen for at selgere og tjenesteleverandører får reversert utbetalingene hvis blokken skulle avvises av nettverket.

Hvis vi ser på den ovenstående gas-statistikken for Ethereum, kan vi se at transaksjonstiden varierer fra 30 sekunder til 16 minutter. Disse tallene tar hensyn til gjennomførte transaksjoner, men ikke til de ekstra bekreftelseskravene. 

Hvis du for eksempel setter inn ETH (ERC-20) på Binance-kontoen din, må du vente på 12 nettverksbekreftelser. Det lages en blokk omtrent hvert 13. sekund, noe du kan se fra diagrammet under, så dette tilføyer ytterligere 156 sekunder når du setter inn ETH i spot-lommeboken din.


På BSC er gjennomsnittlig blokktid 3 sekunder. Når vi sammenligner dette med Ethereums 13 sekunder, får vi en hastighetsforbedring som er omtrent 4,3 ganger høyere.


Konsensusmekanismen

Ethereums Proof of Work (PoW)-konsensusmekanisme ligner på Bitcoin sin, men den er veldig forskjellig fra BSCs Proof of Staked Authority (PoSA). Men denne forskjellen kommer ikke til å vare så lenge. Med Ethereum 2.0 skal nettverket bruke en Proof of Stake (PoS)-mekanisme isteden.

BSCs PoSA kombinerer aspekter av Proof of Authority (PoA) og Delegated Proof of Stake (DPoS). Det er 21 validatorer som bytter på å produsere blokker, og de mottar til gjengjeld BNB-transaksjonsgebyrer som belønning. For å bli en valgt kandidat og validator må man kjøre en node og foreta staking av minst 10 000 BNB.

Andre brukere, også kjent som delegatorer, foretar staking av BNB bak en valgt kandidat. De 21 kandidatene med høyest staking-beløp behandler deretter blokkene når det blir deres tur. Hele denne prosessen gjentas hver 24. time. Delegatorene mottar også en andel av belønningene som validatorene tjener.

Ethereums PoW er et helt annerledes system. Istedenfor at fellesskapet velger validatorer, vinner den første som løser et beregningspuslespill. Alle kan delta, men de må kjøpe eller leie spesielt mining-utstyr for å ha en sjanse. Jo mer beregningskraft du har, jo mer sannsynlig er det at du løser gåten først og får validert en blokk. Minere som lykkes, får transaksjonsgebyrer og en ETH-belønning.

Selv om PoW er en effektiv måte å skape konsensus og sørge for nettverkssikkerheten på, har utviklerne kontinuerlig utforsket bruken av andre mekanismer. Målet er å finne mer effektive og miljøvennlige alternativer uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Av disse grunnene kommer Ethereum-nettverket etter hvert til å gå over til Proof of Stake. Validatorene foretar staking av ETH for å få muligheten til å produsere blokker. Andre validatorer "attesterer" blokken og sjekker at den er riktig. Hvis noen produserer en blokk med falske transaksjoner, risikerer de å miste alle staking-myntene sine. Validatorene mottar deretter belønninger for vellykkede blokker og for eventuelle attestasjoner de gir. Ved å sette inn og foreta staking av store mengder ETH, risikerer uærlige validatorer å miste pengene sine.


Avsluttende tanker

Det er tydelig at det finnes mange likheter mellom Binance Smart Chain og Ethereum. Dette er blant annet det som har gjort det så enkelt for Ethereum-brukere å migrere og begynne å eksperimentere med BSC. Men til tross for likhetene har BSC tatt i bruk interessante endringer for å prøve å forbedre ytelsen og effektiviteten. Konsensusmekanismen Proof of Staked Authority (PoSA) har gjort det mulig for brukerne å få enda billigere og raskere blokkjedetransaksjoner.