Mitä lohkoketjun transaktiomaksut ovat?
Sisällysluettelo
Miksi transaktiomaksuja veloitetaan?
Bitcoinin transaktiomaksut
Miten BTC:n transaktiomaksut lasketaan?
Ethereumin transaktiomaksut
Miten Ethereumin transaktiomaksut lasketaan?
BNB Beacon Chainin transaktiomaksut
Miten BNB Beacon Chainin transaktiomaksut lasketaan?
BNB Smart Chainin transaktiomaksut
Miten BNB Smart Chainin transaktiomaksut lasketaan?
Binancen nostomaksut
Yhteenveto
Mitä lohkoketjun transaktiomaksut ovat?
Etusivu
Artikkelit
Mitä lohkoketjun transaktiomaksut ovat?

Mitä lohkoketjun transaktiomaksut ovat?

Aloittelija
Julkaistu Mar 15, 2021Päivitetty Nov 16, 2022
9m

Tiivistelmä

Transaktiomaksuilla on kaksi olennaista tarkoitusta lohkoketjuverkoissa. Ne palkitsevat louhijoita tai vahvistajia, jotka auttavat vahvistamaan transaktioita ja suojaamaan verkkoa spam-hyökkäyksiltä.

Transaktiomaksut voivat olla joko pieniä tai suuria verkon toiminnasta riippuen. Markkinavoimat voivat myös vaikuttaa maksamiisi maksuihin. Vaikka korkeat maksut voivat haitata lohkoketjun laajempaa käyttöönottoa, erittäin alhaiset maksut voivat mahdollisesti aiheuttaa turvallisuusongelmia.


Miksi transaktiomaksuja veloitetaan?

Transaktiomaksut ovat ja ovat olleet olennainen osa useimpia lohkoketjujärjestelmiä niiden perustamisesta lähtien. Olet todennäköisesti törmännyt niihin lähettäessäsi, tallettaessasi tai nostaessasi kryptoja.

Suurin osa kryptoista käyttää transaktiomaksuja kahdesta merkittävästä syystä. Ensinnäkin maksut vähentävät haitallisten transaktioiden (spammin) määrää verkossa. Ne tekevät myös laajamittaisista spam-hyökkäyksistä kalliita toteuttaa. Toiseksi transaktiomaksut toimivat käyttäjille kannustimena, joka auttaa tarkistamaan ja vahvistamaan transaktioita. Voit pitää sitä palkkiona verkon tukemisesta.

Useimmissa lohkoketjuissa transaktiomaksut ovat kohtuullisen halpoja, mutta ne voivat tulla melko kalliiksi verkkoliikenteestä riippuen. Käyttäjänä summa, jonka päätät maksaa maksuina, määrittää transaktiosi prioriteetin sen lisäämisessä seuraavaan lohkoon. Mitä korkeampi maksettu maksu on, sitä nopeammin se vahvistetaan.


Bitcoinin transaktiomaksut

Maailman ensimmäisenä lohkoketjuverkkona Bitcoin asetti standardin transaktiomaksuille, joita monet kryptot käyttävät nykyään. Satoshi Nakamoto ymmärsi, että transaktiomaksut voivat suojata verkkoa laajamittaisilta spam-hyökkäyksiltä ja kannustaa hyvään käyttäytymiseen.

Bitcoinin louhijat saavat transaktiomaksuja osana prosessia, jossa transaktiot vahvistetaan uudessa lohkossa. Vahvistamattomien transaktioiden poolia kutsutaan muistipooliksi (tai mempooliksi). Luonnollisesti louhijat asettavat etusijalle transaktiot, joilla on korkeammat maksut, jotka käyttäjät suostuivat maksamaan lähettäessään BTC:tä toiseen bitcoin-lompakkoon.

Pahantahtoisten toimijoiden, jotka haluavat hidastaa verkkoa, on siksi maksettava jokaiseen transaktioon liittyvä maksu. Jos he asettavat maksun liian alhaiseksi, louhijat todennäköisesti jättävät heidän transaktionsa huomiotta. Jos he asettavat maksun sopivalle tasolle, heille aiheutuu suuria taloudellisia kustannuksia. Näin transaktiomaksut toimivat myös yksinkertaisena mutta tehokkaana spam-suodattimena.


Miten BTC:n transaktiomaksut lasketaan?

Bitcoin-verkossa tiettyjen kryptolompakoiden avulla käyttäjät voivat asettaa transaktiomaksunsa manuaalisesti.  BTC:tä on myös mahdollista lähettää ilman maksuja, mutta louhijat todennäköisesti jättävät tällaiset transaktiot huomiotta, mikä johtaa siihen, että niitä ei vahvisteta.

Toisin kuin jotkut yleensä uskovat, Bitcoin-maksut eivät ole riippuvaisia lähetetystä summasta, vaan transaktion koosta (tavuina). Kuvittele esimerkiksi, että transaktiosi koko on 400 tavua ja että keskimääräinen transaktiomaksu on tällä hetkellä 80 satoshia tavua kohden. Tässä tapauksessa joudut maksamaan noin 32 000 satoshia (eli 0,00032 BTC:tä) saadaksesi hyvän mahdollisuuden lisätä transaktiosi seuraavaan lohkoon.

Kun verkkoliikenne on raskasta ja BTC:n lähettämiselle on suurta kysyntää, nopeaan vahvistukseen tarvittava transaktiomaksu nousee, kun muut bitcoin-käyttäjät yrittävät tehdä saman. Tämä voi tapahtua markkinoiden voimakkaan volatiliteetin aikana. 

Siksi korkeat maksut voivat tehdä BTC:n käytöstä haastavaa päivittäisissä tilanteissa. Kolmen euron kahvin ostaminen ei ehkä ole käytännöllistä, jos transaktiomaksut ovat paljon korkeammat.

Vain tietty määrä transaktioita voidaan sisällyttää lohkoon, jonka raja on 1 Mt (eli lohkon koko). Louhijat lisäävät nämä lohkot lohkoketjuun mahdollisimman nopeasti, mutta niiden nopeudelle on edelleen rajoituksia.

Kryptoverkkojen skaalautuvuus on ratkaiseva kysymys päätettäessä verkkomaksuista. Lohkoketjujen kehittäjät pyrkivät jatkuvasti ratkaisemaan tämän ongelman. Aiemmat verkkopäivitykset ovat auttaneet parantamaan skaalautuvuutta, kuten SegWitin ja Lightning Networkin käyttöönotto.Ethereumin transaktiomaksut

Ethereumin transaktiomaksut toimivat eri tavalla kuin Bitcoinin. Maksussa otetaan huomioon transaktion käsittelyyn tarvittavan laskentatehon määrä, joka tunnetaan nimellä gas. Gasin hinta on myös muuttuva, ja se mitataan etherissä (ETH), verkon natiivitokenissa. 

Vaikka tiettyyn transaktioon tarvittava gas voi pysyä samana, gas-hinnat voivat nousta tai laskea. Tämä gas-hinta liittyy suoraan verkon liikenteeseen. Jos maksat korkeamman gas-hinnan, louhijat todennäköisesti priorisoivat transaktiosi.


Miten Ethereumin transaktiomaksut lasketaan?

Gas-maksu on yksinkertaisesti hinta, joka kattaa transaktiokustannukset, sekä kannustin transaktiosi käsittelystä. Sinun tulee kuitenkin ottaa huomioon myös gas-raja, joka määrittää, mikä on kyseisestä transaktiosta tai tehtävästä maksettu enimmäishinta.

Voit ajatella gas-kustannuksia tarvittavan työn määränä ja gas-hintaa hintana, joka maksetaan jokaisesta "työtunnista". Näiden kahden ja gas-rajan välinen suhde määrittää Ethereum-transaktion tai älysopimusoperaation kokonaismaksun.

Valitaan esimerkiksi satunnainen transaktio Etherscan.iosta. Transaktio maksoi 21 000 gasia, ja gasin hinta oli 71 gweitä. Näin ollen kokonaistransaktiomaksu oli 1 491 000 gweitä eli 0,001491 ETH:ta.


Gas-maksujen odotetaan laskevan nyt, kun Ethereum on siirtynyt varantotodiste (Proof of Stake) -malliin (katso Casper). Transaktion vahvistamiseen tarvittavan gas-määrän tulisi olla pienempi, koska verkko tarvitsee vain murto-osan laskentatehosta transaktioiden vahvistamiseen. Verkkoliikenne voi silti vaikuttaa transaktiomaksuihin, koska vahvistajat priorisoivat korkeamman maksun maksavat transaktiot.


BNB Beacon Chainin transaktiomaksut

BNB Beacon Chain on lohkoketjuverkko, jonka avulla käyttäjät voivat käydä kauppaa ja treidata BNB:llä ja muilla BEP-2-tokeneilla. He voivat myös luoda ja jakaa omia tokeneitaan. BNB Beacon Chainissä on käytössä konsensusmekanismi nimeltä Delegated Proof of Stake. Niinpä se perustuu vahvistajiin louhijoiden sijaan. 

BNB Beacon Chain käyttää myös Binance DEXiä (hajautettua pörssiä), jossa käyttäjät voivat käydä kauppaa kryptovaroilla suoraan lompakoistaan. BNB Beacon Chainin ja DEXin transaktiomaksut maksetaan BNB:ssä.

Huomaa, että BNB Beacon Chain ja BNB Smart Chain ovat kaksi eri lohkoketjua. Lisätietoja saat artikkelista Johdatus BNB Smart Chainiin (BSC).


Miten BNB Beacon Chainin transaktiomaksut lasketaan?

Riippuen siitä, mitä haluat tehdä, BNB:ssä sovelletaan maksettavaa maksurakennetta. Transaktiomaksujen, kuten BNB:n lähettämisen, ja Binance DEXin treidausmaksujen välillä on eroja. Myös transaktion kokonaishinta voi nousta tai laskea BNB:n markkinahinnasta riippuen. 

Kun teet muita kuin treidaukseen liittyviä transaktioita (kuten BNB:n nostoja tai talletuksia lompakkoon), maksut maksetaan vain BNB:ssä. Binance DEXissä treidaamiseen liittyvistä toiminnoista perittävät maksut maksetaan treidauksen kohteena olevassa tokenissa, mutta käyttäjät saavat alennuksia, jos he maksavat transaktionsa BNB:ssä. Tämä järjestelmä auttaa kannustamaan BNB:n käyttöönottoa ja rakentamaan sen käyttäjäkuntaa.


BNB Smart Chainin transaktiomaksut

BNB Smart Chain (BSC) on toinen lohkoketju, joka toimii rinnakkain BNB Beacon Chainin kanssa (eli kaksi erillistä verkkoa). Vaikka BNB Beacon Chainissä toimiva BNB on BEP-2-token, BSC:n BNB on BEP-20-token.

BNB Smart Chain mahdollistaa älysopimusten luomisen, mikä tekee siitä muokattavamman. BSC:n maksurakenne ei ole kiinteä kuten BNB Beacon Chainin. Se käyttää sen sijaan gas-järjestelmää (kuten Ethereum), joka heijastaa transaktioiden ja älysopimustoimintojen suorittamiseen tarvittavaa laskentatehoa.

BSC-verkkoa ylläpitää Proof of Staked Authority -konsensusmekanismi. Verkon käyttäjien on steikattava BNB:tä tullakseen vahvistajiksi, ja lohkon onnistuneen vahvistamisen jälkeen he saavat siihen liittyvät transaktiomaksut.


Miten BNB Smart Chainin transaktiomaksut lasketaan?

Kuten jo mainitsimme, BSC:n maksurakenne on hyvin samanlainen kuin Ethereumin. Transaktiomaksut maksetaan gweinä, joka on BNB:n pienin nimellisarvo, joka vastaa 0,000000001 BNB:tä. Käyttäjät voivat asettaa maksamansa gas-maksun priorisoidakseen lohkoon lisätyt transaktiot. 

Gasin nykyisen ja historiallisen keskihinnan selvittämiseksi BscScan tarjoaa päivittäisen keskiarvon sekä alimman ja korkeimman maksetun hinnan. Maaliskuussa 2021 BSC:n keskimääräinen hinta oli noin 13 gweitä.

Alla olevassa esimerkissä (Bscscan.comista) gasin hinta oli 10 gweitä. Huomaa, että gas-rajaksi oli asetettu 622 732 gweitä, mutta transaktioon käytettiin vain 352 755 (52,31 %) gweitä, jolloin transaktiomaksu oli 0,00325755 BNB:tä.


BSC-maksut ovat yleensä hyvin alhaiset, mutta jos yrität lähettää tokeneita ilman, että sinulla on BNB:tä tililläsi, verkko ilmoittaa sinulle, että sinulla ei ole riittävästi varoja. Varmista, että sinulla on lompakossasi ylimääräistä BNB:tä transaktiomaksujen maksamiseksi.


Binancen nostomaksut

Kun teet nostoja Binance-pörssissä, sinun on maksettava niihin liittyvät transaktiomaksut. Nämä maksut vaihtelevat käyttämäsi krypton ja verkon mukaan. Binancella on oma maksurakenne transaktioille, jotka tapahtuvat sen treidausalustalla. Nostomaksuihin vaikuttavat kuitenkin ulkoiset tekijät, jotka eivät ole Binancen hallinnassa.

Kryptojen nostaminen riippuu sellaisten louhijoiden tai vahvistajien työstä, jotka eivät kuulu Binancen ekosysteemiin. Tämän vuoksi Binancen on mukautettava nostomaksuja säännöllisesti verkko-olosuhteiden perusteella, joihin sisältyy liikenne ja kysyntä.

Binance asettaa myös vähimmäisrajat nostettavien kryptojen määrälle. Voit nähdä nykyiset rajat Maksutaulukko-sivulta.

Treidausmaksut perustuvat tilisi VIP-tasoon, ja ne ovat riippumattomia nostomaksuista. Kumulatiivinen kuukausittainen treidausvolyymisi määrittää tilisi VIP-tason. Tällä hetkellä veloitettava enimmäismaksu on 0,1 % treidatusta kryptosta sekä tarjoajana että ottajana. Muista, että BNB:llä maksavat käyttäjät hyötyvät alhaisemmista maksuista treidatessaan.


Yhteenveto

Transaktiomaksut ovat olennainen osa lohkoketjuverkkojen kryptotaloutta. Ne ovat osa kannustimia, joita annetaan käyttäjille, jotka pitävät verkon käynnissä. Maksut tarjoavat myös suojakerroksen haitallista käyttäytymistä ja spammia vastaan.

Joidenkin verkkojen vastaanottaman liikenteen määrä on kuitenkin johtanut huomattavasti korkeampiin maksuihin. Useimpien lohkoketjujen hajautettu luonne vaikeuttaa niiden skaalautumista. On totta, että jotkin verkot skaalautuvat hyvin ja transaktiot käsitellään niissä nopeasti, mutta tähän liittyy usein joko turvallisuuden tai hajauttamisen uhraus.

Silti on olemassa useita tutkijoita ja kehittäjiä, jotka työskentelevät sellaisten parannusten parissa, jotka toivottavasti lisäävät kehitysmaiden asukkaiden osallistumista kryptomaailmaan.