Τι είναι το Sui;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Sui;

Τι είναι το Sui;

Έχει δημοσιευτεί Jul 31, 2023Έχει ενημερωθεί Sep 27, 2023
7m

Αυτό το άρθρο είναι χορηγούμενο περιεχόμενο και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι του συντάκτη/συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Ακαδημίας Binance. 

TL;DR

  • Το Sui είναι μια πλατφόρμα blockchain και έξυπνων συμβάσεων επιπέδου 1 που σχεδιάστηκε για να κάνει την ιδιοκτησία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων γρήγορη, απόρρητη, ασφαλή και προσβάσιμη σε όλους. 

  • Βασιζόμενο στη γλώσσα προγραμματισμού Move, το μοντέλο αντικειμενοκεντρικού χαρακτήρα παρέχει τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης, οριστικοποίησης σε κλάσματα του δευτερολέπτου και πληθώρα περιουσιακών στοιχείων εντός της αλυσίδας. 

  • Με δυνατότητα οριζόντιας κλιμάκωσης επεξεργασίας και αποθήκευσης, το Sui υποστηρίζει πολλές εφαρμογές με ασυναγώνιστη ταχύτητα και χαμηλό κόστος. Το Sui είναι μια λειτουργική εξέλιξη του blockchain και μια πλατφόρμα στην οποία οι δημιουργοί και οι προγραμματιστές μπορούν να αναπτύσσουν εντυπωσιακές, εύχρηστες εμπειρίες.

Τι είναι το Sui;

Το Sui είναι ένα blockchain που σχεδιάστηκε για να προσφέρει αποκεντρωμένη τεχνολογία στο ευρύ κοινό. Το Token του, το SUI, χρησιμοποιείται για την προστασία του δικτύου, την πληρωμή των προμηθειών gas, τη διενέργεια συναλλαγών στην αλυσίδα και, μελλοντικά, για τη δυνατότητα διακυβέρνησης.

Ο αρχικός συνεργάτης του Sui, η Mysten Labs, ιδρύθηκε από πρώην υπαλλήλους της Meta που εργάστηκαν στο έργο Diem blockchain, παλαιότερα γνωστού ως Libra. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, ανέπτυξαν νέες τεχνολογίες, όπως το Move, μια νέα γλώσσα προγραμματισμού έξυπνων συμβάσεων, και τις μηχανές mempool και ομοφωνίας υψηλής διεκπεραιωτικής ικανότητας με τις ονομασίες Narwhal και Bullshark αντίστοιχα. 

Το έργο τους για το Diem αποτέλεσε τη βάση σχεδιασμού του Sui. Ωστόσο, αυτές οι καινοτομίες έχουν τροποποιηθεί και επεκταθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός blockchain επιπέδου 1 άνευ αδείας και όχι στη φιλοδοξία του Libra να αναπτύξει μια συμβατή πλατφόρμα μικροπληρωμών.

Πώς λειτουργεί το Sui;

Αντίθετα με τα περισσότερα blockchain, το Sui χρησιμοποιεί αντικείμενα ως βασική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων και όχι λογαριασμούς. Οι προγραμματιστές ορίζουν, δημιουργούν και διαχειρίζονται αυτά τα αντικείμενα με δυνατότητα προγραμματισμού που αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία σε επίπεδο χρήστη. Ένα αντικείμενο διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η ιδιοκτησία, οι τιμές των οποίων μπορούν να ενημερώνονται με βάση τη λογική της έξυπνης σύμβασης που το δημιούργησε. Τα αντικείμενα και τα χαρακτηριστικά τους αποθηκεύονται απευθείας στην αλυσίδα και όχι στην ίδια την έξυπνη σύμβαση.

Τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία του Sui ανήκουν σε μία μόνο διεύθυνση, η οποία καταχωρείται ως τιμή δεδομένων για το αντικείμενο. Αυτά ονομάζονται "ιδιόκτητα αντικείμενα". Η μεταβίβαση ιδιοκτησίας ενός ιδιόκτητου αντικειμένου απαιτεί μόνο την αλλαγή αυτής της αξίας. Αυτές οι συναλλαγές δεν εξαρτώνται από καμία άλλη ενέργεια που εκτελείται στο δίκτυο και μπορούν να διεκπεραιώνονται παράλληλα. Οι περισσότερες συναλλαγές στο blockchain, όπως οι μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, οι πληρωμές peer-to-peer και η δημιουργία NFT, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Το Sui σχεδιάστηκε για να βελτιστοποιεί αυτές τις κοινές συναλλαγές. Σε άλλα blockchain, κάθε συναλλαγή, ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκη είναι, πρέπει να καταχωρείται σε μια λίστα συνολικών εντολών και να επαληθεύεται και να διεκπεραιώνεται μέσω καθολικής συναίνεσης. Αυτός ο τυπικός σχεδιασμός μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση του δικτύου, μειώνοντας την ταχύτητα διεκπεραίωσης των μεμονωμένων συναλλαγών και τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών που μπορούν να διεκπεραιωθούν ταυτόχρονα.

Το Sui χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο γνωστό ως "Byzantine Consistent Broadcast" για να μειώσει τη συμφόρηση και να διατηρήσει τον χρόνο αδράνειας σε χαμηλά επίπεδα και τη διεκπεραιωτική ικανότητα σε υψηλά επίπεδα. Ένας αιτών ή ένας διαμεσολαβητής μπορεί να συνομιλεί εκ των προτέρων με επικυρωτές για να διευκολύνει τη διεκπεραίωση χωρίς ομοφωνία, με αποτέλεσμα να γίνει σχεδόν άμεση οριστικοποίηση χωρίς υποβαθμισμένη ασφάλεια. Αυτό επιτρέπει την παράλληλη υποβολή και εκτέλεση συναλλαγών μαζικά.

Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία στο Sui έχουν συνιδιοκτησία, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί λογαριασμοί πρέπει να ταυτοποιούν μια συναλλαγή που αλλάζει τα δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο. Αυτές οι συναλλαγές θεωρούνται πολύπλοκες και πρέπει να επικυρώνονται με ομοφωνία. Το Sui χρησιμοποιεί το Delegated Proof of Stake για να συντονίζει την ομοφωνία. Στο Sui, o μηχανισμός ομοφωνίας αποτελείται από δύο μέρη, το Narwhal και το Tusk. Το Narwhal είναι ο χώρος αναμονής των συναλλαγών (mempool) που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα διατίθενται για επεξεργασία από τους επικυρωτές. Το Tusk είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ταξινομούνται όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με κοινά αντικείμενα. 

Τι κάνει το Sui μοναδικό;

Το μοντέλο δεδομένων αντικειμενοκεντρικού χαρακτήρα του Sui είναι μια καινοτομία κλειδί που παρέχει τη δυνατότητα για πολλές άλλες τεχνικές καινοτομίες στην αλυσίδα. 

Sui Move

Το Sui Move είναι η εγγενής γλώσσα προγραμματισμού για το Sui. Σχεδιάστηκε για να ενσωματώσει όλα όσα χρειάζεται ένας προγραμματιστής blockchain προκειμένου να αναπτύξει αποδοτικές, ασφαλείς και λειτουργικά πλήρεις εφαρμογές.

Το Sui Move βασίζεται στη γλώσσα Move, η οποία σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για να καλύψει τις ελλείψεις άλλων γλωσσών προγραμματισμού έξυπνων συμβάσεων. Το Move επιλύει δύο βασικά προβλήματα σχεδιασμού έξυπνων συμβάσεων: την αντιπροσώπευση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και τις ασφαλείς λειτουργίες σε αυτά. Το Move διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες αφαίρεσης περιουσιακών στοιχείων και ελέγχου πρόσβασης που βελτιώνουν τόσο την ασφάλεια των έξυπνων συμβάσεων όσο και την παραγωγικότητα των προγραμματιστών έξυπνων συμβάσεων. Το Sui Move βασίζεται σε αυτή την εξέλιξη και προσθέτει γλώσσα για έννοιες που αφορούν το blockchain, όπως οι λογαριασμοί, οι συναλλαγές, ο χρόνος και η κρυπτογράφηση.

Block συναλλαγών με δυνατότητα προγραμματισμού (Programmable Transaction Blocks ή PTB)

Τα Block συναλλαγών με δυνατότητα προγραμματισμού, ή PTB, είναι ένα από τα πιο ισχυρά βασικά πρωτόκολλα ανάπτυξης του Sui. Για τα συμβατικά blockchain, η βασική μονάδα εκτέλεσης είναι μια συναλλαγή, η οποία είναι συνήθως απλουστευμένη και έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εκτέλεση σε εικονική μηχανή (VM). Στο Sui, η βασική μονάδα εκτέλεσης είναι πιο αναβαθμισμένη όσον αφορά το επίπεδο μιας σύνθετης ακολουθίας συναλλαγών.

Τα PTB είναι ετερογενή και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δημόσια λειτουργία Move εντός της αλυσίδας σε όλες τις έξυπνες συμβάσεις. Εντός ενός μόνο PTB, οι καταχωρημένες εκροές από προηγούμενες κλήσεις Move εντός της αλυσίδας μπορούν να συνδεθούν ως καταχωρημένες εισροές σε επόμενες κλήσεις Move εντός της αλυσίδας. Αυτά μπορεί να είναι αυθαίρετα αντικείμενα Sui που διαθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Ένα μόνο PTB μπορεί να εξαγάγει ένα αντικείμενο παίκτη από ένα πορτοφόλι έξυπνης σύμβασης, να το χρησιμοποιήσει για να κάνει μια κίνηση σε ένα παιχνίδι και, στη συνέχεια, να στείλει ένα σήμα που κέρδισε από την κίνηση σε μια τροπαιοθήκη πολλών παιχνιδιών, και όλα αυτά χωρίς να δημοσιεύσει νέο κώδικα έξυπνης σύμβασης. Μπορεί να υπάρχουν έως και 1024 ετερογενείς συναλλαγές σε ένα μόνο PTB, γεγονός που κάνει τη δυνατότητα σύνθεσής του σχεδόν απεριόριστη.

Οι συνδεδεµένες συναλλαγές σε ένα PTB εκτελούνται και αποτυγχάνουν µεµονωµένα, που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να υποβληθούν σε µερική διεκπεραίωση. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ένα εύχρηστο και έξυπνο μοντέλο προγραμματισμού, καθώς και αξιόπιστες διασφαλίσεις για εφαρμογές πληρωμών ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

Οριζόντια κλιμάκωση

Το Sui κλιμακώνεται οριζόντια για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση στο δίκτυο. Οι επικυρωτές μπορούν να αυξήσουν την υπολογιστική τους ισχύ για να βελτιώσουν την απόδοση ανάλογα με τις ανάγκες τους και να τη μετριάσουν όταν δεν χρειάζεται. Ακόμα και με υψηλή κίνηση δικτύου, το μοντέλο tokenomics του Sui σχεδιάστηκε για να διατηρεί τις προμήθειες gas σε χαμηλά και σταθερά επίπεδα. Οι επικυρωτές έχουν κίνητρο να προσθέσουν αυτή τη χωρητικότητα επειδή κερδίζουν περισσότερες προμήθειες gas χωρίς να επιβάλλουν υψηλότερες προμήθειες.

Η κλιμάκωση του Sui δεν σταματά στη διεκπεραίωση συναλλαγών. Η αποθήκευση είναι επίσης φθηνή και μπορεί να κλιμακώνεται οριζόντια. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να καθορίζουν σύνθετα περιουσιακά στοιχεία με πολλά χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην αλυσίδα, αντί να χρησιμοποιούν επίπεδα εμμεσότητας σε αποθήκευση εκτός αλυσίδας για να εξοικονομήσουν προμήθειες gas.

Τι είναι το Token SUI;

Τα Token SUI εξυπηρετούν τέσσερις σκοπούς στο δίκτυο:

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενέργεια Staking για έναν επικυρωτή για να προστατεύει το δίκτυο και να κερδίζει ανταμοιβές ενέργειας Staking. 

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προμηθειών gas για την εκτέλεση συναλλαγών και άλλων λειτουργιών. 

  • Ενεργούν ως το εγγενές περιουσιακό στοιχείο για την πραγματοποίηση συναλλαγών εντός της αλυσίδας, που στηρίζει ολόκληρη την οικονομία Sui.

  • Παρέχουν στους κατόχους το δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη διακυβέρνηση. 

Ο συνολικός όγκος του SUI έχει ανώτερο όριο τα 10 δισεκατομμύριο Token.

Το οικοσύστημα Sui

Το Mainnet του Sui κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2023. Από τότε, κυκλοφόρησαν πολλά παιχνίδια και θα κυκλοφορήσουν κι άλλα μέσα στο επόμενο έτος. Οι εφαρμογές DeFi και τα έργα NFT έχουν επίσης αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ περισσότερες ενδιαφέρουσες εφαρμογές έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2023.

SuiFrens

Τα SuiFrens είναι κατά κύριο λόγο μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του Sui Move, παρουσιάζοντας τη δυνατότητα σύνθεσης, επεκτασιμότητας και δυναμισμού των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο Sui. Προς το παρόν, η ομάδα αποτελείται από Capybaras και Bullsharks, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα.

Pyth Oracle

Το Pyth συνδέει δεδομένα αγοράς υψηλής πιστότητας από τους σπουδαιότερους επαγγελματίες επενδυτές και ανταλλακτήρια στον κόσμο με οποιαδήποτε έξυπνη σύμβαση, οπουδήποτε.

Game 8192

Το SUI 8192 είναι μια πλήρως εντός αλυσίδας και ιδιαίτερα απαιτητική έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού 2048 που αναπτύχθηκε στο blockchain Sui από την Ethos.

Suia

Ως εφαρμογή με proof-of-attendance, το Suia επαληθεύει τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που βασίζονται στο Sui. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εισιτήρια εκδηλώσεων, παράσημα συνεισφοράς και παιχνίδια, ώστε να βοηθήσει τους διοργανωτές να προσελκύσουν και να επιβραβεύουν τη συμμετοχή.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το Sui;

Το Sui συνεχίζει να αναπτύσσει μοναδικές λειτουργίες, καθώς και να επικεντρώνεται στην εξοικείωση των προγραμματιστών με τη γλώσσα προγραμματισμού Sui Move και να τους υποστηρίζει στην ανάπτυξη εφαρμογών σε όλους τους κλάδους.

Ορισμένες πρόσφατες και επικείμενες λειτουργίες περιλαμβάνουν: 

Χορηγούμενες συναλλαγές

Για τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής στο Sui, ο χρήστης πρέπει να πληρώσει προμήθεια gas. Ωστόσο, πολλοί χρήστες που είναι νέοι στα blockchain δεν γνωρίζουν αυτή την έννοια και αυτό ίσως είναι εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συναλλαγής τους. Για να καταργηθεί η ταλαιπωρία που προκύπτει επειδή ζητείται από τον χρήστη να πληρώσει την προμήθεια, οι χορηγούμενες συναλλαγές, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω των σταθμών gas, επιτρέπουν στους προγραμματιστές εφαρμογών να πληρώνουν την προμήθεια, χωρίς να χρειάζεται να γνωστοποιήσουν στον χρήστη την ύπαρξή της. Οι προγραμματιστές μπορούν να εξετάσουν και άλλα μοντέλα εσόδων, όπως διαφημίσεις, συνδρομές ή κορυφαία πρόσθετα.

Πρότυπο Kiosk

Το Kiosk είναι ένα βασικό μέσο δημιουργίας ανοιχτών πλατφορμών συναλλαγών χωρίς προμήθειες με υψηλό βαθμό προσαρμογής των πολιτικών μεταφοράς. Δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να συντάσσουν πολιτικές με αντικείμενα που τους επιτρέπουν να επιβάλλουν οποιονδήποτε περιορισμό που επιθυμούν στις συναλλαγές, όπως πολιτικές δικαιωμάτων κατά την πώληση ενός αντικειμένου.

Συμπεράσματα

Το Sui δημιουργήθηκε για να είναι ένα blockchain επόμενης γενιάς που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους κλάδους και τις εφαρμογές να αξιοποιούν την αποκεντρωμένη τεχνολογία. Οι καινοτομίες του μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων για όλους και να προσφέρουν πραγματικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.  

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.