Kas ir Sui?
Sākums
Raksti
Kas ir Sui?

Kas ir Sui?

Iesācējiem
Publicēts Jul 31, 2023Atjaunināts Sep 27, 2023
7m

Šajā rakstā ir iekļauts sponsorēts saturs, un tas nav uzskatāms par finanšu vai ieguldījumu padomu. Šajā rakstā paustie viedokļi ir tā autora viedokļi un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. 

Īsumā

  • Sui ir 1. slāņa blokķēde un viedo līgumu platforma, kas veidota, lai nodrošinātu ātras, privātas, drošas un pieejamas digitālo aktīvu īpašumtiesības ikvienam. 

  • Izmantojot Move programmēšanas valodu, uz objektu vērstais modelis nodrošina paralēlu darījumu izpildi, galīgumu mazāk nekā sekundes laikā un plašu aktīvu klāstu ķēdē. 

  • Ar horizontāli mērogojamu apstrādi un glabāšanu Sui atbalsta visdažādākās lietotnes ar nepārspējamu ātrumu un zemām izmaksām. Sui ir blokķēdes pakāpienveida funkcijas uzlabojums un platforma, kurā satura veidotāji un izstrādātāji var radīt pārsteidzošu, lietotājam draudzīgu pieredzi.

Kas ir Sui?

Sui ir blokķēde, kuras mērķis ir padarīt decentralizēto tehnoloģiju pieejamu plašākai sabiedrībai. Tās tokens SUI tiek izmantots tīkla aizsardzībai, norēķiniem par gāzes komisijas maksām un ķēdes darījumu atvieglošanai, un nākotnē to ir plānots izmantot arī pārvaldībā.

Sui sākotnējais līdzstrādnieku Mysten Labs dibināja Meta bijušie darbinieki, kuri strādāja pie Diem blokķēdes projekta Libra. Šī darba ietvaros viņi izstrādāja jaunas tehnoloģijas, tostarp jaunu viedo līgumu programmēšanas valodu Move, lielas caurlaidspējas atmiņas fondu Narwhal un konsensa dzinēju Bullshark. 

Darbs pie Diem projekta kļūda par Sui dizaina pamatu. Taču šie inovatīvie risinājumi ir mainīti un paplašināti atbilstoši bezatļauju 1. slāņa blokķēdes vajadzībām, nevis Libra misijai – izstrādāt normatīvajām prasībām atbilstošu mikromaksājumu platformu.

Kā darbojas Sui?

Pretēji vairumam citu blokķēžu, Sui kā datu glabāšanas pamatvienību izmanto objektus, nevis kontus. Izstrādātāji definē, izveido un pārvalda šos programmējamos objektus, kas atveido lietotāja līmeņa aktīvus. Objektam ir atšķirīgi atribūti, tostarp īpašumtiesības, kuru vērtības var atjaunināt, pamatojoties uz to izveidojušā viedā līguma pārvaldības loģiku. Objekti un to atribūti tiek tieši glabāti ķēdē, nevis pašā viedajā līgumā.

Vairums Sui platformā esošo aktīvu pieder atsevišķai adresei, kas reģistrēta kā datu vērtība šim objektam. Tos sauc par "īpašumā esošiem objektiem". Lai nodotu īpašumtiesības uz kādu objektu, ir nepieciešams tikai nomainīt šo vērtību. Šie darījumi tiek veikti neatkarīgi no visām citām darbībām šajā tīklā, un tos var apstrādāt paralēli. Šajā kategorijā ietilpst vairums blokķēdes darījumu, piemēram, aktīvu pārskaitījumi, vienādranga maksājumi un NFT izgatavošana. 

Sui izveides mērķis ir optimizēt šos ierastos darījumus. Citās blokķēdēs jebkurš darījums neatkarīgi no tā sarežģītības ir jāierindo kopējā secībā, jāverificē un jāapstrādā, izmantojot globālo konsensu. Šādā tipiskā sistēmā var veidoties tīkla sastrēgums, palēninot atsevišķu darījumu apstrādi un samazinot darījumu skaitu, ko iespējams vienlaikus apstrādāt.

Sui izmantotais algoritms ir t. s. "pret Bizantijas kļūdām drošā apraide", kas mazina sastrēgumus, uztur zemu latentumu un augstu caurlaidspēju. Pieprasītājs jeb starpniekserveris var proaktīvi sazināties ar validētājiem, lai nodrošinātu apstrādi bez konsensa, rezultātā iegūstot gandrīz tūlītēju galīgumu, nekaitējot drošībai. Tas ļauj masveidā iesniegt un izpildīt darījumus paralēli.

Dažiem aktīviem Sui platformā ir dalītas īpašumtiesības, kas nozīmē, ka darījums, ar ko tiek mainīti ar objektu saistītie dati, ir jāautentificē vairākiem kontiem. Šie darījumi ir uzskatāmi par sarežģītiem, un to validācijai ir jāizmanto konsenss. Konsensa koordinēšanai Sui izmanto deleģēto likmes apliecinājumu. Sui platformā konsensa dzinējs sastāv no divām daļām – Narwhal un Tusk. Narwhal glabā darījumus (atmiņas fonds), nodrošinot validētājiem datu pieejamību apstrādei. Tusk ir mehānisms, ar kuru tiek sakārtoti visi darījumi, kas ietver dalītos objektus. 

Kas ir Sui unikalitātes pamatā?

Sui uz objektu vērstais datu modelis ir svarīgs jauninājums, kas ļauj ķēdē īstenot virkni citu tehnisko sasniegumu. 

Sui Move

Sui Move ir Sui pamata programmēšanas valoda. Tā tika izstrādāta tā, lai iekļautu visu blokķēdes izstrādātājam nepieciešamo, kas ļautu izveidot efektīvas, drošas un daudzfunkcionālas lietotnes.

Sui Move ir balstīta uz Move valodu, kas bija īpaši izstrādāta, lai novērstu citām viedo līgumu programmēšanas valodām raksturīgās nepilnības. Move risina divas būtiskas problēmas saistībā ar viedo līgumu izstrādi – digitālo aktīvu atveidi un drošas darbības ar tiem. Move ir aktīvu un piekļuves kontroles pirmās klases abstrakcijas, kas uzlabo gan viedo līgumu drošību, gan viedo līgumu programmētāju produktivitāti. Sui Move balstās uz šo sasniegumu un pievieno valodu tādiem blokķēdei raksturīgiem jēdzieniem kā konti, darījumi, laiks un kriptogrāfija.

Programmējami darījumu bloki (PTB)

Programmējamie darījumu bloki jeb PTB ir viens no jaudīgākajiem Sui izstrādātāju pamata primitīviem. Tradicionālajās blokķēdēs izpildes pamatvienība ir darījums, kas parasti ir vienkāršots un pietuvināts virtuālās mašīnas (VM) izpildei. Sui platformā izpildes pamatvienība ir pacelta sarežģītas, saliekamas darījumu secības līmenī.

PTB ir heterogēni un var piekļūt jebkurai publiskai Move ķēdes funkcijai visos viedajos līgumos. Viena PTB ietvaros iepriekšējo ķēdes Move izsaukumu ievadītos izvades datus var ķēdei pievienot kā ievades datus vēlākajiem ķēdes Move izsaukumiem. Tie var būt brīvi noteikti Sui objekti ar bagātīgu atribūtu un īpašību kopumu. Viens PTB var iegūt spēlētāja objektu no viedā līguma maka, izmantot to, lai veiktu gājienu spēlē, un pēc tam nosūtīt gājienā iegūto nozīmītes objektu uz vairāku spēļu trofeju kasti, un tas viss notiek, nepublicējot jaunu viedā līguma kodu. Vienā PTB var būt līdz 1024 heterogēniem darījumiem, tāpēc tā kompozicionalitāte ir teju neierobežota.

PTB ķēdē sarindotie darījumi tiek vai netiek izpildīti atomāri, kas nozīmē, ka tos nevar daļēji apstrādāt. Tādējādi tiek iegūts ērts un intuitīvs programmēšanas modelis, kā arī pārliecinoša garantija maksājumu un uz finansēm orientētām lietotnēm.

Horizontālā mērogojamība

Sui izmanto horizontālo mērogojamību, lai apmierinātu tīkla pieaugošo pieprasījumu. Validētāji var nepieciešamības gadījumā pievienot papildu skaitļošanas jaudu, lai uzlabotu savu veiktspēju, vai to samazināt. Pat pie lielas datplūsmas tīklā Sui tokenomikas modelis ļauj saglabāt zemas un stabilas gāzes komisijas maksas. Validētāji tiek motivēti pievienot jaudu, jo tie nopelna vairāk gāzes komisijas maksas, nepiemērojot augstākas komisijas maksas.

Sui mērogojamība aptver ne tikai darījumu apstrādi. Arī glabāšanas resursi ir ar zemām izmaksām un horizontāli mērogojami. Tādējādi izstrādātāji var definēt sarežģītus aktīvus ar bagātīgiem atribūtiem, kas atrodas tieši ķēdē, nevis ieviest netiešu darbību slāņus ārpusķēdes krātuvē, lai ietaupītu uz gāzes komisijas maksām.

Kas ir SUI tokens?

SUI tokeni tiek izmantoti šādiem mērķiem tīklā:

  • Tos var ieguldīt steikingā validētājam, lai aizsargātu tīklu un pelnītu steikinga atlīdzības. 

  • Tos var izmantot norēķiniem par gāzes komisijas maksām, lai izpildītu darījumus un citas operācijas. 

  • Tie tiek izmantoti kā pamata aktīvs, ļaujot veikt ķēdes darījumus, kas ir visas Sui ekonomikas pamatā.

  • Tie piešķir īpašniekiem tiesības piedalīties tīkla pārvaldībā nākotnē. 

Kopējais SUI apjoms ir fiksēts – 10 miljardi tokenu.

Sui ekosistēma

Sui galvenais tīkls tika ieviests 2023. gada maijā. Kopš tā laika ir ieviestas daudzas spēles, un nākamā gada laikā ir plānotas vēl vairākas. Sāk parādīties arī DeFi lietotnes un NFT projekti, un vēlāk 2023. gadā ir plānots ieviest jaunas, aizraujošas lietotnes.

SuiFrens

SuiFrens demonstrē Sui Move iespējas, iedzīvinot Sui digitālo aktīvu saliekamību, paplašināšanas iespējas un dinamiku. Šobrīd tas ietver Capybaras un Bullsharks, un nākotnē ir plānoti jauni risinājumi.

Pyth Oracle

Pyth savieno augstas precizitātes tirgus datus no pasaules lielākajiem profesionālajiem tirgotājiem un biržām ar jebkuru viedo līgumu jebkurā vietā.

Game 8192

SUI 8192 ir populārās 2048 spēles īpaši sarežģīta ķēdes versija, kuru Sui blokķēdē izstrādāja Ethos.

Suia

Apmeklējuma apliecinājuma lietotne Suia verificē dalību Sui platformā balstītajiem pasākumiem. To var izmantot ar pasākumu biļetēm, līdzdalības medaļām un spēlēm, palīdzot organizētājiem veicināt iesaisti un atalgot līdzdalību.

Kas sagaida Sui nākotnē?

Sui turpina izstrādāt unikālas funkcijas un koncentrējas uz izstrādātāju iepazīstināšanu ar Sui Move programmēšanas valodu, kā arī atbalsta nodrošināšanu dažādu nozaru lietotņu izstrādē.

Daži no jaunākajiem un gaidāmajiem risinājumiem: 

Sponsorēti darījumi

Lai apstrādātu darījumu Sui platformā, lietotājam ir jāmaksā gāzes komisijas maksa. Taču daudziem lietotājiem, kam nav pieredzes ar blokķēdēm, šī joma ir sveša, un tas var traucēt darījumu izpildei. Lai novērstu nepieciešamību prasīt lietotājam samaksāt komisijas maksu, sponsorētie darījumi, kas tiek veikti ar gāzes staciju starpniecību, ļauj lietotņu izstrādātājiem samaksāt gāzes komisijas maksu, neatklājot tās eksistenci lietotājam. Izstrādātāji var apsvērt citus ieņēmumu modeļus, piemēram, reklāmas, abonementus un augstvērtīgus papildinājumus.

Kiosk standarts

Kiosk ir primitīvs, kas paredzēts atvērtu tirdzniecības platformu izstrādei bez komisijas maksām un ar plašām pielāgošanas iespējām pārskaitījumu politikas jomā. Tas ļauj veidotājiem izdot objektu politikas, kas piešķir tiem tiesības ieviest vēlamajiem darījumiem jebkādus ierobežojumus, tostarp autoratlīdzības politikas objekta pārdošanas gadījumā.

Noslēgumā

Sui tika radīta kā nākamās paaudzes blokķēde, kas sniedz iespēju izmantot decentralizētās tehnoloģijas jebkurā nozarē un situācijā. Tās inovatīvie aspekti var radikāli mainīt aktīvu īpašumtiesību modeļus un piedāvāt reālus risinājumus problēmām, ar ko cilvēki sastopas visā pasaulē.  

Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.