Čo je Sui?
Domov
Články
Čo je Sui?

Čo je Sui?

Začiatočník
Zverejnené Jul 31, 2023Aktualizované Sep 5, 2023
7m

Tento článok je sponzorovaný obsah a nemal by sa považovať za finančné alebo investičné poradenstvo. Názory uvedené v tomto článku sú názory prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. 

Zhrnutie

  • Sui je blockchain vrstvy 1 a platforma pre smart kontrakty navrhnutá tak, aby vlastníctvo digitálnych aktív bolo rýchle, súkromné, bezpečné a dostupné pre každého. 

  • Jeho objektovo orientovaný model založený na programovacom jazyku Move umožňuje paralelnú realizáciu, finalitu za menej ako sekundu a bohaté aktíva v reťazci. 

  • Vďaka horizontálne škálovateľnému spracovaniu a ukladaniu podporuje blockchain Sui široké spektrum aplikácií s bezkonkurenčnou rýchlosťou za nízku cenu. Blockchain Sui je vylepšenie skokovej funkcie v blockchaine a platforma, na ktorej môžu tvorcovia a vývojári budovať úžasné a používateľsky prívetivé zážitky.

Čo je Sui?

Sui je blockchain navrhnutý tak, aby priniesol decentralizovanú technológiu bežným ľuďom. Jeho token, SUI, sa používa na zabezpečenie siete, platenie poplatkov gas, umožnenie transakcií na sieti a v budúcnosti umožní aj riadenie.

Pôvodný prispievateľ do projektu Sui, Mysten Labs, bol založený bývalými zamestnancami spoločnosti Meta, ktorí pracovali na projekte blockchainu Diem, predtým známym pod názvom Libra. V rámci svojej práce na ňom vyvinuli nové technológie, ako napríklad Move, nový programovací jazyk pre smart kontrakty, a mempool s vysokou priepustnosťou a nástroje konsenzu nazývané Narwhal, respektíve Bullshark. 

Ich práca na projekte Diem sa stala základom pre dizajn blockchainu Sui. Tieto inovácie však boli upravené a rozšírené tak, aby vyhovovali viac potrebám blockchainu vrstvy 1 bez oprávnení, než poslaniu projektu Libra vyvinúť kompatibilnú platformu mikroplatieb.

Ako funguje blockchain Sui?

Na rozdiel od väčšiny ostatných blockchainov používa Sui ako základnú jednotku na ukladanie údajov objekty, nie účty. Vývojári definujú, vytvárajú a spravujú tieto programovateľné objekty, ktoré predstavujú aktíva na úrovni používateľa. Objekt má odlišné atribúty vrátane vlastníctva, ktorých hodnoty možno aktualizovať na základe riadiacej logiky smart kontraktu, ktorý ho vytvoril. Objekty a ich atribúty sú uložené priamo v reťazci a nie v samotnom smart kontrakte.

Väčšina aktív na blockchaine Sui je vlastnená jednou adresou, ktorá je zaznamenaná ako dátová hodnota objektu. Tieto sa označujú ako „vlastnené objekty“. Prevod vlastníctva vlastneného objektu vyžaduje iba zmenu tejto hodnoty. Tieto transakcie sú nezávislé od akejkoľvek inej činnosti vykonávanej v sieti a môžu byť spracované paralelne. Väčšina blockchainových transakcií (napríklad prevody aktív, platby typu peer to peer a razba NFT) patrí do tejto kategórie. 

Blockchain Sui je navrhnutý tak, aby optimalizoval tieto bežné transakcie. Na iných blockchainoch musí každá transakcia (bez ohľadu na jej zložitosť) vstúpiť do úplne usporiadaného zoznamu a musí byť overená a spracovaná na základe celkového konsenzu. Pri tomto klasickom dizajne sa môže vytvoriť problematické miesto v sieti, čím sa zníži rýchlosť spracovávania jednotlivých transakcií a celkový počet transakcií, ktoré je možné naraz spracovať.

Blockchain Sui používa algoritmus známy pod názvom „byzantské konzistentné vysielanie“ na zníženie problematických miest a udržanie nízkeho oneskorenia a vysokej priepustnosti. Žiadateľ alebo proxy môže proaktívne komunikovať s validátormi, aby umožnil spracovanie bez konsenzu, čo vedie k takmer okamžitej finalite bez zníženia bezpečnosti. To umožňuje paralelné predkladanie a vykonávanie transakcií v masovom meradle.

Niektoré aktíva na blockchaine Sui majú spoločné vlastníctvo, čo znamená, že viaceré účty musia overiť transakciu, ktorá zmení údaje súvisiace s objektom. Tieto transakcie sa považujú za zložité a musia byť overené prostredníctvom konsenzu. Sui používa algoritmus Delegated Proof of Stake na koordináciu konsenzu. Na blockchaine Sui sa hnací prvok konsenzu skladá z dvoch častí, Narwhal a Tusk. Narwhal je záchytným miestom pre transakcie (mempool), ktoré zabezpečuje, že údaje sú dostupné na spracovanie validátormi. Tusk je mechanizmus, pomocou ktorého sa usporadúvajú všetky transakcie zahŕňajúce zdieľané objekty. 

Vďaka čomu je blockchain Sui jedinečný?

Objektovo orientovaný dátový model blockchainu Sui je kľúčovou inováciou, ktorá umožňuje mnoho ďalších prelomových technických objavov v reťazci. 

Sui Move

Sui Move je natívny programovací jazyk pre blockchain Sui. Bol navrhnutý tak, aby obsahoval všetko, čo vývojár blockchainu potrebuje na vytváranie výkonných, bezpečných aplikácií s množstvom funkcií.

Sui Move je založený na jazyku Move, ktorý bol špeciálne navrhnutý na zlepšenie nedostatkov v iných programovacích jazykoch smart kontraktov. Move rieši dva kľúčové problémy smart kontraktov: reprezentácia digitálnych aktív a bezpečné operácie nad nimi. Move má prvotriedne abstrakcie aktív a riadenie prístupu, ktoré zlepšujú bezpečnosť smart kontraktov a produktivitu programátorov smart kontraktov. Sui Move stavia na tomto úspechu a pridáva jazyk pre koncepty špecifické pre blockchain, ako sú účty, transakcie, čas a kryptografia.

Programovateľné bloky transakcií (PTB)

Programovateľné bloky transakcií (PTB) sú jedným z najvýkonnejších vývojárskych základov blockchainu Sui. Pre konvenčné blockchainy je základnou jednotkou vykonávania transakcia, ktorá je zvyčajne zjednodušená a blízka vykonaniu virtuálnym strojom (VM). Na blockchaine Sui je základná jednotka vykonávania povýšená na úroveň komplexnej, zostaviteľnej sekvencie transakcií.

PTB sú heterogénne a majú prístup k akejkoľvek verejnej funkcii Move v sieti v rámci všetkých smart kontraktov. V rámci jedného PTB môžu byť napísané výstupy z predchádzajúcich požiadaviek Move v sieti zreťazené ako písané vstupy do neskorších požiadaviek Move v sieti. Týmito typmi môžu byť ľubovoľné objekty Sui, ktoré nesú bohatú sadu atribútov a vlastností. Jediný PTB môže extrahovať objekt hráča z peňaženky smart kontraktu, použiť ho na vykonanie ťahu v hre a potom poslať odznak získaný týmto ťahom do puzdra na trofej pre viacero hier. A to všetko bez zverejnenia akéhokoľvek nového kódu smart kontraktu. V jednom PTB môže byť až 1 024 heterogénnych transakcií, čím je jeho zloženie takmer neobmedzené.

Zreťazené transakcie v PTB sa vykonávajú a zlyhávajú atomicky, čo znamená, že ich nemožno čiastočne spracovať. To poskytuje pohodlný a intuitívny model programovania, ako aj silné záruky pre aplikácie orientované na platby alebo financie.

Horizontálna škálovateľnosť

S cieľom uspokojiť zvýšený dopyt v sieti používa Sui horizontálne škálovanie. Validátori môžu pridať viac výpočtového výkonu, aby zvýšili svoj výkon podľa potreby a znížiť ho, keď to nie je potrebné. Aj pri vysokej prevádzke v sieti je model tokenomiky Sui navrhnutý tak, aby poplatky gas boli nízke a stabilné. Validátori sú motivovaní pridať túto kapacitu, pretože zarábajú viac poplatkov gas bez zavedenia vyšších poplatkov.

Škálovateľnosť blockchainu Sui nie je obmedzená na spracovanie transakcií. Úložisko je tiež lacné a horizontálne škálovateľné. To umožňuje vývojárom definovať komplexné aktíva s bohatými atribútmi, ktoré žijú priamo v reťazci namiesto zavádzania vrstiev nepriamosti do úložiska mimo blockchainu, aby sa ušetrilo na poplatkoch gas.

Čo je token SUI?

Tokeny SUI slúžia v sieti na štyri účely:

  • Môžu sa stakovať validátorovi s cieľom zabezpečiť sieť a získať odmeny za stakovanie. 

  • Môžu sa použiť na platenie poplatkov gas na vykonávanie transakcií a iných operácií. 

  • Pôsobia ako natívne aktívum na uľahčenie transakcií v sieti, ktoré sú základom celej ekonomiky Sui.

  • Držiteľom dávajú právo podieľať sa na budúcom riadení. 

Celková dodávka tokenu SUI je 10 miliárd tokenov.

Ekosystém Sui

Hlavná sieť Sui bola spustená v máji 2023. Odvtedy bola vydaná séria hier, ďalšie pribudnú v priebehu budúceho roka. Začínajú sa objavovať aj aplikácie DeFi a projekty NFT, pričom ďalšie vzrušujúce aplikácie sú plánované ku koncu roku 2023.

SuiFrens

SuiFrens sú v podstate ukážkou schopností Sui Move. Oživujú skladateľnosť, rozšíriteľnosť a dynamiku digitálnych aktív na Sui. Rodinu v súčasnosti tvoria Capybaras a Bullsharks, pričom pribudnú ďalšie.

Pyth Oracle

Pyth spája vysokospoľahlivé trhové údaje od najväčších svetových profesionálnych obchodníkov a búrz s akýmkoľvek smart kontraktom, kdekoľvek.

Hra 8192

SUI 8192 je kompletne v reťazci, mimoriadne náročná verzia obľúbenej hry 2048 postavená na blockchaine Sui od spoločnosti Ethos.

Suia

Ako aplikácia na potvrdzovanie účasti Suia overuje účasť na podujatiach Sui. Môže sa použiť so vstupenkami na podujatia, medailami za príspevky a hrami, čím pomáha organizátorom so zapájaním a odmeňovaním za účasť.

Čo čaká blockchain Sui v budúcnosti?

Blockchain Sui pokračuje vo vývoji jedinečných funkcií a zároveň sa zameriava na predstavenie programovacieho jazyka Sui Move vývojárom a poskytovanie podpory pri vytváraní aplikácií vo všetkých odvetviach.

Tu sú niektoré z najnovších a pripravovaných funkcií: 

Sponzorované transakcie

Aby bolo možné spracovať transakciu na Sui, používateľ musí zaplatiť poplatok gas. Mnohí používatelia, ktorí sú nováčikmi vo svete blockchainov, však tento koncept nepoznajú a to môže byť prekážkou pri uskutočnení ich transakcie. Aby sa odstránili problémy s požiadavkou na používateľa na zaplatenie poplatku, sponzorované transakcie, povolené prostredníctvom čerpacích staníc (gas), umožňujú tvorcom aplikácií zaplatiť poplatok, pričom nikdy nemusia používateľovi odhaľovať jeho existenciu. Tvorcovia môžu skúmať ďalšie modely na získanie príjmov, ako sú reklama, predplatné alebo prémiové doplnky.

Kiosk Standard

Kiosk je primitívny nástroj na budovanie otvorených obchodných platforiem s nulovými poplatkami s vysokým stupňom prispôsobenia v porovnaní s politikami prevodov. Tvorcom umožňuje vydávať pravidlá s objektmi, ktoré im dávajú právomoc presadzovať akékoľvek obmedzenia v obchodoch, ktoré si želajú, vrátane pravidiel licenčných poplatkov pri predaji objektu.

Záverečné myšlienky

Sui bol navrhnutý ako blockchain novej generácie, ktorý umožňuje všetkým odvetviam a aplikáciám využívať výhody decentralizovanej technológie. Jeho inovácie môžu zmeniť definíciu vlastníctva aktív a ponúknuť skutočné riešenia problémov, ktorým čelia ľudia kdekoľvek na svete.