Đúc

Người mới
Đúc là quá trình phát hành tài sản kỹ thuật số mới trong hệ sinh thái tiền mã hóa. Phương pháp này là quá trình thêm coin hoặc token mới vào lưu thông, cho phép chúng được giao dịch hoặc sử dụng trong hệ sinh thái của nó. Theo nhiều cách, việc đúc cũng tương tự như việc đào tiền mã hóa. Tuy nhiên, có một vài khác biệt quan trọng. 
Hệ thống Proof of Stake (PoS) sử dụng việc đúc tiền để đưa tiền mới vào lưu thông. Hệ thống sử dụng trình xác nhận hoặc trình xác thực để xác minh các giao dịch và giới thiệu các khối mới cho blockchain. 
Mặt khác, hoạt động đào bắt nguồn từ cơ chế Proof of Work (PoW). Trong những trường hợp này, thợ đào sử dụng phần cứng chuyên dụng để giải các câu đố phức tạp về mật mã nhằm tạo ra các khối. 

Mặc dù đào là một quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng nhưng việc đúc tiền lại thân thiện với môi trường hơn đáng kể. Không giống như tính chất đúc tiền một lần, đào là một hoạt động liên tục. Nó tồn tại miễn là mạng blockchain còn hoạt động, liên tục xác thực các giao dịch và củng cố tính bảo mật của nó.

Ngoài các đơn vị tiền mã hóa thông thường, việc đúc tiền cũng là một quy trình không thể thiếu để tạo ra các Token không thể thay thế (NFT). Thông thường, việc đúc NFT bao gồm các bước sau:
  • Nạp tiền vào ví tiền mã hóa bằng loại tiền tương ứng. Ví dụ: ETH cho NFT trên Ethereum.

  • Đăng ký tài khoản trên thị trường NFT như Binance NFT hoặc OpenSea.

  • Kết nối ví của bạn với trang web.

  • Tải lên tệp kỹ thuật số hoặc tác phẩm nghệ thuật sẽ được chuyển đổi thành NFT.

  • Đúc NFT.