BEP-95

Trung cấp

BEP-95 là một Đề xuất phát triển của Binance bổ sung cơ chế đốt theo thời gian thực vào Binance Smart Chain (BSC). Nó được giới thiệu để làm cho tokenomic của BNB trở nên năng động hơn và mạng phi tập trung hơn nữa.

Với BEP-95, mạng sẽ đốt cháy một tỷ lệ cố định phí gas của mỗi khối mà trình xác thực thu thập. Tỷ lệ chính xác sẽ được xác định thông qua cơ chế quản trị của BSC. Việc đốt tiền sẽ diễn ra ngay cả sau khi BSC đã đạt được mục tiêu là 100 triệu BNB. Bằng cách giảm nguồn cung BNB, áp lực tăng giá được đặt lên giá của đồng tiền này. Đề xuất này cũng có thể giảm số lượng người ủy quyền và trình xác thực BNB nhận được. Tuy nhiên, với áp lực tăng giá, giá trị tiền cũng có thể tăng lên, bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào về số coin.

Để thực hiện điều này về mặt kỹ thuật, mạng thu phí gas của từng khối và phân chia giữa hai hợp đồng thông minh:

1. Hợp đồng trả thưởng hệ thống. 1/16 phí gas sẽ được đưa vào Hợp đồng phần thưởng hệ thống cho đến khi đạt tối đa 100 BNB. Những đồng tiền này sẽ được sử dụng làm trợ cấp gói xuyên chuỗi.
2. Hợp đồng Trình xác thực. Tất cả các khoản phí gas khác sẽ được đưa vào Hợp đồng Trình xác thực và được chia sẻ hàng ngày với những người ủy quyền và trình xác thực thông qua BNB Beacon Chain.

Để tiến hành đốt, Hợp đồng Trình xác thực có một biến burnRatio. Sau khi hoàn thành mỗi khối, trình xác thực sẽ ký một giao dịch chuyển phí gas của nó sang các hợp đồng thông minh. Chức năng gửi tiền chứa logic đốt kích hoạt công thức đơn giản: burnRatio * gasFee. Số tiền này sau đó sẽ được chuyển đến địa chỉ đốt. BurnRatio ban đầu sẽ được đặt ở mức 10%.

Các trình xác thực BSC sẽ có thể bỏ phiếu thông qua các đề xuất để thay đổi lượng burnRatio. Cơ chế quản trị này diễn ra trên BNB Beacon Chain và bất kỳ thành viên cộng đồng nào cũng có thể gửi đề xuất để xem xét với khoản tiền gửi tối thiểu là 2.000 BNB. Tất cả BNB được stake sau một đề xuất và trong một cuộc bỏ phiếu sẽ được trả lại sau khi quyết định được đưa ra. Số đại biểu đạt được là 50% và thay đổi sẽ được thực hiện thông qua liên lạc chuỗi chéo ngay lập tức.
Chia sẻ bài đăng
Các thuật ngữ liên quan
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.