BEP-95

Pokročilí

BEP-95 je zkratka pro Binance Evolution Proposal (evoluční návrh Binance), který na BNB Smart Chainu (BSC) představuje mechanismus pálení v reálném čase. Byl představen s ohledem na zlepšení dynamiky tokenomiky BNB a decentralizovanosti sítě.

Standard BEP-95 umožňuje síti spalovat z každého bloku pevný poměr poplatků gas, které validátoři vyberou. Přesný poměr stanoví mechanismy správy BSC. Pálení bude pokračovat i poté, co BSC dosáhne cílové částky 100 milionů BNB. Snížením nabídky se vytváří tlak na růst ceny BNB. Standard BEP může snížit také množství BNB pro delegátory a validátory. Tlak na růst ceny ale může zvýšit i hodnotu ve fiat měně, což by vyrovnalo případný snížený počet kryptoměnových jednotek.

Technicky to funguje tak, že síť vybere z každého bloku poplatky gas a rozdělí je mezi dva chytré kontrakty:

1. System Reward Contract: 1/16 poplatků se bude odesílat do kontraktu System Reward Contract, dokud nedosáhnou maximální výše 100 BNB. Tyto kryptoměny se použijí jako crosschainový dotační balíček.
2. ValidatorSet Contract: všechny ostatní poplatky gas se budou odesílat do kontraktu ValidatorSet Contract a prostřednictvím BNB Beacon Chainu se budou denně sdílet s delegátory a validátory.

K pálení kryptoměn v rámci kontraktu ValidatorSet Contract slouží proměnná burnRatio. Po dokončení každého bloku podepíše validátor transakci, pomocí které převede své poplatky gas do chytrých kontraktů. Funkce vkladu zahrnuje logiku spalování, která aktivuje jednoduchý vzorec: burnRatio × gasFee. Tato částka bude následně převedena na adresu pálení. Proměnná burnRatio bude zpočátku nastavena na 10 %.

Validátoři BSC budou moct o výši proměnné burnRatio hlasovat prostřednictvím návrhů na změnu. Tento mechanismus řízení probíhá v rámci řetězce BNB Beacon Chain a návrh k posouzení může předložit každý člen komunity, který zastakuje minimálně 2 000 BNB. Veškeré BNB stakované kvůli návrhu a hlasování se po přijetí rozhodnutí vrátí. K usnášeníschopnosti je potřeba 50 % a změna bude okamžitě realizována crosschainovou komunikací.
Sdílet příspěvky
Související glosáře
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.