BEP-95

Напреднал

BEP-95 е предложение за еволюция на Binance, което въвежда механизъм за запис в реално време в BNB Smart Chain (BSC). Той е въведен, за да направи токеномиката на BNB още по-динамична и допълнително да децентрализира мрежата.

С BEP-95 мрежата ще изгаря фиксирано съотношение на таксите за газ на всеки блок, които валидаторите събират. Точното съотношение ще бъде определено чрез механизмите за управление на BSC. Изгарянето ще се случи дори след като BSC достигне целта си от 100 милиона BNB. Чрез намаляване на предлагането на BNB се оказва натиск нагоре върху цената на криптовалутата. BEP може също така да намали размера на BNB, получавани от делегаторите и валидаторите. Въпреки това, с възходящ ценови натиск, фиатната стойност също може да се увеличи, компенсирайки всяко намаление на криптовалутите.

За да приложи технически това, мрежата събира таксите за газ на всеки блок и ги разделя между два смарт договора:

1. Договор за системно възнаграждение. 1/16 от таксите за газ ще влезе в договора за системно възнаграждение, докато достигне максимум 100 BNB. Тези криптовалути ще се използват като пакетни субсидии между блокчейни.
2. Договор за ValidatorSet. Всички други такси за газ ще влязат в договора за ValidatorSet и ще се споделят ежедневно с делегаторите и валидаторите чрез BNB Beacon Chain.

За да извърши изгаряне, договорът ValidatorSet има променлива burnRatio. При финализирането на всеки блок валидаторът ще подпише трансакция, прехвърляйки своите такси за газ към смарт договорите. Функцията за депозит съдържа логика за изгаряне, която задейства простата формула: burnRatio * gasFee. След това тази сума ще бъде прехвърлена към адреса за изгаряне. BurnRatio първоначално ще бъде зададен на 10%.

BSC валидаторите ще могат да гласуват чрез предложения за промяна на сумата на burnRatio. Този механизъм за управление се осъществява в BNB Beacon Chain и всеки член на общността може да изпрати предложение за преглед с минимален депозит от 2000 BNB. Всички BNB стейкнати зад предложение и при гласуване се връщат след вземане на решение. Кворумът е достигнат при 50% и промяната ще бъде приложена незабавно чрез комуникация между блокчейни.
Споделяне на публикации
Свързани речници
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.