Vad är Hooked-protokollet (HOOK)?
Hem
Artiklar
Vad är Hooked-protokollet (HOOK)?

Vad är Hooked-protokollet (HOOK)?

Avancerad
Publicerad Jan 17, 2023Uppdaterad Feb 9, 2023
3m


TL;DR

Hooked-protokollet är en Web3-spelifierad social inlärningsplattform som tillhandahåller skräddarsydda Lär dig och tjäna-produkter. Det var ursprungligen utformat för att bilda en snabbt växande community och utvecklades senare för att bygga introduktioner till infrastrukturer och decentraliserade applikationer (dApps) för att hjälpa fler företag att komma in i Web3 och i slutändan bilda ett ekosystem av communityägd ekonomi.

Introduktion

Web3 är nästa generations internetteknologi. Även om termen är relativt ny, har många projekt i blockkedjevärlden arbetat mot Web3 tack vare dess fördelar, som inkluderar att ge kontrollen tillbaka till användarna. Det är dock en lång väg att gå mot att alla använder Web3. 

Hooked-protokollet vill ta itu med tre viktiga utmaningar som Web3-antagandet står inför: brist på användarmotivation, stora hinder för att komma igång och otillräcklig Web3-utbildning.

Hooked använder ett pedagogiskt tillvägagångssätt för att ta itu med dessa problem och uppmuntra fler användare att börja Web3-resan. Genom spelifierade inlärningsupplevelser och incitamentsmodeller hoppas protokollet kunna hjälpa till att göra Web3 till verklighet för den stora massan.

Samtidigt bygger Hooked en uppsättning användarvänliga produkter med tokenincitament i introduktionen för nya användare. 

Hur fungerar det?

Det finns tre element i Hooked-protokollets pedagogiska strategi: innovativa utbildningsorienterade produkter, en social hänvisningsmekanism och introduktionslösningar för företag.

Innovativ utbildningsmetodik

Hooked Academy är som en 30-sekunders memevideoportal för Web3-inlärning och erbjuder ett intuitivt schema för Web3-användarutbildning. Hooked kommer att fortsätta införa fler utbildningsinitiativ för att få fler att komma igång.

Sociala värvningar

Hooked-protokollet kallar det ”social grafexpansion” och teamet använder sociala värvningar för att få communityn att expandera. Användarna kan skapa och dra nytta av en ny Web3-social graf genom att dela en inbjudan.

Introduktionslösningar för företag

Med sina integrerade infrastrukturer planerar Hooked att tillhandahålla smidiga Web3-introduktionslösningar för företag. Denna integration fungerar som en svit för applikationer för att lösa eventuella problem och inkluderar engångsinloggning med Hooked DID-infrastruktur, inbyggda plånbokslösningar, sociala grafer och en användartillväxtmotor.

Vad har Hooked-protokollet uppnåtts hittills?

Wild Cash lanserades i slutet av 2022 som Hooked-protokollets första dApp och är den största på blockkedjan hittills. Med över tre miljoner aktiva användare varje månad är appen en portal till Web3-resurser på tillväxtmarknader. 

Wild Cash utformades för att uppmuntra användare att komma igång genom spelupplevelser, som till exempel:

  • quiz för att tjäna belöningar

  • utvinningsspel med bevis på arbete och tid

  • Sociala värvningar

  • staking och byten via Hooked-plånboken

Genom att delta i dessa aktiviteter kan användarna ta del av välbekant Web3-mekanik och lära sig mer, samtidigt som de belönas i krypto.

Vad är Hooked-token (HOOK)?

Det finns två token som Hooked-protokollet använder: dess nyttokrypto Hooked Gold Token (HGT) och dess styrningstoken HOOK. HOOK används för följande ändamål:

  • Omröstningsbeslut för Hooked-ekosystemet

  • Åtkomst till evenemangsprivilegier för communityn

  • Åtkomst till exklusiva NFT-skapelser

  • Belöningar för staking

  • Valuta för vissa köp i appen

I framtiden kommer HOOK också att användas som en gastoken för all ekonomisk verksamhet inom infrastrukturen Hooked Application Rollup. Dessutom kommer alla DApps i ekosystemet byggda ovanpå Hooked-plattformen också att använda gastoken för transaktioner på kedjan.

Så här köper du Hook på Binance

Hooked-protokollets styrningskrypto HOOK finns att köpa och handla på Binance Launchpad. Registrera dig och hämta din HOOK med hjälp av denna direktlänk.

Vad är nästa steg för Hooked-protokollet?

Hooked-protokollet har planer på att utöka sin marknad, community och ekosystem. Genom förfinande av innehåll och plattformar samt socialFi-innovation, hoppas Hooked-teamet att kunna diversifiera och förbättra sin spelifierade inlärningsupplevelse för globala användare. Detta inkluderar Hookeds SocialFi-modell, där medlemmarna i communityn bättre kan använda sina sociala kontakter och bidra till ekosystemets tillväxt.

Hooked bygger också ett självförsörjande affiliate-baserat ekosystem genom bilaterala ekonomiska partnerskap, där alla appar som erbjuds av Hooked-protokollet kommer att generera mer trafik och expandera dess community.

Sammanfattningsvis

Lär dig och tjäna-modellen har vuxit i popularitet, som ett sätt att främja kryptokunskap och -adoption. Även om Hooked-protokollets inställning till Web3-adoption inte är unik har det potential att gå långt, med tanke på det växande intresset för nästa internetgeneration.