Så här använder du en blockkedjeutforskare för Bitcoin
Hem
Artiklar
Så här använder du en blockkedjeutforskare för Bitcoin

Så här använder du en blockkedjeutforskare för Bitcoin

Nybörjare
Publicerad Nov 4, 2020Uppdaterad Jan 4, 2023
7m

Inskickat från communityn – Författare: John Ma


TL;DR

Offentlig transparens är ett nyckelbegrepp inom kryptovalutor. En av de största poängerna med blockkedjan är att den främjar jämlikhet, genom att inte begränsa informationen till en handfull personer som befinner sig i en privilegierad kontrollposition.

Men vad betyder egentligen detta, mer exakt? Kan du ta reda på hur många bitcoin din granne äger? Hur kan du själv ta en titt på och verifiera offentliga data? Det är precis detta som vi ska visa dig i den här artikeln. Observera att vi fokuserar på Bitcoin, men du kan också hitta dedikerade blockkedjeutforskare för Litecoin, Ethereum, Binance och i stort sett alla originalblockkedjor.


Introduktion

Har en betalning någonsin försvunnit, eller har du någonsin varit med om att någon säger sig ha betalat för något hen inte alls har betalat? I vårt nuvarande finansiella system kan detta bli en "han sa, hon sa"-situation och kräva ett ingripande från tredje part.

Blockkedjor löser detta problem genom att införa begreppet offentlig transparens, där all information kan visas av vem som helst och när som helst. För blockkedjor som Bitcoin och Ethereum är all information offentlig från början, vilket är användbart när transaktioner (eller Txs) och kontrakt måste identifieras och verifieras på ett enkelt sätt.

I den här guiden tar vi en titt på den grundläggande layouten för en block-utforskare för Bitcoin. Sedan tar vi en titt på en berömd transaktion, nämligen den som gav upphov till Bitcoin Pizza Day den 22 maj. 


Vad är en blockkedjeutforskare?

En blockkedjeutforskare är som en sökmotor som avslöjar information om tidigare och nuvarande tillstånd för en blockkedja. Detta kan vara användbart när du vill följa förloppet för en viss betalning eller kontrollera balansen och historiken för en adress. Alla med en internetanslutning kan använda en utforskare för att se alla transaktioner i en offentlig blockkedja.


Hur fungerar en block-utforskare?

Varje blockkedja har ett kommandoradsgränssnitt (Command Line Interface/CLI) för att interagera med databasen och visa nätverkets historik. En CLI-utforskare är dock inte en användarvänlig upplevelse för de flesta. Det är därför de flesta blockkedjorna även har en utforskare med ett grafiskt användargränssnitt (Graphical User Interface/GUI) som visar information i ett enklare format.

Låt oss titta på en av de vanligaste Bitcoin-utforskarna: blockchain.com. Andra alternativ för BTC är blockchair.com och blockcypher.com.

Blockchain.com utforskarens hemsida

Källa: https://www.blockchain.com/explorer.


På förstasidan kan du se vissa allmänna uppgifter om Bitcoins blockkedja. Dessa inkluderar pris, uppskattad hashhastighet, dagliga antal transaktioner och transaktionsvolym. Vi ser även diagram som kartlägger pris och storleken på mempoolen. Längst ner kan vi följa de senaste blocken och transaktionerna.

Låt oss lite mer detaljerat gå igenom vad vi kan se här:

  • Pris: ett samlat USD-prisflöde på flera marknader. I de flesta fall beror priset på flödets leverantör och är inte en indikation på spotpriset på en viss börs.

  • Uppskattad hashhastighet: en uppskattning av den datorkraft som för närvarande används av miners för att säkra blockkedjan. Den kan ses som en proxy för säkerheten för en blockkedja med arbetsbevis.

  • Transaktioner: antalet unika transaktioner som bekräftats under de senaste 24 timmarna. För att bekräftas måste en transaktion inkluderas i ett validerat block (ett block som har utvunnits).

  • Transaktionsvolym: ett mått på det totala värdet av utdata (i BTC) som har bekräftats på blockkedjan under de senaste 24 timmarna. Tack vare hur Bitcoin fungerar inkluderar denna summa också outnyttjade utdata som returneras tillbaka till den "spenderande" plånboken som växel.

  • Transaktionsvolym (uppskattad): en uppskattning (i BTC) av den faktiska transaktionsvolymen som överförts mellan unika plånböcker. Det är transaktionsvolymen (ovan) minus en uppskattning av de utdata som returneras som växel till de spenderande plånböckerna.

  • Mempoolens storlek: storleken på mempoolen följer den sammanlagda storleken (i bytes) för transaktioner som väntar på att inkluderas i ett block. Den är en proxy för mängden aktivitet på blockkedjan och kan fungera som en indikator på de avgifter som krävs för en snabb bekräftelse.

  • Senaste blocken: en lista över bekräftade block, från senaste till äldsta. Den innehåller uppgifter som blockhöjd, tidsstämpel, minerns namn (om det känns till) och blockstorleken. Du kan klicka på "block-höjd" för att visa information om transaktioner som ingår i blocket. Genom att klicka på "miner" visas information om adressen till blockets miner. Minerns offentliga adress kan vara en känd utvinningspooladress. Om du inte vet vad en utvinningspool är kan du kolla in den här artikeln.

  • Senaste transaktioner: en förteckning över giltiga transaktioner som har skickats till mempoolen. Transaktionerna är alltså obekräftade tills de har inkluderats i ett validerat block.


Det finns ytterligare mätvärden om blockkedjan som du kan följa på den här sidan, inklusive nätverkets svårighetsgrad, avgifter per transaktion och genomsnittliga bekräftelsetider. Vissa blockkedjeutforskare låter dig också ansluta till deras API.


➟ Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


Så här ser du pizza-transaktionen för 10 000 bitcoin

Pizza Day är en speciell dag i Bitcoins historia, till minne av köpet av två stora pizzor i utbyte mot 10 000 bitcoin. Med hjälp av vår blockutforskare kan vi se och kolla in uppgifterna om denna berömda transaktion.

Transaktionshashen för Pizza Day: 

A1075db55d416d3ca199f55b6084e2115b9345e16c5cf302fc80e9d5fbf5d48d

Kopiera transaktionshashen till sökfältet i Bitcoins blockkedjeutforskare för att komma till Pizza Day-transaktionen. Om du inte vill kopiera och klistra in informationen har vi en länk till transaktionssidan.

Högst upp på sidan kan du se en sammanfattning av transaktionens indata och utdata. Till vänster är de bitcoin som betalats för pizzan (totalt 10 000 BTC). Dessa skickades till den enskilda adressen till höger (som tillhör pizzabudet).

Transaktionssammanfattning av Pizza Day. Källa: blockchain.com

Transaktionssammanfattning av Pizza Day. Källa: blockchain.com


Om du klickar på mottagaradressen (till höger) ser du dess transaktionshistorik. Du kan även skanna QR-koden för att få respektive adressträng. QR-koderna är mycket användbara när du gör betalningar med TrustWallet eller andra mobila kryptoplånböcker.

Mottagande adress för Bitcoin Pizza Day. Källa: blockchain.com.

Mottagande adress för Pizza Day. Källa: blockchain.com.


Om du återvänder till den ursprungliga Pizza Day-transaktionssidan kan du bläddra ned för att kontrollera transaktionsinformationen. Dessa inkluderar den unika hashen för transaktionen, bekräftelsestatusen, tidsstämpeln, antalet bekräftelser, totala indata och utdata, mineravgifterna och mer. Du kan se att det betalades en transaktionsavgift på 0,99 BTC till miners, förutom de 10 000 BTC för pizzorna.

Transaktionsinformation för Bitcoin Pizza Day

Transaktionsinformation för Pizza Day. Källa: blockchain.com.


Om du klickar på blockhöjden (57 043) får du information om blocket som denna transaktion inkluderades i.

Pizza Day-blocket

Pizza Day-blocket. Källa: blockchain.com.


Som du kan se var blocket som bekräftade Pizza Day-transaktionen ett rätt så händelselöst block. Det fanns totalt två transaktioner, där en var Pizza Day-transaktionen och den andra var minerns blockbelöning.

De gröna och röda globerna på höger sida indikerar om bitcoin spenderades eller inte efter denna transaktion. Personen som sålde pizzorna har redan skickat dessa 10 000 BTC till en annan adress, men minerns adress har fortfarande blockbelöningen (50,99 BTC).


Sammanfattningsvis

Blockkedjeutforskare är användbara verktyg som utnyttjar de öppna och transparenta egenskaperna hos offentliga blockkedjor. De ger användbar information om nätverkets tillstånd, inklusive transaktions- och adresshistorik. Detta möjliggör enkel spårning och verifiering.

Denna betoning på komplett offentlig insyn kan dock leda till kartläggning av transaktionshistoriken och adresser som kallas kedjeanalys. Detta kan avslöja adressernas pseudonyma karaktär, särskilt för användare som tenderar att använda samma adresser flera gånger (detta rekommenderas inte). Andra offentliga blockkedjor (såsom Monero) har en annan balans mellan transparens och integritet.

Nu när du har en allmän förståelse för hur blockkedjeutforskare fungerar kan du testa dem själv. Du kanske blir förvånad över vilka hemligheter du hittar!