Czym Jest Lisk (LSK)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Lisk (LSK)?

Czym Jest Lisk (LSK)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Aug 11, 2022Zaktualizowane Nov 11, 2022
5m


TL;DR

Lisk to platforma aplikacji blockchain o otwartym kodzie źródłowym, która poprawia dostępność Web3 dla programistów i użytkowników. Oferuje prosty w użyciu zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK), który umożliwia programistom budowanie aplikacji blockchain przy użyciu JavaScript, jednego z najczęściej używanych języków programowania. Lisk ma docelowo umożliwić deweloperom wdrażanie sidechainów do swojej sieci, dzięki czemu ich aplikacje blockchainowe mogą się skalować, pozostając jednocześnie połączone z szerszym ekosystemem Lisk.

Wprowadzenie

Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi technologia blockchain w erze Web3, jest brak dostępności. Różne blockchainy używają różnych języków programowania, co utrudnia programistom budowanie aplikacji, które mogą być elastycznie używane na wielu platformach.

Czym jest Lisk?

Lisk jest open-source'ową, platformą aplikacji blockchain warstwy-1, która ma na celu pomoc projektom w onboardingu użytkowników w przestrzeni kryptowalut i Web3. Poprzez swój łatwy w użyciu SDK, deweloperzy mogą łatwo budować skalowalne aplikacje blockchain. Projekty metaverse, DAO, rynków NFT i wiele innych aplikacji, które tworzą, mogą również oferować większą szybkość transakcji przy niższych opłatach dla użytkowników.

Jak działa Lisk?

Lisk zostało założone w 2016 roku przez Maxa Kordka i Olivera Beddowsa. Skupia się na poprawieniu dostępności Web3 dla programistów i użytkowników. Niektóre z głównych cech Lisk to: 

Delegated Proof of Stake (DPoS)

Lisk wykorzystuje algorytm konsensusu Delegated Proof of Stake (DPoS) do zabezpieczenia blockchaina. DPoS jest uważany za bardziej wydajną i demokratyczną wersję popularnego mechanizmu Proof of Stake (PoS). Pozwala on walidatorom na zlecanie walidacji bloków poprzez system głosowania.

Na blockchainie Lisk głosujący mogą użyć swoich tokenów LSK, aby zagłosować na maksymalnie 10 delegatów, którzy zabezpieczą sieć w ich imieniu i podzielą między siebie nagrody LSK. Generalnie delegat z większą ilością głosów ma większe szanse na wybór do generowania kolejnych bloków. Ponieważ proces jest rozłożony na ponad 100 delegowanych walidatorów, Lisk może działać w dość zdecentralizowany sposób. Umożliwia także osiągnięcie skalowalności sieci i zwiększenie tempa transakcji na sekundę (TPS). 

Pakiet SDK Lisk

Unikalną cechą Lisk jest jego zestaw do tworzenia oprogramowania oparty na JavaScript, jednym z najczęściej używanych na świecie języków programowania. Popularne sieci blockchain często opierają się na różnych językach. Na przykład Bitcoin (BTC) używa C++, podczas gdy Ethereum jest zbudowane na Solidity. O ile nie znają dobrze kilku języków, interakcja z różnymi blockchainami może być dla programistów wyzwaniem. 

Rozwiązaniem Lisk jest open-source'owy i modułowy SDK na JavaScript, aby blockchain i Web3 były powszechnie dostępne dla szerszego grona deweloperów. Użycie bardzo powszechnego języka programowania usuwa przeszkodę dla osób nowych w budowaniu aplikacji blockchain. Nowicjusze mogą natychmiast zacząć budować przy użyciu JavaScript i TypeScript, bez konieczności inwestowania czasu i wysiłku w naukę języków specyficznych dla blockchaina. 

Ponadto, po uruchomieniu perspektywicznej platformy Lisk, deweloperzy będą mogli wykorzystać Lisk SDK, aby wdrożyć swoje aplikacje na sidechainach zamiast smart kontraktów. Interoperacyjność sidechainów usprawni skalowanie i sprawi, że opłaty za transakcje będą minimalne. Lisk SDK ma również wspierać rozwój modułów NFT, P2P i Proof-of-Authority (PoA).

Skalowalne sidechainy

Aby ułatwić interoperacyjność między wszystkimi specyficznymi dla aplikacji blockchainami w sieci, Lisk buduje platformę Lisk, która ma umożliwić deweloperom budowanie skalowalnych aplikacji z większą autonomią i elastycznością na sidechainach. Sidechainy to oddzielne blockchainy, które łączą się z głównym chainem. Na Lisk deweloperzy będą mogli wdrażać własne sidechainy, aby skalować swoje aplikacje blockchainowe i oferować niższe opłaty za transakcje i większy TPS. Sidechainy będą komunikować się ze sobą bezpośrednio poprzez wiadomości cross-chain. Ta interoperacyjność ma zapewnić płynną wymianę aktywów między sidechainami a głównym blockchainem Lisk. 

Zespół Lisk pracuje nad rozszerzeniem swojego ekosystemu poprzez ułatwienie interoperacyjności z innymi blockchainami i protokołami warstwy 1, takimi jak Ethereum (ETH), Polkadot (DOT) i Cosmos (ATOM). Wizją jest, aby użytkownicy korzystali z rosnącego ekosystemu aplikacji połączonych ze sobą poprzez mosty Lisk.

Czym jest LSK?

Lisk (LSK) to natywna kryptowaluta i token użytkowy Lisk. Służy do uiszczania opłat transakcyjnych i nagradzania delegatów w sieci. Posiadacze LSK mogą również wykorzystać token do zabezpieczenia sieci Lisk poprzez DPoS. Mogą oni stakować swoje tokeny LSK w portfelu Lisk Desktop, aby głosować lub delegować, a tokeny będą zablokowane tak długo, jak użytkownik będzie pełnił jedną z tych ról. 

Oczekuje się, że użyteczność LSK będzie rosła, a więcej przypadków użycia pojawi się wraz z osiągnięciem przez sieć Lisk interoperacyjności z innymi blockchainami. Na przykład LSK może być używane do rejestrowania aplikacji blockchain lub przekazywania wiadomości między różnymi aplikacjami. 

Jak kupić LSK na Binance?

Możesz kupić Token Lisk (LSK) na giełdach kryptowalut, takich jak Binance

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Handel] - [Spot].

2. Wyszukaj "LSK", aby zobaczyć dostępne pary handlowe. Jako przykład użyjemy LSK/BUSD.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość LSK, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy Zlecenia Market. Kliknij [Kup LSK], a tokeny zostaną przekazane do Twojego Portfela Spot.

Przemyślenia końcowe

Wielu uważa, że jednym z kluczowych elementów osiągnięcia masowej adopcji Web3 jest szersze udostępnienie technologii blockchain. Dzięki projektom takim jak Lisk, więcej deweloperów może łatwo budować aplikacje blockchain przy użyciu języków kodowania, które są już znane. Jednocześnie użytkownicy mogą korzystać z rosnącego ekosystemu połączonych aplikacji z szybszymi transakcjami przy niższych opłatach.