Hva er transaksjonsgebyrer på blokkjeden?
Innholdsfortegnelse
Hvorfor transaksjonsgebyrer?
Bitcoin-transaksjonsgebyrer
Hvordan beregnes BTC-transaksjonsgebyrer?
Ethereum-transaksjonsgebyrer
Hvordan beregnes Ethereum-transaksjonsgebyrer?
Binance Chain-transaksjonsgebyrer
Hvordan beregnes Binance Chain-transaksjonsgebyrer?
BNB Smart Chain-transaksjonsgebyrer
Hvordan beregnes BNB Smart Chain-transaksjonsgebyrer?
Uttaksgebyrer på Binance
Avsluttende tanker
Hva er transaksjonsgebyrer på blokkjeden?
Hjem
Artikler
Hva er transaksjonsgebyrer på blokkjeden?

Hva er transaksjonsgebyrer på blokkjeden?

Nybegynner
Publisert Mar 15, 2021Oppdatert Nov 16, 2022
9m

TL;DR

Transaksjonsgebyrer har to viktige formål på blokkjedenettverk. De belønner minere eller validatorer som hjelper til med å bekrefte transaksjoner, og beskytter nettverket mot spam-angrep.

Transaksjonsgebyrene kan være både små og store, avhengig av nettverksaktiviteten. Markedskreftene kan også påvirke gebyrene du betaler. På den ene siden kan høye gebyrer hindre mange i å bruke blokkjeder, mens lave gebyrer potensielt kan skape sikkerhetsproblemer.


Hvorfor transaksjonsgebyrer?

Transaksjonsgebyrer er og har vært en viktig del av de fleste blokkjedesystemer helt siden oppstarten. Du har sannsynligvis vært borti dem når du har sendt, satt inn eller tatt ut krypto.

De fleste kryptovalutaer bruker transaksjonsgebyrer av to viktige grunner. For det første reduserer gebyrene mengden spam på nettverket. Det gjør også at store spam-angrep blir dyre å implementere. For det andre fungerer transaksjonsgebyrer som et insentiv for brukere som hjelper til med å verifisere og validere transaksjoner. Tenk på det som en belønning for å hjelpe nettverket.

På de fleste blokkjeder er transaksjonsgebyrene ganske billige, men de kan også bli relativt dyre avhengig av nettverkstrafikken. Som bruker bestemmer beløpet du velger å betale i gebyr, hvor høyt transaksjonen prioriteres for å bli lagt til neste blokk. Jo høyere gebyr du betaler, jo raskere blir bekreftelsesprosessen.


Bitcoin-transaksjonsgebyrer

Som verdens første blokkjedenettverk satte Bitcoin standarden for transaksjonsgebyrer som brukes av mange kryptovalutaer i dag. Satoshi Nakamoto forstod at transaksjonsgebyrer kunne beskytte nettverket mot store spam-angrep og oppmuntre til god oppførsel.

Bitcoin-minere mottar transaksjonsgebyrer som en del av prosessen med å bekrefte transaksjoner på en ny blokk. Poolen av ubekreftede transaksjoner kalles minnepoolen (eller «mempoolen»). Selvfølgelig prioriterer minerne transaksjoner med høyere gebyrer, som brukerne gikk med på å betale da de sendte BTC til en annen bitcoin-lommebok.

Aktører med dårlige intensjoner som vil bremse nettverket, må derfor betale et gebyr knyttet til hver transaksjon. Hvis de setter gebyret for lavt, er det sannsynlig at minerne ignorerer transaksjonene deres. Hvis de setter dem på et passende nivå, blir det fort dyrt for dem. Så transaksjonsgebyrer fungerer også som et enkelt, men effektivt spamfilter.


Hvordan beregnes BTC-transaksjonsgebyrer?

På Bitcoin-nettverket er det noen kryptolommebøker som lar brukerne angi transaksjonsgebyrene manuelt.  Det er også mulig å sende BTC med null gebyrer, men minerne kommer sannsynligvis til å ignorere slike transaksjoner, noe som betyr at de ikke blir validert.

I motsetning til hva noen tror, er ikke Bitcoin-gebyrene avhengig av beløpet som sendes, men av transaksjonsstørrelsen (i byte). Tenk deg for eksempel at transaksjonsstørrelsen er 400 byte, og at det gjennomsnittlige transaksjonsgebyret nå er på 80 satoshier per byte. I så fall må du betale cirka 32 000 satoshier (eller 0,00032 BTC) for å ha en god sjanse til å få transaksjonen din lagt til på neste blokk.

Når nettverkstrafikken er høy og det er stor etterspørsel etter å sende BTC, øker transaksjonsgebyret som trengs for rask bekreftelse, ettersom andre bitcoin-brukere prøver å gjøre det samme. Dette kan skje i perioder med veldig høy markedsvolatilitet

Derfor kan de høye gebyrene gjøre det vanskelig å bruke BTC i daglige situasjoner. Det er kanskje ikke så lurt å kjøpe en kopp kaffe til 30 kr hvis gebyrene er mye høyere enn det.

Det er bare et visst antall transaksjoner som kan inkluderes i en blokk, som har en grense på 1 MB (dvs. blokkstørrelsen). Minerne legger til disse blokkene på blokkjeden så raskt som mulig, men det er fortsatt en grense for hvor fort de får det til.

Skalerbarheten for kryptovalutanettverk er avgjørende for å bestemme nettverksgebyrene. Blokkjedeutviklerne gjør seg kontinuerlige anstrengelser for å løse dette problemet. Tidligere nettverksoppdateringer har bidratt til å forbedre skalerbarheten, for eksempel implementeringen av SegWit og Lightning Network.Ethereum-transaksjonsgebyrer

Ethereum-transaksjonsgebyrer fungerer annerledes enn Bitcoin sine. Gebyret tar hensyn til mengden datakraft som trengs for å behandle en transaksjon, kjent som gas. Gas har også en variabel pris som måles i ether (ETH), nettverkets integrerte token. 

Mens antall gas som trengs til en spesifikk transaksjon, kan holde seg stabilt, kan gas-prisene stige eller falle. Denne gas-prisen er direkte knyttet til nettverkstrafikken. Hvis du betaler en høyere gas-pris, vil minerne sannsynligvis prioritere transaksjonen din.


Hvordan beregnes Ethereum-transaksjonsgebyrer?

Totalt gas-gebyr er ganske enkelt en pris som dekker kostnadene, pluss et insentiv til å behandle transaksjonen. Men du bør også vurdere gas-grensen, som definerer hva som er maksprisen som betales for transaksjonen eller oppgaven.

Du kan tenke på gas-kostnaden som mengden arbeid som kreves, og gas-prisen som prisen som betales for hver «time med arbeid». Forholdet mellom disse to og gas-grensen definerer det totale gebyret for en Ethereum-transaksjon eller smartkontraktoperasjon.

La oss velge en tilfeldig transaksjon på Etherscan.io som eksempel. Transaksjonen kostet 21 000 gas, og gas-prisen var 71 Gwei. Så det totale transaksjonsgebyret var på 1 491 000 Gwei eller 0,001491 ETH.


På grunn av Ethereums overgang til en Proof of Stake-modell (se Casper), forventes det at gas-gebyrene vil gå ned. Mengden gas som trengs for å bekrefte en transaksjon, blir lavere fordi nettverket bare trenger en brøkdel av beregningskraften for å validere transaksjoner. Men nettverkstrafikken kan fortsatt påvirke transaksjonsgebyrene, ettersom validatorene prioriterer transaksjoner med høyere betaling.


Binance Chain-transaksjonsgebyrer

Binance Chain er et blokkjedenettverk der brukerne kan handle og bytte BNB og andre BEP-2-tokener. De kan også opprette og distribuere sine egne tokener. Binance Chain benytter en konsensusmekanisme som kalles Delegated Proof of Stake. Så istedenfor minere har vi validatorer. 

Binance Chain driver også Binance DEX (desentralisert børs), der brukerne kan drive handel med kryptoaktiva direkte fra lommeboken. Transaksjonsgebyrer på Binance Chain og DEX betales i BNB.

Vær oppmerksom på at Binance Chain og BNB Smart Chain er to forskjellige blokkjeder. For mer informasjon kan du se En introduksjon til BNB Smart Chain (BSC).


Hvordan beregnes Binance Chain-transaksjonsgebyrer?

Avhengig av hva du ønsker å gjøre, benyttes en gebyrstruktur som er angitt i BNB. Det er et skille mellom transaksjonsgebyrer, som å sende BNB, og handelsgebyrer på Binance DEX. Dessuten kan totalprisen på en transaksjon stige eller falle avhengig av markedsprisen på BNB. 

Når du foretar transaksjoner som ikke er handelsrelaterte, for eksempel å ta ut eller sette inn BNB i en lommebok, kan gebyrene kun betales i BNB. Gebyrer for handelsrelatert aktivitet på Binance DEX betales i tokenet som omsettes, men det gis rabatt for betaling i BNB. Dette opplegget bidrar til å få flere til å ta i bruk BNB og til å bygge opp brukerbasen.


BNB Smart Chain-transaksjonsgebyrer

BNB Smart Chain (BSC) er en annen blokkjede, som kjører parallelt med Binance Chain (dvs. to separate nettverk). BNB som kjører på Binance-kjeden, er et BEP-2-token, mens BNB på BSC er et BEP-20-token.

BNB Smart Chain gjør det mulig å lage smarte kontrakter, noe som gjør den lettere å tilpasse. Gebyrstrukturen for BSC er ikke fastsatt slik Binance Chain er. Isteden brukes et gas-system (ligner på Ethereum) som gjenspeiler datakraften som trengs for å utføre transaksjoner og smartkontraktoperasjoner.

BSC-nettverket har en Proof of Staked Authority-konsensusmekanisme. Brukerne av nettverket må foreta staking av BNB for å bli en validator, og etter vellykket validering av en blokk mottar de transaksjonsgebyrene som er inkludert.


Hvordan beregnes BNB Smart Chain-transaksjonsgebyrer?

Som nevnt er BSC-gebyrstrukturen veldig lik den som Ethereum bruker. Transaksjonsgebyrene angis i Gwei, som er en liten del av BNB tilsvarende 0,000000001. Brukere kan angi gas-prisene sine slik at transaksjonene deres blir prioritert og lagt til på blokken. 

For å finne nåværende og historisk gjennomsnittspris på gas oppgir BscScan et dagsgjennomsnitt og den laveste og høyeste prisen som er betalt. Per mars 2021 er gjennomsnittsgebyret på BSC rundt 13 Gwei.

I eksemplet under (hentet fra Bscscan.com) var gas-prisen 10 Gwei. Vær oppmerksom på at gas-grensen ble angitt til 622 732 Gwei, men at bare 352 755 (52,31 %) Gwei ble brukt i denne transaksjonen, noe som resulterte i et transaksjonsgebyr på 0,00325755 BNB.


BSC-gebyrene er vanligvis veldig lave, men hvis du prøver å sende tokener uten å ha BNB på kontoen din, varsler nettverket deg om at du ikke har nok penger. Pass på å ha litt ekstra BNB i lommeboken for å betale for transaksjonsgebyrene.


Uttaksgebyrer på Binance

Når du foretar uttak på Binance-børsen, må du betale tilhørende transaksjonsgebyrer. Disse gebyrene varierer avhengig av kryptovalutaen og nettverket du bruker. Binance har sin egen gebyrstruktur for transaksjoner som skjer innenfor handelsplattformen. Men uttaksgebyrene påvirkes av eksterne faktorer som Binance ikke har kontroll over.

Uttak av krypto er avhengig av arbeidet til minere eller validatorer som ikke er en del av Binance-økosystemet. Derfor må Binance justere uttaksgebyrene fra tid til annen, basert på nettverksforhold som blant annet trafikk og etterspørsel.

Binance har også minimumsgrenser for hvor mye krypto som kan tas ut. Du finner gjeldende grenser på Gebyrplan-siden.

Handelsgebyrene er basert på VIP-nivået på kontoen din og er uavhengig av uttaksgebyrene. Det samlede månedlige handelsvolumet ditt bestemmer kontoens VIP-nivå. Maksgebyret som belastes for øyeblikket, er 0,1 % av omsatt krypto, både som pleier og mottaker. Husk at brukere som betaler i BNB, får lavere gebyrer ved handel.


Avsluttende tanker

Transaksjonsgebyrer er en viktig del av kryptoøkonomien for blokkjedenettverk. De er en del av insentivene som gis til brukere som holder nettverket i gang. Gebyrer gir også et lag med beskyttelse mot uærlig oppførsel og spam.

Men mengden trafikk som enkelte nettverk opplever, har ført til vesentlig høyere gebyrer. Den desentraliserte naturen til de fleste blokkjeder gjør at de er vanskeligere å oppskalere. Det er sant at noen nettverk har høy skalerbarhet og transaksjonsgjennomstrømning, men dette medfører ofte et kompromiss av enten sikkerheten eller desentraliseringen.

Men det er flere forskere og utviklere som jobber med forbedringer som forhåpentligvis innebærer økt inkludering når det kommer til kryptovaluta i utviklingsland.