Slik utføres Bitcoin-mining
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er Bitcoin-mining?
Hvor mye tjener en Bitcoin-miner?
Hvordan begynne med mining av Bitcoin
Hva slags miningutstyr bør jeg bruke?
Mining-pooler
Hvordan blir man med i en mining-pool?
Mining i skyen
Avsluttende tanker
Slik utføres Bitcoin-mining
Hjem
Artikler
Slik utføres Bitcoin-mining

Slik utføres Bitcoin-mining

Viderekommen
Publisert May 17, 2021Oppdatert Nov 11, 2022
7m

TL;DR

Mining er prosessen der Bitcoin-transaksjoner verifiseres og legges til på blokkjeden. Målet til minerne er å finne en gyldig løsning på komplekse matematiske problemer. Minere som klarer å løse disse «puslespillene», blir belønnet med nye bitcoins og transaksjonsgebyrer. 

I starten kunne Bitcoin-brukere bli med i mining-kappløpet med vanlige datamaskiner. I dag krever lønnsom mining at man bruker helt spesialiserte mining-rigger. Siden mining på egen hånd er veldig vanskelig, velger mange minere å bli med i en mining-pool for å øke sjansene for å få en blokkbelønning, som deretter deles proporsjonalt mellom pool-medlemmene.


Innledning

Bitcoin-mining sikrer at blokkjeden blir oppdatert med legitime transaksjoner. Da dette var nytt, var det en unik løsning for å skape tillit i et tillitsløst miljø. Derfor er mining kjernen i sikkerhetsmodellen til Bitcoin.

Ideen om mining for å motta BTC i retur høres ut som en god deal. Selv om tiden da det gikk an å drive mining med en vanlig PC-prosessor, er over, er det ikke alltid nødvendig å eie en fysisk maskin for å bli med på mining. Men før du bestemmer deg for om mining er noe for deg, skal vi kort forklare hvordan Bitcoin-mining fungerer.


Hva er Bitcoin-mining?

Når en bruker oppretter en ny Bitcoin-transaksjon, må brukeren vente på at andre nettverksbrukere (noder) skal verifisere og bekrefte gyldigheten. Minerne er ansvarlige for å samle inn nye, ventende transaksjoner og gruppere dem i en kandidatblokk (en ny blokk som ennå ikke er validert).

Målet til en miner er å finne en gyldig blokkhash for kandidatblokken sin. En blokkhash er en streng med tall og bokstaver som fungerer som en unik ID for hver blokk. Her er et eksempel på en blokkhash:

0000000000000000000b39e10cb246407aa676b43bdc6229a1536bd1d1643679


For å lage en ny blokkhash må minerne samle inn blokkhashen til den forrige blokken, kandidatblokkens data og en nonce, og så sender de alt dette gjennom en hash-funksjon.

Men mineren må finne en nonce som – kombinert med alle dataene – genererer en blokkhash som begynner med et visst antall nuller. Antall nuller endres avhengig av vanskelighetsgraden på miningen. En gyldig blokkhash beviser at mineren har gjort det nødvendige arbeidet for å validere kandidatblokken (derav Proof of Work, som betyr arbeidsbevis).

Etter å ha samlet de ventende transaksjonene og opprettet kandidatblokken, er noncen det eneste som mineren kan endre på, og det er det mining-riggen som gjør. I en intens prosess med prøving og feiling fortsetter mining-maskinene å endre noncen og hashe de kombinerte dataene mange ganger helt til de finner en løsning på blokken (dvs. en hash som starter med et visst antall nuller).

Så snart en miner finner en gyldig hash, kan mineren validere kandidatblokken sin og få bitcoin-belønningene. Dette er også det øyeblikket blokkjedetransaksjonene som er inkludert i denne blokken, går fra ventende til bekreftede.


Hvor mye tjener en Bitcoin-miner?

Hver ny blokk gir den respektive mineren en blokkbelønning, som består av nygenererte bitcoins (blokksubsidie) pluss transaksjonsgebyrer. Ettersom blokkbelønningen nesten utelukkende består av blokksubsidien, omtaler de fleste den som blokkbelønningen (uten å tenke på gebyrene).

Når det gjelder Bitcoin, startet blokksubsidien på 50 BTC i 2009 og reduseres til halvparten hver 210 000 blokker (omtrent fire år). Disse halveringshendelsene har ført til at mining-belønningen ble redusert til BTC 25 i 2012, deretter til BTC 12,5 i 2016 og til BTC 6,25 i 2020. Den neste halveringshendelsen forventes å skje i 2024. Per mai 2021 gir blokkbelønningen minerne omtrent USD 300 000 per blokk.

Likevel er det mange faktorer inne i bildet når man vurderer mining-utstyr og lønnsomhet. Med hvilken hastighet en mining-rig kan produsere tilfeldige noncer og teste dem er en viktig måling å sjekke. Dette tallet er kjent som hash-raten og er avgjørende for om en Bitcoin-miner lykkes eller ikke. Jo høyere hash-rate, jo raskere kan du teste de tilfeldige inndataene.

En annen viktig måling er energiforbruket til en mining-rig. Hvis du bruker mer penger på strøm enn du tjener på miningen, sitter du igjen med et tap.


Hvordan begynne med mining av Bitcoin

Siden Bitcoin er desentralisert og har åpen kildekode, kan hvem som helst bli med i mining-kappløpet. Tidligere kunne du bruke en vanlig datamaskin til mining av nye blokker. Men fordi vanskelighetsgraden på mining etter hvert har økt, trenger du nå kraftigere maskiner (mer om dette nedenfor).

Teoretisk sett kan du fortsatt prøve mining av bitcoin med din egen datamaskin, men sjansene for at du finner en gyldig hash, er praktisk talt null. Beregning av hash-funksjonen går relativt raskt, men beregningen av den enorme mengden tilfeldige inndata tar mye lengre tid. Det er derfor du nå trenger spesialisert maskinvare før det i det hele tatt er mulig å drive lønnsom mining.


Hva slags miningutstyr bør jeg bruke?

Generelt sett kan du prøve mining av kryptovaluta med en CPU-, GPU-, FPGA- eller ASIC-maskin (vi skal gå gjennom disse om et øyeblikk). Noen altcoins kan fortsatt mines med GPU-kort. FPGA-maskiner kan også være et alternativ, avhengig av miningalgoritmen, vanskelighetsgraden og strømkostnadene. Men når det gjelder Bitcoin, er ASIC-mining-rigger de mest effektive.


CPU (central processing unit / sentralprosessorenhet)

CPU-er fungerer som en allsidig brikke som har ansvaret for å distribuere instruksjoner mellom forskjellige deler av en datamaskin. CPU-er er ikke lenger effektive for mining av kryptovaluta.


GPU (graphics processing unit / grafikkprosessorenhet)

GPU-er kan ha forskjellige formål, men de brukes i utgangspunktet til å prosessere grafikk og sende dette til en skjerm. De kan dele opp komplekse oppgaver i flere mindre oppgaver for å øke ytelsen. Noen altcoins kan mines med en GPU, men hvor effektivt det er, kommer an på miningens algoritme og vanskelighetsgrad.


FPGA (field-programmable gate array / feltprogrammerbar portrekke)

FPGA kan programmeres og omprogrammeres for å passe til forskjellige funksjoner og bruksområder. De kan tilpasses og er rimeligere enn ASIC-er, men de er mindre effektive til Bitcoin-mining.


ASIC (application-specific integrated circuit / applikasjonsspesifikk integrert krets)

ASIC står for applikasjonsspesifikk integrert krets, noe som betyr at disse datamaskinene er designet for ett enkelt formål. ASIC-mining-rigger er utelukkende dedikert til mining av kryptovaluta. ASIC-er har færre tilpasningsmuligheter og er dyrere enn FPGA-er, men hash-raten og strømforbruket gjør at de er det mest effektive alternativet for Bitcoin-mining. 


Mining-pooler

Sjansen for å lykkes med mining av en blokk på egen hånd er ekstremt lav. Men hvis du blir med i en kryptomining-pool isteden, kan du kombinere datakraften din med andre minere. Når poolen lykkes med mining av en blokk, mottar hver av minerne sin del av de bitcoins som ble minet. Pool-belønningene er proporsjonale med miningkraften du bidrar med.


Hvordan blir man med i en mining-pool?

Når du blir med i en pool ved å bruke egen maskinvare, må du konfigurere programvaren slik at den kan samarbeide med andre minere. Prosessen innebærer vanligvis at du oppretter en konto og kobler deg til en mining-pool-server.

Hvis du har en mining-rig, er Binance Pool et bra sted å begynne med mining av BTC og andre SHA-256-algoritmebaserte mynter. Mining-riggen bytter automatisk mellom BTC, BCH og BSV for å gi deg mest mulig avkastning, som utbetales i BTC.

Du kan få en idé om hvor mye du kan tjene, på Binance Pool-siden. BTC-inntekter utbetales daglig til Bitcoin-lommeboken din.


Mining i skyen

Hvis du vil unngå de aller mest tekniske trinnene, kan du bli med i en miningfarm i skyen, og overlate maskinvaren og programvaren til farmeierne. Generelt sett innebærer mining i skyen at du betaler for at noen andre skal drive mining på vegne av deg. Farmeieren skal da dele overskuddet med deg. Men dette alternativet er veldig risikabelt, for det finnes ingen garanti for at du får avkastning på investeringen. Mange tjenester for mining i skyen har vist seg å være svindel, så vær forsiktig.


Avsluttende tanker

Det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av hvordan Bitcoin-mining fungerer. Med den riktige kombinasjonen av maskinvare og programvare kan hvem som helst begynne med mining og bidra til sikkerheten til Bitcoin-nettverket. Hvis du kommer frem til at mining ikke er noe for deg, kan du fortsatt bidra ved å kjøre en Bitcoin-node.

Den første investeringen for lønnsom mining er veldig høy, og det er stor risiko inne i bildet. Avkastningen din kommer også an på markedsforholdene og eksterne faktorer som strømpriser og maskinvareforbedringer. Pass på at du gjør undersøkelser før du bruker penger på en mining-rig.