Wat is Fiat Currency?
StartpaginaArtikelen

Wat is Fiat Currency?

Beginner
4mo ago
5m

Wat is Fiatvaluta?

Simpel gezegd is fiat-valuta of fiatgeld een wettig betaalmiddel dat zijn waarde ontleent aan de overheid die deze uitgeeft in plaats van aan de waarde van een ruilmiddel of fysieke goederen. De welstand van de overheid die de waarde van het fiatgeld vaststelt, is  belangrijk bij dit type geld. De meeste landen over de wereld gebruiken het fiat-valuta systeem voor de aanschaf van goederen en diensten of het investerignen en of sparen. Fiatgeld heeft het systeem van de gouden-standaard vervangen en andere op ruilgoederen gebaseerde systemen bij het vaststellen van de waarde van wettige betaalmiddelen.


De opkomst van Fiat-valuta

Fiatgeld stamt uit het China van enkele eeuwen geleden. De provincie Szechuan begon met het uitgeven van waardepapier in de loop van de 11e eeuw. In eerste instantie kon dit worden ingewisseld voor zijde, goud of zilver. Maar uiteindelijk kwam Kublai Khan aan de macht en richtte een fiat-valuta systeem op tijdens de 13e eeuw. Historici stellen dat dit geld de veroorzaker was van de instorting van het Mongoolse-rijk met excesieve uitgave en hyperinflatie aan de bron van de teloorgang. 

Fiatgeld werd ook gebruikt in Europa tijdens de 17e eeuw waar het werd ingevoerd door Spanje, Zweden en Nederland. In Zweden faalde dit systeem waardoor de overheid genoodzaakt was het te verlaten en over te gaan op de zilver-standaard. De twee daaropvolgende eeuwen werd er in Nieuw-Frankrijk (Canada) de Amerikaanse koloniën en daarna de federale overheid van de Verenigde Staten geëxperimenteerd met fiatgeld met wisselende resultaten.

Tegen de 20e eeuw maakte de VS alweer min of meer gebruik van een op grondstoffen gebaseerde valuta. In 1933 riep de overheid echter een halt toe op het uitwisselen van papiergeld voor goud. Onder president Nixon verliet de V.S. in 1972 de gouden-standaard als geheel en bracht daarmee tevens een einde op het gebruik op een internationale schaal, waardoor het fiat-valuta systeem de overhand nam. Dit zorgde er voor dat fiatgeld over de gehele wereld werd gebruikt. 


Fiatgeld vs. de gouden standaard

Het gouden standaard systeem stond toe dat papier geld kon worden ingewisseld voor goud. Hierdoor lag in feite gelimiteerde hoeveelheid goud, dat door de overheid werd beheerd, ten grondslag aan het papier. In een op grondstoffen gebaseerd valutasysteem zouden regeringen en banken alleen nieuwe valuta in de economie kunnen brengen als ze een gelijk bedrag in waarde aan goud in de opslag aan zouden houden. Dit systeem beperkte mogelijkheden van de overheid om geld bij te drukken en het laten toenemen van de waarde van hun valuta enkel op basis van economische factoren.

Aan de andere kant kan er bij een fiat-valuta systeem geen uitwisseling ontstaan naar iets anders. Met fiatgeld kunnen autoriteiten direct invloed uitoefenen op de waarde van hun valuta en het verbinden aan economische factoren. Overheden en de centrale banken van hun land hebben veel meer zeggenschap over hun financiële systemen in het geval van een financiële gebeurtenis zoals een crisis. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van diverse tools zoals bijvoorbeeld fractioneel bankieren en de implementatie van kwantitatieve versoepeling.  

Voorstanders van de gouden standaard beweren dat een op grondstoffen gebaseerd valuta-systeem veel stabieler is omdat het wordt bijgestaan door iets tastbaars met een waarde. Voorstanders van Fiat-valuta reageren hierop door te stellen dat de goudprijs alles behalve stabiel is. Beide argumenten in beschouwing genomen, kan de waarde van zowel een op  grondstoffen gebaseerd valuta-systeem als een fiat-valuta systeem sterk fluctueren. Maar bij een fiat-valuta systeem heeft de overheid meer mogelijkheden om te reageren in het geval van een economisch noodgeval. .


Enkele voor- en nadelen van Fiat-valuta

De meningen van economen en financieel-experts lopen uiteen als het aankomt op fiat-valuta. Voor en tegenstanders kunnen gepassioneerd debatteren over de voor en nadelen van het fiat-valuta systeem. 

  • Schaarste: Fiatgeld wordt niet beïnvloed en beperkt in het geval van de schaarste aan grondstoffen zoals bijvoorbeeld bij goud.
  • Kosten: Het is goedkoper om fiatgeld te produceren dan een op grondstoffen gebaseerde valuta.
  • Reactief: Fiat-valuta biedt overheden en de centrale banken mogelijkheden om te reageren op een economische crisis.
  • Internationale handel: Fiatgeld wordt in nagenoeg alle landen over de gehele wereld gebruikt, waardoor het gebruikelijke vorm van geld is bij internationale handel.
  • Gebruiksgemak: Fiatgeld is niet afhankelijk van het opslaan van fysieke reserves zoals goud, wat vraagt om opslag, beveiliging, bewaking en andere kostbare aangelegenheden.
  • Geen intrinsieke waarde: Fiatgeld heeft geen wezenlijke waarde. Dit stelt overheden in staat om geld uit het niets te laten ontstaan, wat kan leiden tot hyperinflatie en de ineenstorting van hun economische systeem.
  • Historisch gezien riskant: Historische gezien heeft de invoering van fiatgeld in veel gevallen geleid tot een financiële ineenstorting, wat kan suggereren dat het gebruik van dergelijk geld enkele risico’s behelst.


Fiat-valuta vs. Cryptocurrency

Fiat-valuta en cryptocurrency hebben ergens enigszins overeenkomsten, aangezien ze allebei niet worden worden ondersteund door fysieke grondstoffen, maar daar houden de overeenkomsten wel weer op. Terwijl fiatgeld door overheden en centrale banken worden gecontroleerd, zijn cryptocurrency in essentie gedecentraliseerd met dank aan een gedistribueerde digitale ledger genaamd Blockchain.
Een ander wezenlijk verschil tussen de twee valuta systemen is de manier waarop de beide varianten het geld creëren. Bitcoin heeft, net als de meeste cryptocurrency, een bewaakte en gelimiteerde oplage. Dit in contrast tot fiatgeld waarbij de banken in principe geld uit het niets kunnen maken, zodra zij vinden dat de economie daar behoefte aan heeft.

Als digitale valuta hebben cryptocurrency geen fysieke tegenhanger en zijn onbegrensd, waardoor het bij wereldwijde transacties geen beperkingen kent. Daarnaast zijn transacties onomkeerbaar en zijn cryptocurrency een stuk moeilijker te monitoren en bij te houden in vergelijking met fiat-valuta. 

Het verdient nog te vermelden dat de cryptocurrency-markt een stuk kleiner is, en daardoor dus veel volatieler dan de traditionele markten. Dit is waarschijnlijk de reden dat cryptocurrency momenteel nog niet overal geaccepteerd wordt, maar naarmate de crypto-economie toeneemt zal waarschijnlijk de volatiliteit afnemen.


Conclusie

De toekomst van deze valuta-vormen is in geen enkel opzicht zeker. Terwijl cryptocurrency nog een lange weg te gaan heeft en zeker nog de nodige obstakels tegen zal komen, heeft het verleden uitgewezen dat fiatgeld een aantal kwetsbaarheden heeft. Dat is één van de voornaamste redenen dat mensen de mogelijkheden verkennen in de richting van cryptocurrency voor de afhandeling van financiële transacties, al is het slechts in kleine aantallen.

Eén van de voornaamste ideeën achter de ontwikkeling van Bitcoin en cryptocurrency is het verkennen van een nieuwe vorm van geld dat is gebaseerd op een gedistribueerd peer-to-peer netwerk. De kans is aanwezig dat Bitcoin nooit de intentie had om het gehele fiat-valuta systeem te vervangen, maar enkel een alternatief economisch netwerk te bieden dat zeker de potentie heeft om een beter financieel systeem te ontwikkelen voor een betere samenleving.