მთავარი
ლექსიკონი
ბლოკის ჯილდო

ბლოკის ჯილდო

საზოგადოების მიერ წარდგენილი - ავტორი: ჯანერ ტაჩიოღლუ
ბლოკის ჯილდო აღნიშნავს კრიპტოვალუტას, რომელიც გადაეცემა მაინერს მის მიერ ახალი ბლოკის წარმატებული ვალიდაციის შემდეგ. ბლოკის ჯილდო ორი კომპონენტისგან შედგება: ბლოკის სუბსიდიისგან და ტრანზაქციის საკომისიოებისგან. ბლოკის სუბსიდია შედგენა ახლად გენერირებული მონეტებისგან და შეადგენს ბლოკის ჯილდოს უმეტეს ნაწილს. მეორე ნაწილი შედგება საკომისიოებისგან, რომელთა გადახდა ხდება ბლოკში შეტანილი ტრანზაქციებიდან.

რადგან ბლოკის ჯილდო თითქმის მთლიანად ბლოკის სუბსიდიისგან შედგება, ამიტომ როდესაც ბლოკის ჯილდოზე საუბრობენ, უმეტეს შემთხვევაში ბლოკის სუბსიდიას გულისხმობენ. ამგვარად, თუ პოპულარულ ტერმინოლოგიას დავეყრდნობით, „ბლოკის ჯილდოში“ საკომისიოები არ იგულისხმება.

Bitcoin-ის შემთხვევაში, ბლოკის სუბსიდია თავდაპირველად 50 BTC იყო, ამის შემდეგ, ყოველი 210,000 ბლოკის შემდეგ მისი რაოდენობა ნახევრდება (დაახლოებით ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ). ამ პროცესს Bitcoin-ის ჰალვინგს უწოდებენ. 2012 წელს, Bitcoin-ის ბლოკის სუბსიდია შემცირდა 25 BTC-მდე, 2016 წელს - 12.5 BTC-მდე, ხოლო 2020 წელს - 6.25 BTC-მდე.

ახლად გენერირებული მონეტების გამოშვება ხდება სპეციალური ტიპის ტრანზაქციის მეშვეობით, რომელსაც coinbase ტრანზაქცია ეწოდება. ჩვეულებრივ, coinbase ტრანზაქცია წარმოადგენს პირველ ტრანზაქციას, რომელიც ბლოკში იწერება. ამ დროს მონეტები ფაქტობრივად არაფრისგან იქმნება, რადგან მისი გენერირება ცარიელი ჩანაწერის მეშვეობით ხდება.

პოსტების გაზიარება
დაარეგისტრირეთ ანგარიში
თქვენი ცოდნის პრაქტიკაში გამოსაყენებლად გახსენით Binance-ის ანგარიში დღესვე.