Mikä on "layer 0" lohkoketjussa?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä ongelmia Layer 0 voi ratkaista?
Kuinka Layer 0 -protokolla toimii?
Yhteenveto
Luettavaa
Mikä on "layer 0" lohkoketjussa?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on "layer 0" lohkoketjussa?

Mikä on "layer 0" lohkoketjussa?

Keskitaso
Julkaistu Jan 10, 2023Päivitetty Jan 30, 2023
5m

Tiivistelmä

Layer 0 -protokollat ovat pohjimmiltaan infrastruktuuri, jolle Layer 1 -lohkoketjut voidaan rakentaa. Lohkoketjuverkkojen ja -sovellusten peruskerroksena Layer 0 -protokollat ovat yksi monista ratkaisuista, joilla pyritään korjaamaan alan kohtaamia haasteita, kuten skaalautuvuutta ja yhteentoimivuutta. 

Johdanto

Mikä muodostaa lohkoketjuekosysteemin? Eräs tapa luokitella tällaisen ekosysteemin eri osat on luokitella ne tasoittain, ikään kuin ne olisivat internetprotokollia.

Lohkoketjuekosysteemi voidaan luokitella seuraaviin tasoihin: 

Layer 0: taustalla oleva infrastruktuuri, jonka päälle voidaan rakentaa useita Layer 1 -lohkoketjuja.

Layer 1: peruslohkoketjut, joita kehittäjät käyttävät sovellusten, kuten hajautettujen sovellusten (DAppit), rakentamiseen.

Layer 2: skaalausratkaisut, jotka käsittelevät toimintoja Layer 1 -lohkoketjujen ulkopuolella transaktiokuormien helpottamiseksi.

Layer 3: lohkoketjupohjainen sovellustaso, mukaan lukien pelit, lompakot ja muut hajautetut sovellukset.

Kaikkia lohkoketjuekosysteemejä ei kuitenkaan voida luokitella näihin luokkiin. Joistain ekosysteemeistä saattaa puuttua tiettyjä tasoja, kun taas toiset voidaan luokitella eri tasoiksi kontekstista riippuen. 

Layer 0 -protokollat auttavat korjaamaan monoliittisella arkkitehtuurilla rakennettujen Layer 1 -verkkojen, kuten Ethereum-verkon, kohtaamia haasteita. Luomalla joustavamman perusinfrastruktuurin ja antamalla kehittäjien lanseerata omia tarkoituskohtaisia lohkoketjujaan Layer 0:n tarkoituksena on ratkaista tehokkaammin skaalautuvuuden ja yhteentoimivuuden kaltaisia ongelmia. 

Mitä ongelmia Layer 0 voi ratkaista?

Yhteentoimivuus

Yhteentoimivuus viittaa lohkoketjuverkkojen kykyyn kommunikoida keskenään. Tämä ominaisuus mahdollistaa tiiviimmin kietoutuneen lohkoketjua tukevien tuotteiden ja palveluiden verkoston, mikä puolestaan tarjoaa paremman käyttäjäkokemuksen. 

Saman Layer 0 -protokollan päälle rakennetut lohkoketjuverkot voivat olla oletusarvoisesti vuorovaikutuksessa keskenään ilman erillisiä siltoja. Käyttämällä ketjujen välisten siirtoprotokollien erilaisia iteraatioita Layer 0 tarjoaa ekosysteemin lohkoketjuille mahdollisuuden parantaa toistensa ominaisuuksia ja käyttötapauksia. Joitakin yleisiä tuloksia ovat parannetut transaktionopeudet ja suurempi tehokkuus.

Skaalautuvuus 

Monoliittinen lohkoketju, kuten Ethereum, on usein ruuhkainen, koska yksi Layer 1 -protokolla tarjoaa kaikki kriittiset toiminnot, kuten transaktioiden käsittelyn, konsensuksen ja tietojen saatavuuden. Tämä luo skaalaukselle pullonkaulan, jota Layer 0 voi lievittää delegoimalla nämä kriittiset toiminnot eri lohkoketjuille. 

Tämä rakenne varmistaa, että samaan Layer 0 -infrastruktuuriin rakennetut lohkoketjuverkot voivat kukin optimoida tiettyjä tehtäviä, mikä parantaa skaalautuvuutta. Esimerkiksi suoritusketjut voidaan optimoida käsittelemään suuria määriä transaktioita sekunnissa. 

Joustavuutta kehittäjille

Kannustaakseen kehittäjiä rakentamaan niiden varaan Layer 0 -protokollat tarjoavat usein helppokäyttöisiä ohjelmistokehityspaketteja (SDK:ita) ja saumattoman käyttöliittymän varmistaakseen, että kehittäjät voivat helposti lanseerata omia tarkoituskohtaisia lohkoketjujaan. 

Layer 0 -protokollat tarjoavat kehittäjille paljon joustavuutta mukauttaa omia lohkoketjujaan, jolloin he voivat määritellä omat tokenien liikkeeseenlaskumallinsa ja hallita lohkoketjuihinsa rakennettavien hajautettujen sovellusten tyyppiä.

Kuinka Layer 0 -protokolla toimii?

Layer 0 -protokollat toimivat eri tavoin. Ne eroavat toisistaan suunnittelultaan, ominaisuuksiltaan ja painopisteiltään.

Yleensä Layer 0 -protokollat kuitenkin toimivat pää- ja ensisijaisena lohkoketjuna, joka varmuuskopioi transaktiotiedot eri Layer 1 -ketjuista. Vaikka Layer 0 -protokolliin on rakennettu Layer 1 -ketjujen klustereita, on olemassa myös ketjujen välisiä siirtoprotokollia, jotka mahdollistavat tokenien ja tietojen siirtämisen eri lohkoketjujen välillä. 

Näiden kolmen komponentin rakenteet ja suhteet voivat vaihdella suuresti Layer 0 -protokollasta toiseen. Tarkastelemme seuraavaksi joitain esimerkkejä: 

Polkadot

Ethereumin perustaja Gavin Wood suunnitteli Polkadotin, joka sallii kehittäjien rakentaa omia lohkoketjujaan. Protokolla käyttää pääketjua nimeltä Polkadot Relay Chain, ja jokainen Polkadotiin rakennettu itsenäinen lohkoketju tunnetaan rinnakkaisketjuna tai parachainina.

Relay Chain toimii siltana parachainien välillä tehokkaan tiedonsiirron mahdollistamiseksi. Se käyttää transaktioiden käsittelyn tehostamiseen shardausta, joka on menetelmä lohkoketjujen tai muun tyyppisten tietokantojen jakamiseen.

Polkadot käyttää varantotodiste (proof-of-stake, PoS) -vahvistusta verkon turvallisuuden ja konsensuksen varmistamiseksi. Projektit, jotka haluavat rakentaa Polkadotin päälle, osallistuvat huutokauppoihin tehdäkseen tarjouksia paikoista. Polkadotin ensimmäinen parachain-projekti hyväksyttiin huutokaupassa joulukuussa 2021.

Avalanche

Ava Labsin vuonna 2020 lanseeraama DeFi-protokolliin keskittyvä Avalanche käyttää kolmen lohkoketjun infrastruktuuria, joka koostuu kolmesta ydinketjusta: Contract Chain (C-chain), Exchange Chain (X-chain) ja Platform Chain (P-chain).

Nämä kolme ketjua on konfiguroitu erityisesti käsittelemään ekosysteemin tärkeimpiä toimintoja turvallisuuden parantamiseksi samalla, kun se pyrkii tarjoamaan pienen viiveen ja nopean käsittelyajan. X-Chainiä käytetään varojen luomiseen ja treidaukseen, C-Chainiä älysopimusten luomiseen ja P-Chainiä vahvistajien ja aliverkkojen koordinointiin. Avalanchen joustava rakenne mahdollistaa myös nopeat ja halvat ketjujen väliset vaihdot.  

Cosmos

Ethan Buchmanin ja Jae Kwonin vuonna 2014 perustama Cosmos-verkko koostuu PoS-pohjaisen lohkoketjun pääverkosta nimeltä Cosmos Hub ja räätälöidyistä lohkoketjuista, jotka tunnetaan nimellä Zonet. Cosmos Hub, siirtää resursseja ja tietoja yhdistettyjen Zonien välillä ja tarjoaa jaetun suojauskerroksen. 

Jokainen Zone on muokattavissa erittäin suuressa määrin, joten kehittäjät voivat suunnitella oman kryptonsa mukautetuilla lohkojen vahvistusasetuksilla ja muilla ominaisuuksilla. Kaikki näillä Zoneilla isännöidyt Cosmos-sovellukset ja -palvelut ovat vuorovaikutuksessa Inter-Blockchain Communication (IBC) -protokollan kautta. Tämä mahdollistaa omaisuuden ja tietojen vapaan vaihdon riippumattomien lohkoketjujen välillä.

Yhteenveto

Riippuen siitä, miten ne on suunniteltu, Layer 0 -lohkoketjut voivat mahdollisesti vastata joihinkin alan haasteisiin, kuten yhteentoimivuuteen ja skaalautuvuuteen. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka onnistunut Layer 0 -lohkoketjujen käyttöönotto on. On olemassa monia kilpailevia ratkaisuja, joilla pyritään saavuttamaan samanlaiset tavoitteet.

Se, kuinka merkittävä rooli Layer 0 -lohkoketjuilla on alan haasteiden ratkaisemisessa, riippuu niiden kyvystä houkutella kehittäjiä rakentamaan näitä protokollia ja siitä, tarjoavatko niissä olevat sovellukset todellista arvoa käyttäjille. 

Luettavaa