Mitä fiat-valuutta on?
Sisällysluettelo
Mitä fiat-valuutta on?
Mitä fiat-valuutta on?
Etusivu
Artikkelit
Mitä fiat-valuutta on?

Mitä fiat-valuutta on?

Aloittelija
Julkaistu Jan 3, 2019Päivitetty Dec 12, 2022
5m

Mitä fiat-valuutta on?

Pelkistäen fiat-valuutta on laillinen maksuväline, joka saa arvonsa liikkeeseen laskevalta hallitukselta fyysisen tavaran tai hyödykkeen sijaan. Fiat-valuutan arvon määrittävän hallituksen vahvuus on avainasemassa tämäntyyppiseen rahaan liittyen. Useimmat maat ympäri maailmaa käyttävät fiat-valuuttajärjestelmää tavaroiden ja palvelujen ostamiseen, sijoittamiseen ja säästämiseen. Fiat-valuutta korvasi kultakannan ja muut hyödykepohjaiset järjestelmät laillisen maksuvälineen arvon määrittämisessä.


Fiat-valuutan synty

Fiat-valuutta syntyi vuosisatoja sitten Kiinassa. Sichuanin maakunta alkoi laskea liikkeeseen paperirahaa 1000-luvulla. Aluksi sitä pystyi vaihtamaan silkkiin, kultaan tai hopeaan. Mutta lopulta Kublai-kaani loi valtaan tultuaan fiat-valuuttajärjestelmän 1200-luvulla. Historioitsijoiden mukaan tämä raha oli avainasemassa Mongolivaltakunnan luhistumisessa, ja sen laskun taustalla oli liiallinen kulutus ja hyperinflaatio.

Fiat-valuuttaa käytettiin myös Euroopassa 1600-luvulla, jolloin Espanja, Ruotsi ja Alankomaat ottivat sen käyttöön. Järjestelmä epäonnistui Ruotsissa, ja hallitus siirtyi lopulta hopeakantaan. Seuraavien kahden vuosisadan aikana Uusi Ranska Kanadassa, Amerikan siirtomaat ja sitten Yhdysvaltain liittohallitus kokeilivat myös fiat-rahaa vaihtelevin tuloksin.

1900-luvulle tultaessa Yhdysvallat oli palannut käyttämään hyödykepohjaista valuuttaa rajoitetusti. Vuonna 1933 hallitus lopetti käytännön vaihtaa paperirahaa kultaan. Vuoteen 1972 mennessä presidentti Nixonin kaudella Yhdysvallat luopui kultakannasta kokonaan ja viimeisteli sen käytön lopettamisen kansainvälisellä tasolla siirtyen fiat-valuuttajärjestelmään. Tämä johti fiat-valuutan käyttöön ympäri maailmaa.


Fiat-valuutta vs. kultakanta

Kultakantajärjestelmä mahdollisti paperiseteleiden muuntamisen kullaksi. Itse asiassa kaikkea paperirahaa tuettiin rajallisella määrällä kultaa, joka oli hallituksen hallussa. Hyödykepohjaisessa valuuttajärjestelmässä hallitukset ja pankit pystyivät lisäämään uutta valuuttaa talouteen vain, jos niillä oli varannossaan sitä vastaava määrä kultaa. Tämä järjestelmä rajoitti hallituksen kykyä luoda rahaa ja lisätä valuuttansa arvoa yksinomaan taloudellisten tekijöiden perusteella.

Toisaalta fiat-valuuttajärjestelmässä rahaa ei pysty muuntamaan mihinkään muuhun. Fiat-rahan avulla viranomaiset voivat vaikuttaa suoraan valuuttansa arvoon ja sitoa sen taloudellisiin olosuhteisiin. Hallitukset ja maiden keskuspankit pystyvät valvomaan valuuttajärjestelmiä suuremmassa määrin. Ne voivat vastata vaihteleviin taloudellisiin tapahtumiin ja talouskriiseihin erilaisilla työkaluilla, kuten luomalla vähimmäisvarantojärjestelmän ja toteuttamalla määrällistä elvytystä.

Kultakannan kannattajat väittävät, että hyödykepohjainen valuuttajärjestelmä on vakaampi, koska sitä tukee fyysinen ja arvokas hyödyke. Fiat-valuutan kannattajat taas vastaavat tähän, että kullan hinta on ollut kaikkea muuta kuin vakaa. Tässä yhteydessä sekä hyödykepohjaisen valuutan että fiat-rahan arvo voi vaihdella. Fiat-valuuttajärjestelmässä hallituksella on kuitenkin enemmän joustavuutta toimia taloudellisen hätätilanteen sattuessa.


Joitain fiat-valuutan käytön etuja ja haittoja

Taloustieteilijät ja muut talousasiantuntijat eivät ole yksimielisiä fiat-valuutan tukemisesta. Puolustajat ja vastustajat väittelevät edelleen intohimoisesti tämän valuuttajärjestelmän eduista ja haitoista.

  • Niukkuus: Fiat-rahaan ei vaikuta ja sitä ei rajoita kullan kaltaisen fyysisen hyödykkeen niukkuus.

  • Kustannukset: Fiat-rahaa on edullisempaa tuottaa kuin hyödykepohjaista rahaa.

  • Reagointikyky: Fiat-valuutta antaa hallituksille ja niiden keskuspankeille joustavuutta talouskriisien ratkaisemiseen.

  • Kansainvälinen kauppa: Fiat-valuuttaa käytetään eri maissa ympäri maailmaa, mikä tekee siitä hyväksyttävän valuuttamuodon kansainväliselle kaupalle.

  • Mukavuus: Toisin kuin kulta, fiat-raha ei ole riippuvainen fyysisistä varannoista, jotka vaativat varastointia, suojaa, valvontaa ja muita kalliita toimenpiteitä.

  • Ei luontaista arvoa: Fiat-valuutalla ei ole luontaista arvoa. Tämä antaa hallituksille mahdollisuuden luoda rahaa tyhjästä, mikä voi johtaa hyperinflaatioon ja romahduttaa talousjärjestelmän.

  • Historiallisesti riskialtista: Historiallisesti fiat-valuuttajärjestelmien käyttöönotto on tyypillisesti johtanut taloudellisiin romahduksiin, mikä osoittaa, että näihin järjestelmiin liittyy joitain riskejä.

Fiat-valuutta vs kryptovaluutta

Fiat-valuutalla ja kryptovaluutalla on hieman yhteistä siinä, että kumpaakaan niistä ei tue fyysinen hyödyke – mutta samankaltaisuudet päättyvät tähän. Vaikka fiat-rahaa hallitsevatkin hallitukset ja keskuspankit, kryptovaluutat ovat pohjimmiltaan hajautettuja, mikä johtuu suurelta osin hajautetusta digitaalisesta pääkirjasta, jota kutsutaan lohkoketjuksi.

Toinen merkittävä ero näiden kahden valuuttajärjestelmän välillä on se, miten kukin näistä rahamuodoista syntyy. Bitcoinin, kuten useimpien kryptojen, tarjonta on hallittua ja rajoitettua. Sitä vastoin pankit voivat luoda fiat-rahaa tyhjästä sen mukaan, miten ne arvioivat kansakunnan taloudellisia tarpeita.

Digitaalisena rahan muotona kryptovaluutoilla ei ole fyysistä vastinetta ja ne ovat rajattomia, mikä tekee niistä vähemmän rajoittavia maailmanlaajuisille transaktioille. Lisäksi transaktiot ovat peruuttamattomia, ja kryptovaluuttojen luonne tekee seurannasta huomattavasti vaikeampaa verrattuna fiat-järjestelmään.

Huomionarvoista on, että kryptovaluuttamarkkinat ovat paljon pienemmät ja siten paljon epävakaammat kuin perinteiset markkinat. Tämä on luultavasti yksi syy siihen, miksi kryptovaluuttoja ei ole vielä yleisesti hyväksytty, mutta kryptotalouden kasvaessa ja kypsyessä volatiliteetti todennäköisesti vähenee.


Yhteenveto

Kummankaan valuuttamuodon tulevaisuus ei ole mitenkään varma. Vaikka kryptovaluutoilla on vielä pitkä matka kuljettavanaan ja ne kohtaavat varmasti monia muita haasteita, fiat-valuutan historia osoittaa tämän rahamuodon haavoittuvuuden. Tämä onkin merkittävä syy, miksi monet ihmiset tutkivat mahdollisuuksia siirtyä kohti kryptovaluuttajärjestelmää rahoitustransaktioissaan – ainakin jossain määrin.

Eräs tärkeimmistä ideoista Bitcoinin ja kryptovaluuttojen luomisen takana on tutkia uutta rahamuotoa, joka on rakennettu hajautettuun vertaisverkkoon. On todennäköistä, että Bitcoinia ei luotu korvaamaan koko fiat-valuuttajärjestelmää, vaan tarjoamaan vaihtoehtoinen taloudellinen verkosto. Silti sillä on varmasti potentiaalia luoda parempi rahoitusjärjestelmä parempaa yhteiskuntaa varten.