Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Παράλληλη συναλλαγή

Παράλληλη συναλλαγή


Τι είναι η παράλληλη συναλλαγή;

Η παράλληλη συναλλαγή (παράλληλη εκτέλεση συναλλαγών) είναι μια μέθοδος για την ταυτόχρονη διεκπεραίωση πολλαπλών εργασιών. Η παράλληλη συναλλαγή βασίζεται στην ιδέα του παραλληλισμού, η οποία είναι μια έννοια της επιστήμης των υπολογιστών που περιγράφει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών διαδικασιών. Στην τεχνολογία blockchain, αυτή η προσέγγιση αυξάνει τον αριθμό των συναλλαγών ανά δευτερόλεπτο (TPS) και βελτιώνει τη συνολική απόδοση του δικτύου.

Πώς λειτουργεί η παράλληλη συναλλαγή;

Η παράλληλη συναλλαγή διαμορφώνει το δίκτυο έτσι ώστε να επικυρώνει πολλαπλές συναλλαγές ταυτόχρονα αντί να τις διεκπεραιώνει διαδοχικά (μία προς μία). Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του δικτύου και κατανέμει το έργο της εκτέλεσης συναλλαγών σε πολλούς κόμβους

Η παράλληλη συναλλαγή ελέγχει πολλές πιθανές καταστάσεις δικτύου ταυτόχρονα, καθεμία από τις οποίες εμφανίζει το αποτέλεσμα της επικύρωσης ενός συγκεκριμένου συνόλου συναλλαγών. Εξετάζοντας αυτές τις καταστάσεις, το δίκτυο καταλαβαίνει με ποιον τρόπο κάθε συναλλαγή θα επηρέαζε το καθολικό αν επικυρωνόταν. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το δίκτυο εισέρχεται σε μια κοινή κατάσταση, η οποία εκφράζει το αποτέλεσμα της παράλληλης επικύρωσης.

Μοντέλα παράλληλης συναλλαγής 

Υπάρχουν δύο μοντέλα παράλληλης συναλλαγής: η αισιόδοξη παράλληλη συναλλαγή και η παράλληλη συναλλαγή με πρόσβαση στην κατάσταση.

1. Αισιόδοξη παράλληλη συναλλαγή. Στο μοντέλο αισιόδοξης παράλληλης συναλλαγής, το δίκτυο παρακάμπτει το στάδιο της διαλογής και συνεχίζει να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές ταυτόχρονα. Λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές που βρίσκονται σε αναμονή είναι ανεξάρτητες και τις επανεξετάζει για να διορθώσει τυχόν λανθασμένες εκτελέσεις. Το δίκτυο εκτελεί εκ νέου τη συναλλαγή με ακριβή δεδομένα, αν υπάρχουν επιπλέον εξαρτήσεις μεταξύ των συναλλαγών.
2. Παράλληλη συναλλαγή με πρόσβαση στην κατάσταση. Στο μοντέλο παράλληλης συναλλαγής με πρόσβαση στην κατάσταση, οι συναλλαγές ταξινομούνται αρχικά με βάση τον αντίκτυπό τους στην κατάσταση του δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αλληλεπίδραση με συγκεκριμένες έξυπνες συμβάσεις ή λογαριασμούς. Αυτές οι ταξινομημένες συναλλαγές εισάγονται στη συνέχεια στο σύστημα ομοφωνίας, διαχωρίζοντας τις σχετικές από τις μη σχετικές συναλλαγές. Οι μη σχετικές συναλλαγές εκτελούνται ταυτόχρονα για να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ενώ οι σχετικές συναλλαγές συντονίζονται πριν από τη διεκπεραίωση, με προτεραιότητα βάσει των προμηθειών Gas για αυξημένη ταχύτητα διεκπεραίωσης.

Πλεονεκτήματα της παράλληλης συναλλαγής

Υψηλή ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών

Η διανομή των εργασιών σε πολλούς κόμβους μειώνει σημαντικά τον χρόνο εκτέλεσης των συναλλαγών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Συνεπώς, τα δίκτυα που εφαρμόζουν την παράλληλη συναλλαγή είναι γενικά πιο αποδοτικά από εκείνα με μοντέλα διαδοχικής διεκπεραίωσης.

Κλιμάκωση

Η παράλληλη συναλλαγή αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κλιμάκωσης του blockchain, κατανέμοντας την επικύρωση των συναλλαγών σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία και παρέχει οριζόντια κλιμάκωση. Η οριζόντια κλιμάκωση είναι η ικανότητα του δικτύου να επεκτείνει τους πόρους του προσθέτοντας κόμβους σε περιόδους υψηλότερης ζήτησης και μειώνοντας τους όταν η ζήτηση μειώνεται.

Μειωμένο κόστος Gas

Η παράλληλη συναλλαγή ελαχιστοποιεί τις προμήθειες κατανέμοντας τις συναλλαγές σε δευτερεύουσες ομάδες κόμβων, μειώνοντας το κόστος συγκριτικά με τη διαδοχική διεκπεραίωση, όπου κάθε κόμβος επικυρώνει κάθε συναλλαγή. Οι υψηλότερες ταχύτητες συναλλαγών μειώνουν επίσης τον ανταγωνισμό επικύρωσης, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι προμήθειες ανά συναλλαγή. 

Συμπέρασμα

Η παράλληλη συναλλαγή είναι μια προσέγγιση στη διεκπεραίωση συναλλαγών που προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα κλιμάκωσης του blockchain. Με την ταυτόχρονη εκτέλεση συναλλαγών και την κατανομή της επικύρωσής τους σε πολλούς κόμβους, η παράλληλη συναλλαγή δίνει τη δυνατότητα στα δίκτυα blockchain να διαχειρίζονται περισσότερες συναλλαγές, να μειώνουν το κόστος Gas και να πετυχαίνουν ταχύτερους χρόνους διεκπεραίωσης.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.