Pradžia
Žodynėlis
Lygiagretusis apdorojimas

Lygiagretusis apdorojimas


Kas yra lygiagretusis apdorojimas?

Lygiagretusis apdorojimas (lygiagretusis sandorių vykdymas) yra kelių užduočių apdorojimo vienu metu metodas. Lygiagretusis apdorojimas pagrįstas paralelizmo idėja – kompiuterijos mokslo sąvoka, apibūdinančia galimybę vienu metu vykdyti kelis procesus. Blokų grandinės technologijoje šiuo metodu padidinamas sandorių per sekundę (TPS) skaičius ir pagerinamas bendras tinklo pralaidumas.

Kaip veikia lygiagretusis apdorojimas

Lygiagrečiai apdorojant tinklas struktūrizuojamas taip, kad vienu metu būtų galima patvirtinti kelis sandorius, o ne apdoroti juos nuosekliai (vienus po kitų). Taip apdorojant naudojami turimi tinklo ištekliai ir sandorių vykdymo užduotis paskirstoma keliems mazgams. 

Lygiagrečiai apdorojant vienu metu tikrinama daug galimų tinklo būsenų, kurių kiekviena parodo tam tikro sandorių rinkinio patvirtinimo rezultatą. Ištyręs šias būsenas, tinklas supranta, kaip kiekvienas sandoris paveiktų registrą, jei būtų patvirtintas. Pasibaigus patikrai tinklas pasiekia bendrą būseną, kuri atspindi lygiagrečiojo patvirtinimo rezultatą.

Lygiagrečiojo apdorojimo modeliai 

Yra du lygiagrečiojo apdorojimo modeliai: optimistinis lygiagretusis apdorojimas ir būsenos nustatymo lygiagretusis apdorojimas.

1. Optimistinis lygiagretusis apdorojimas. Optimistiniame lygiagrečiojo vykdymo modelyje tinklas apeina rūšiavimo etapą ir pereina prie sandorių apdorojimo vienu metu. Jis veikia pagal prielaidą, kad sandoriai eilėje yra nepriklausomi, ir dar kartą juos peržiūri, kad aptiktų, ar nėra kokių nors neteisingų vykdymų. Tinklas iš naujo vykdo sandorį, naudodamas tikslius duomenis, jei tarp sandorių yra papildomų priklausomybių.
2. Būsenos nustatymo lygiagretusis apdorojimas. Būsenos nustatymo lygiagrečiojo vykdymo modelyje sandoriai iš pradžių rūšiuojami pagal jų poveikį tinklo būsenai, atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip sąveika su konkrečiais išmaniaisiais sandoriais ar sąskaitomis. Šie surūšiuoti sandoriai įvedami į sutarimo sistemą, atskiriant susijusius ir nesusijusius sandorius. Nesusiję sandoriai, siekiant optimizuoti efektyvumą, atliekami vienu metu, o susiję sandoriai prieš apdorojant sujungiami, apdorojimo prioritetas, siekiant greitesnio apdorojimo, grindžiamas skaičiavimo išteklių mokesčiais.

Lygiagrečiojo apdorojimo pranašumai

Didelis sandorių apdorojimo greitis

Užduočių paskirstymas keliems mazgams gerokai sutrumpina sandorio vykdymo laiką ir pagreitina sandorių apdorojimą. Todėl tinklai, kuriuose naudojamas lygiagretusis apdorojimas, paprastai yra efektyvesni nei tie, kuriuose naudojami nuoseklaus apdorojimo modeliai.

Išplečiamumas

Lygiagretusis apdorojimas sprendžia blokų grandinės išplečiamumo problemą, paskirstydamas sandorių patvirtinimą keliems tinklo mazgams. Taip pagreitinamas apdorojimas ir galimas horizontalus išplečiamumas. Horizontalus išplečiamumas – tai tinklo galimybė išplėsti savo išteklius pridedant mazgų didesnės paklausos laikotarpiais ir sumažinti išteklius, kai paklausa sumažėja.

Mažesni skaičiavimo ištekliai

Lygiagrečiai apdorojant mokesčiai yra mažesni, nes sandoriai paskirstomi mazgų pogrupiams, todėl išlaidos yra mažesnės, palyginti su nuosekliu apdorojimu, kur kiekvienas mazgas patvirtina kiekvieną sandorį. Dėl greitesnio sandorių vykdymo taip pat sumažėja konkurencija dėl patvirtinimo, todėl mokesčiai už sandorį dar mažesni. 

IÅ¡vada

Lygiagretusis apdorojimas – tai sandorių apdorojimo metodas, suteikiantis blokų grandinės išplečiamumo problemos sprendimą. Lygiagretusis apdorojimas, kuriuo sandoriai vykdomi vienu metu ir jų patvirtinimas paskirstomas keliems mazgams, suteikia galimybę blokų grandinės tinkluose atlikti daugiau sandorių, sumažinti skaičiavimo išteklius ir pasiekti didesnį apdorojimo greitį.