Начало
Речник
Паралелизация

Паралелизация

Напреднал


Какво представлява паралелизацията?

Паралелизацията (паралелно изпълнение на трансакции) е метод за обработка на множество задачи едновременно. Паралелизацията се основава на идеята за паралелизъм, която е концепция в компютърните науки, описваща способността за изпълнение на множество процеси едновременно. За блокчейн технологията този подход увеличава броя на трансакциите за секунда (TPS) и подобрява общата пропускателна способност на мрежата.

Как работи паралелизацията

Паралелизацията структурира мрежата така, че да валидира множество трансакции едновременно, вместо да ги обработва последователно (една по една). Тя използва наличните мрежови ресурси и разпределя задачата за изпълнение на трансакция между множество възли

Паралелизацията проверява много потенциални мрежови състояния едновременно, като всяко показва резултата от валидирането на определен набор от трансакции. Чрез изследване на тези състояния мрежата разбира как всяка трансакция би повлияла на регистъра, ако бъде валидирана. След като проверката приключи, мрежата достига общо състояние, което отразява резултата от паралелното валидиране.

Модели на паралелизация 

Има два модела на паралелизация: оптимистична паралелизация и паралелизация за достъп до състояние.

1Оптимистична паралелизация. В оптимистичния модел за паралелно изпълнение мрежата заобикаля етапа на сортиране и едновременно с това обработва трансакции. Тя работи при предположението, че трансакциите в опашката са независими и ги преглежда, за да преразгледа всички неправилни изпълнения. Мрежата изпълнява повторно трансакцията с точни данни, ако има допълнителни зависимости между трансакциите.
2Паралелизация с достъп до състояние. В модела за паралелно изпълнение с достъп до състояние трансакциите първоначално се сортират въз основа на тяхното въздействие върху състоянието на мрежата, като се вземат предвид фактори като взаимодействие със специфични смарт договори или акаунти. Тези сортирани трансакции след това се подават в консенсусната система, като се прави разлика между свързани и несвързани трансакции. Несвързаните трансакции се изпълняват едновременно, за да се оптимизира ефективността, докато свързаните трансакции се координират преди обработка, с приоритизиране въз основа на газ такси за подобрена скорост на обработка.

Ползи от паралелизацията

Висока скорост на обработка на трансакциите

Разпределянето на задачи между множество възли значително намалява времето за изпълнение на трансакцията, увеличавайки скоростта на обработка на трансакцията. Като такива, мрежите, прилагащи паралелизация, обикновено са по-ефективни от тези с модели за последователна обработка.

Мащабируемост

Паралелизацията разглежда проблема с мащабируемостта на блокчейна чрез разпределяне на валидирането на трансакциите между мрежовите възли. Това ускорява процеса и позволява хоризонтално мащабиране. Хоризонталното мащабиране е способността на мрежата да разширява своите ресурси чрез добавяне на възли по време на периоди на по-високо търсене и намаляване, когато търсенето спадне.

Намалени разходи за газ

Паралелизацията свежда до минимум таксите чрез разпределяне на трансакциите към подгрупи на възли, намалявайки разходите в сравнение с последователната обработка, при която всеки възел валидира всяка трансакция. По-високите скорости на трансакции също намаляват конкуренцията за валидиране, като допълнително намаляват таксите на трансакция. 

Заключение

Паралелизацията е подход за обработка на трансакции, предлагащ решение на проблема с мащабируемостта на блокчейн. Чрез изпълнение на трансакции едновременно и разпределяне на тяхното валидиране между множество възли, паралелизацията позволява на блокчейн мрежите да обработват повече трансакции, да намаляват разходите за газ и да постигат по-бързо време за обработка.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.